Chi tiết tin - Thanh Tra Tỉnh

slider

Thanh tra tỉnh công bố quyết định thanh tra tại Ban quản lý rừng phòng hộ lưu vực sông Thạch Hãn

14:45, Chủ Nhật, 20-3-2022

Thực hiện Kế hoạch thanh tra năm 2021 của Thanh tra tỉnh được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt, ngày 05/3/2021 tại trụ sở Ban quản lý rừng phòng hộ lưu vực sông Thạch Hãn, Đoàn thanh tra tổ chức công bố Quyết định thanh tra số 107/QĐ-TTr ngày 01/3/2021 của Chánh Thanh tra tỉnh về “Thanh tra toàn diện việc quản lý, sử dụng các nguồn kinh phí, công tác bảo vệ rừng, sử dụng đất lâm nghiệp tại Ban quản lý rừng phòng hộ lưu vực sông Thạch Hãn”.

Ảnh: Ông Trần Hữu Minh – Trưởng Đoàn thanh tra công bố quyết định thanh tra

Dự buổi công bố Quyết định thanh tra, về phía Thanh tra tỉnh có ông Nguyễn Trí Kiên – TUV, Chánh Thanh tra tỉnh; ông Tôn Quang Tuyến, Phó Chánh Thanh tra tỉnh cùng Trưởng đoàn và các thành viên Đoàn thanh tra; Về phía Ban quản lý rừng phòng hộ lưu vực sông Thạch Hãn: Ông Trần Xuân Dưỡng – Giám đốc Ban và đại diện bộ phận liên quan. Ông Trần Hữu Minh, Trưởng đoàn thanh tra thông qua chương trình buổi làm việc; đọc toàn văn Quyết định thanh tra và Kế hoạch làm việc của Đoàn thanh tra; nêu rõ mục đích, yêu cầu, nội dung, thời hạn cuộc thanh tra; nhiệm vụ, quyền hạn của Đoàn thanh tra; quyền và trách nhiệm của đối tượng thanh tra; mối quan hệ công tác giữa Đoàn thanh tra và đối tượng thanh tra; các nội dung khác liên quan đến hoạt động của Đoàn thanh tra.                                             .
      Ông Trần Xuân Dưỡng – Giám đốc BQL rừng phòng hộ lưu vực sông Thạch Hãn thống nhất với nội dung cuộc thanh tra, Kế hoạch của Đoàn thanh tra và đồng thời chỉ đạo các bộ phận liên quan chuẩn bị hồ sơ, tài liệu theo yêu cầu của Đoàn; phối hợp, tạo điều kiện để Đoàn thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Ảnh: Ông Trần Xuân Dưỡng – Giám đốc BQL rừng phòng hộ lưu vực sông Thạch Hãn phát biểu tại buổi công bố

Ông Nguyễn Trí Kiên, Chánh Thanh tra tỉnh phát biểu chỉ đạo chung liên quan đến nội dung thanh tra, đối tượng được thanh tra, hoạt động của Đoàn thanh tra và một số nội dung khác có liên quan.

Ảnh: Ông Nguyễn Trí Kiên – TUV, Chánh Thanh tra tỉnh phát biểu chỉ đạo

Thời gian Đoàn thanh tra làm việc 40 ngày, dự kiến Đoàn kết thúc thanh tra và báo cáo kết quả thanh tra cho Chánh Thanh tra tỉnh vào giữa đầu tháng 04 năm 2021./.
 

Nguồn tin: Phòng Giải quyết KNTC - Thanh tra tỉnh

Các tin khác
  • pageHolder.getStart() - 0
  • pageHolder.getNumberObjects() - 10
  • numberArticle - 10
  • numberRelation - 0
THANH TRA TỈNH QUẢNG TRỊ
ĐC: 235 Đường Hùng Vương, Thành phố Đông Hà, Quảng Trị
ĐT: 0233.3852337- Fax: 0233.3553350