Chi tiết tin - Thanh Tra Tỉnh

slider

Công khai kết luận thanh tra Ngân sách địa phương năm 2019 tại UBND thành phố Đông Hà

15:25, Chủ Nhật, 20-3-2022

Ngày 01/3/2021, Thanh tra tỉnh tổ chức buổi làm việc để thông qua dự khảo kết luận thanh tra với đầy đủ thành phần tham dự gồm Lãnh đạo Thanh tra tỉnh, Đoàn thanh tra, Chủ tịch UBND thành phố và Lãnh đạo một số phòng, ban  của UBND thành phố Đông Hà.

Ông Nguyễn Trí Kiên – TUV, Chánh Thanh tra tỉnh phát biểu kết luận tại buổi làm việc thông qua dự thảo kết luận thanh tra

Trên cơ sở kết quả buổi làm việc, Chánh Thanh tra tỉnh đã ban hành Kết luận thanh tra số 113/KL-TTr ngày 04/03/2021 về thanh tra Ngân sách địa phương năm 2019 tại UBND thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị. Kết luận thanh tra đã được công khai trên trang thông tin điện tỉnh Quảng Trị tại địa chỉ https://www.quangtri.gov.vn và gửi đến đối tượng thanh tra./.

Nguồn tin: Phòng Giải quyết KNTC-Thanh tra tỉnh

Các tin khác
  • pageHolder.getStart() - 0
  • pageHolder.getNumberObjects() - 10
  • numberArticle - 10
  • numberRelation - 0
THANH TRA TỈNH QUẢNG TRỊ
ĐC: 235 Đường Hùng Vương, Thành phố Đông Hà, Quảng Trị
ĐT: 0233.3852337- Fax: 0233.3553350