Chi tiết tin - Thanh Tra Tỉnh

slider

Tiếp công dân định kỳ tháng 6 năm 2022 tại Trụ sở tiếp công dân tỉnh Quảng Trị

11:30, Thứ Tư, 6-7-2022

    Ngày 27/6/2022, Ông Hà Sỹ Đồng, UVBTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh-Chủ trì buổi tiếp công dân định kỳ tháng 6/2022, cùng tham gia buổi Tiếp công dân định kỳ tháng 6 năm 2022, có đại diện Lãnh đạo các Sở, ban ngành như: Thanh tra tỉnh, Sở Tư pháp, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng; Sở Lao động TB&XH, Trưởng ban Tiếp công dân tỉnh; Chủ tịch UBND thành phố Đông Hà, Chủ tịch UBND huyện Hải Lăng, Gio Linh, Vĩnh Linh, Hội Luật gia tỉnh, Hội đồng Tư vấn giải quyết khiếu nại, tố cáo tỉnh cùng đại diện các cơ quan, ban ngành, đơn vị liên quan.
 

    Tại buổi Tiếp công dân định kỳ tháng 6 năm 2022, số công dân đăng ký tiếp 28 lượt/37 người/28 vụ việc. Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh tiếp 28 lượt/37 người/28 vụ việc khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phản ánh (trong đó có 02 đoàn đông người).  Nội dung khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân liên quan: Khiếu nại đòi bồi thường, hỗ trợ liên quan đến sự cố môi trường biển Formosa; đến việc thu hồi đất, bồi thường hỗ trợ khi thực hiện các Dự án phát triển kinh tế; khiếu nại về việc chậm trễ trong việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; khiếu nại, kiến nghị đối với Quyết định giải quyết khiếu nại đã có hiệu lực pháp luật; kiến nghị, phản ánh về việc xây dựng các công trình trái phép chưa đảm bảo quy định của pháp luật; tranh chấp, khiếu kiện về đất đai; kiến nghị tổ chức thi hành án theo Bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật; đề nghị xem xét, giải quyết tố cáo lại đối với Kết luận giải quyết tố cáo tại Trường Mầm non Hải Tân, Hải Lăng...
     Sau khi lắng nghe, xem xét ý kiến của công dân trình bày, ông Hà Sỹ Đồng - UVBTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã ghi nhận các ý kiến: khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị của công dân và trực tiếp trả lời, giải thích một số nội dung công dân khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị; yêu cầu ngay sau phiên tiếp công dân, các địa phương, sở, ban ngành, chức năng có liên quan cần nghiêm túc rà soát lại thực trạng từng vụ việc, từng quy định và những văn bản có liên quan để trả lời, giải thích và giải quyết dứt điểm, không để các vụ việc vượt cấp, kéo dài, phức tạp, đảm bảo quyền lợi hợp pháp, chính đáng cho người dân, tập trung giải quyết dứt điểm, không để phát sinh “điểm nóng” gây phức tạp về an ninh, trật tự; trường hợp công dân tiếp tục tiếp khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh vượt cấp lên UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh thì Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã; các sở ban ngành có liên quan chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh, đồng thời có biện pháp tổ chức tiếp công dân tại địa phương; tổ chức đối thoại và giải quyết dứt điểm các vụ việc báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh theo quy định./.
 

 

Tác giả bài viết: Trần Công Thương - VP, Thanh tra tỉnh

Các tin khác
  • pageHolder.getStart() - 0
  • pageHolder.getNumberObjects() - 10
  • numberArticle - 10
  • numberRelation - 0
THANH TRA TỈNH QUẢNG TRỊ
ĐC: 235 Đường Hùng Vương, Thành phố Đông Hà, Quảng Trị
ĐT: 0233.3852337- Fax: 0233.3553350