Chi tiết tin - Thanh Tra Tỉnh

slider

Thanh tra tỉnh Quảng Trị tiến hành công bố quyết định thanh tra tại UBND huyện Triệu Phong

16:55, Thứ Hai, 6-11-2023

Thực hiện Quyết định số 3139/QĐ-UBND ngày 07/12/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch thanh tra năm 2023 của Thanh tra tỉnh; ngày 06/10/2023, tại UBND huyện Triệu Phong, Thanh tra tỉnh Quảng Trị tiến hành công bố Quyết định số 807/QĐ-TTr ngày 26/9/2023 của Chánh Thanh tra tỉnh về “Thanh tra trách nhiệm UBND huyện Triệu Phong trong việc chấp hành pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng; quản lý tài chính ngân sách; các chương trình, dự án đầu tư xây dựng cơ bản, quy hoạch và thực hiện quy hoạch xây dựng trên địa bàn huyện Triệu Phong”. Tham dự buổi công bố Quyết định thanh tra, về phía Thanh tra tỉnh có ông Trần Hữu Minh - Phó Chánh Thanh tra tỉnh-Chỉ đạo, Giám sát Đoàn thanh tra; Trưởng đoàn và các thành viên Đoàn thanh tra; Về phía UBND huyện Triệu Phong có ông Phan Văn Linh - Chủ tịch UBND huyện và đại diện lãnh đạo một số Phòng, Ban chuyên môn thuộc UBND huyện, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn có liên quan đến nội dung thanh tra.

Ông Hồ Ngọc Dân - Trưởng Đoàn thanh tra công bố toàn văn Quyết định số 807/QĐ-TTr ngày 26/9/2023, phổ biến tóm tắt một số nội dung kế hoạch thanh tra, nhiệm vụ; quyền hạn của Trưởng Đoàn thanh tra, thành viên Đoàn thanh tra; quyền và nghĩa vụ của đối tượng thanh tra; thống nhất lịch thanh tra đối với đơn vị, cá nhân thuộc cơ quan, tổ chức là đối tượng thanh tra.

Ông Phan Văn Linh - Chủ tịch UBND huyện thống nhất các nội dung Trưởng đoàn thanh tra đã công bố, đồng thời chỉ đạo các bộ phận liên quan chuẩn bị hồ sơ, tài liệu theo yêu cầu của Đoàn; phối hợp, tạo điều kiện để Đoàn thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Ông Trần Hữu Minh, Phó Chánh Thanh tra tỉnh phát biểu chỉ đạo liên quan đến nội dung thanh tra, đối tượng được thanh tra, hoạt động của Đoàn thanh tra và một số nội dung khác có liên quan.   

Thời gian Đoàn thanh tra làm việc 45 ngày, dự kiến Đoàn kết thúc thanh tra trực tiếp vào đầu tháng 12 năm 2023./.

Nguồn tin: Phòng Giải quyết KNTC-Thanh tra tỉnh

Các tin khác
  • pageHolder.getStart() - 0
  • pageHolder.getNumberObjects() - 10
  • numberArticle - 10
  • numberRelation - 0
THANH TRA TỈNH QUẢNG TRỊ
ĐC: 235 Đường Hùng Vương, Thành phố Đông Hà, Quảng Trị
ĐT: 0233.3852337- Fax: 0233.3553350