Chi tiết tin - Thanh Tra Tỉnh

slider

Thanh tra tỉnh công bố quyết định thanh tra

14:36, Chủ Nhật, 20-3-2022

Thực hiện Kế hoạch thanh tra năm 2021 của Thanh tra tỉnh được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt, ngày 22/7/2021 tại trụ sở Sở Giao thông vận tải Quảng Trị, Đoàn thanh tra tổ chức công bố Quyết định thanh tra số 521/QĐ-TTr ngày 19/7/2021 của Chánh Thanh tra tỉnh về “Trị về Thanh tra việc chấp hành pháp luật về quản lý, sử dụng đất và tài sản tại Sở Giao thông – Vận tải  Quảng Trị và các đơn vị trực thuộc Sở (bao gồm cả các đơn vị đã cổ phần hóa)”.

Ảnh: Ông Lê Công Trực – Trưởng Đoàn thanh tra công bố quyết định thanh tra

Dự buổi công bố Quyết định thanh tra, về phía Thanh tra tỉnh có ông Trần Hữu Minh – Phó Chánh Thanh tra tỉnh; Trưởng đoàn và các thành viên Đoàn thanh tra; Về phía Sở Giao thông vận tải: Ông Lê Thanh Hùng – Phó Giám đốc Sở; đại diện một số Phòng ban và Thủ trưởng và Kế toán của các đơn vị trực thuộc Sở được thanh tra. Ông Lê Công Trực, Trưởng đoàn thanh tra thông qua chương trình buổi làm việc; đọc toàn văn Quyết định thanh tra và Kế hoạch làm việc của Đoàn thanh tra; nêu rõ mục đích, yêu cầu, nội dung, thời hạn cuộc thanh tra; nhiệm vụ, quyền hạn của Đoàn thanh tra; quyền và trách nhiệm của đối tượng thanh tra; mối quan hệ công tác giữa Đoàn thanh tra và đối tượng thanh tra; các nội dung khác liên quan đến hoạt động của Đoàn thanh tra.                                            
     Ông Lê Thanh Hùng, Phó Giám đốc sở thống nhất nội dung cuộc thanh tra, Kế hoạch của Đoàn thanh tra; đồng thời chỉ đạo các bộ phận liên quan chuẩn bị hồ sơ, tài liệu theo yêu cầu của Đoàn; phối hợp, tạo điều kiện để Đoàn thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.                    . 
      Ông Trần Hữu Minh, Phó Chánh Thanh tra tỉnh phát biểu chỉ đạo liên quan đến nội dung thanh tra, đối tượng được thanh tra, hoạt động của Đoàn thanh tra và một số nội dung khác có liên quan.

Ảnh: Ông Trần Hữu Minh – Phó Chánh Thanh tra tỉnh phát biểu chỉ đạo

      Thời gian Đoàn thanh tra làm việc 45 ngày, dự kiến Đoàn kết thúc thanh tra và báo cáo kết quả thanh tra cho Chánh Thanh tra tỉnh vào cuối tháng 8 năm 2021./.

 

Nguồn tin: Phòng Giải quyết KNTC-Thanh tra tỉnh

Các tin khác
  • pageHolder.getStart() - 0
  • pageHolder.getNumberObjects() - 10
  • numberArticle - 10
  • numberRelation - 0
THANH TRA TỈNH QUẢNG TRỊ
ĐC: 235 Đường Hùng Vương, Thành phố Đông Hà, Quảng Trị
ĐT: 0233.3852337- Fax: 0233.3553350