Chi tiết tin - Thanh Tra Tỉnh

slider

Thanh tra tỉnh Quảng Trị tổ chức bóc thăm để lựa chọn ngẫu nhiên cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý người có nghĩa vụ kê khai thuộc đối tượng do Thanh tra tỉnh kiểm soát tài sản, thu nhập năm 2023.

16:35, Thứ Tư, 15-2-2023

Thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng, Nghị định 130/2020/NĐ-CP của Chính phủ, Văn bản số 2220/TTCP-C.IV ngày 15/12/2022 của Thanh tra Chính phủ về định hướng xác minh tài sản, thu nhập năm 2023, Chánh Thanh tra tỉnh Quảng Trị đã ban hành Quyết định số 50/QĐ-TTr ngày 13/01/2023 về việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện xác minh tài sản, thu nhập năm 2023;

Trên cơ sở đó, ngày 07/02/2023, Thanh tra tỉnh đã tổ chức buổi làm việc để lựa chọn ngẫu nhiên cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý người có nghĩa vụ kê khai thuộc đối tượng do Thanh tra tỉnh kiểm soát tài sản, thu nhập (theo Giấy mời số 84/TTr-GM ngày 02/02/2023 của Thanh tra tỉnh) với sự tham dự, chứng kiến, bốc thăm của Ông Hoàng Quốc Long - Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và Ông Dương Tân Long - Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh.

Ông Lê Sa Huỳnh - Phó Chánh Thanh tra tỉnh - Chủ trì buổi làm việc đã quán triệt các quy định của pháp luật về kiểm soát tài sản, thu nhập, Văn bản số 2220/TTCP-C.IV ngày 15/12/2022 của Thanh tra Chính phủ về định hướng xác minh tài sản, thu nhập năm 2023, Quyết định số 50/QĐ-TTr ngày 13/01/2023 của Chánh Thanh tra tỉnh Quảng Trị về việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện xác minh tài sản, thu nhập năm 2023; thông qua phương pháp bốc thăm, tỷ lệ, số lượng phiếu bốc thăm.

Theo Kế hoạch đã được phê duyệt, số lượng cơ quan, đơn vị được xác minh tối thiểu bằng 20% số cơ quan, đơn vị thuộc thẩm quyền kiểm soát của Thanh tra tỉnh, cụ thể: Tổng số cơ quan đơn vị thuộc diện bốc thăm: Khối sở, ban, ngành: 22 đơn vị; Khối UBND các huyện, thị xã, thành phố: 10 đơn vị.

Kết quả cơ quan, đơn vị, địa phương được lựa chọn xác minh tài sản, thu nhập bằng bốc thăm như sau: Sở Y tế, Sở Văn hóa thể thao du lịch, BQLDA ĐTXD tỉnh Quảng Trị, Sở Tài chính, UBND huyện Cam Lộ, UBND thành phố Đông Hà.

Số người được lựa chọn để xác minh ngẫu nhiên tối thiểu 10% số người có nghĩa vụ kê khai hằng năm tại mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương được xác minh sẽ do Tổ xác minh lựa chọn bằng hình thức bốc thăm. Người được lựa chọn xác minh tài sản, thu nhập là người thuộc diện kê khai tài sản thu nhập hằng năm thuộc thẩm quyền kiểm soát của Thanh tra tỉnh và theo quy định tại Điều 16 - Nghị định số 130/2020/NĐ-CP của Chính phủ. 

Người viết tin: Võ Thanh Huyền - Phòng PCTN, Thanh tra tỉnh

Các tin khác
  • pageHolder.getStart() - 0
  • pageHolder.getNumberObjects() - 10
  • numberArticle - 10
  • numberRelation - 0
THANH TRA TỈNH QUẢNG TRỊ
ĐC: 235 Đường Hùng Vương, Thành phố Đông Hà, Quảng Trị
ĐT: 0233.3852337- Fax: 0233.3553350