Chi tiết tin - Thanh Tra Tỉnh

slider

Thanh tra tỉnh Quảng Trị tiến hành công bố quyết định thanh tra

14:47, Chủ Nhật, 20-3-2022

Thanh tra tỉnh Quảng Trị tiến hành công bố Quyết định số 11/QĐ-TTr ngày 06/01/2021 của Chánh Thanh tra tỉnh Quảng Trị tiến hành công bố Quyết định về việc về việc chấp hành pháp luật về quản lý ngân sách và đầu tư xây dựng tại Ban quản lý Rừng phòng hộ lưu vực sông Bến Hải.
Thực hiện Quyết định số 3498/QĐ-UBND ngày 07/12/2020 của UBND tỉnh Quảng Trị về phê duyệt Kế hoạch thanh tra năm 2021 của Thanh tra tỉnh; ngày 07/01/2021, tại trụ sở Ban quản lý Rừng phòng hộ lưu vực sông Bến Hải, Thanh tra tỉnh tổ chức công bố Quyết định số 11/QĐ-TTr ngày 06/01/2021 của Chánh Thanh tra tỉnh Quảng Trị tiến hành công bố Quyết định về việc về việc chấp hành pháp luật về quản lý ngân sách và đầu tư xây dựng.
      Tham dự buổi công bố Quyết định thanh tra, về phía Thanh tra tỉnh có ông Nguyễn Trí Kiên - Chánh Thanh tra và các thành viên Đoàn thanh tra; về phía Ban quản lý Rừng phòng hộ lưu vực sông Bến Hải có ông Nguyễn Ngọc Hùng – Giám đốc và các phòng, ban, bộ phận có liên quan.

Bà Đỗ Thị Mỹ Phú - Trưởng Đoàn thanh tra công bố toàn văn Quyết định 11/QĐ-TTr ngày 06/01/2021, phổ biến tóm tắt mục đích, yêu cầu, nội dung kế hoạch thanh tra, nhiệm vụ, quyền hạn của Trưởng Đoàn thanh tra, thành viên Đoàn thanh tra, quyền và nghĩa vụ của đối tượng thanh tra; thống nhất lịch thanh tra đối với đơn vị, cá nhân thuộc cơ quan, tổ chức là đối tượng thanh tra.

Theo yêu cầu của Đoàn thanh tra, ông Nguyễn Ngọc Hùng - Giám đốc báo cáo về việc chấp hành pháp luật về quản lý ngân sách và đầu tư xây dựng tại Ban quản lý Rừng phòng hộ lưu vực sông Bến Hải từ 01/01/202019 đến 31/12/2020; đồng thời thống nhất kế hoạch làm việc của Đoàn thanh tra.

Phát biểu chỉ đạo trong buổi công bố, ông Nguyễn Trí Kiên - Chánh Thanh tra yêu cầu Đoàn thanh tra làm việc theo đúng kế hoạch đã được phê duyệt, trong quá trình thanh tra không làm ảnh hưởng đến hoạt động của đơn vị; bên cạnh đó, đề nghị Ban quản lý Rừng phòng hộ lưu vực sông Bến Hải phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi cho Đoàn thanh tra hoàn thành tốt cuộc thanh tra.
     Kết thúc buổi công bố, Bà Đỗ Thị Mỹ Phú - Trưởng đoàn tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Chánh Thanh tra; thống nhất lại kế hoạch, phương pháp tiến hành thanh tra với Ban quản lý Rừng phòng hộ lưu vực sông Bến Hải để cuộc thanh tra được triển khai thực hiện nhanh chóng, có hiệu quả./.

Nguồn tin: Phòng Phòng chống tham nhũng - Thanh tra tỉnh

Các tin khác
  • pageHolder.getStart() - 0
  • pageHolder.getNumberObjects() - 10
  • numberArticle - 10
  • numberRelation - 0
THANH TRA TỈNH QUẢNG TRỊ
ĐC: 235 Đường Hùng Vương, Thành phố Đông Hà, Quảng Trị
ĐT: 0233.3852337- Fax: 0233.3553350