Chi tiết tin - Thanh Tra Tỉnh

slider

CÔNG KHAI NGÂN SÁCH NĂM 2023

16:12, Thứ Tư, 20-12-2023

- Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước năm 2015.

- Căn cứ Thông tư 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài Chính về việc Hướng dẫn công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ.

- Căn cứ Thông tư 90/2018/TT-BTC Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ

Thanh tra tỉnh công khai những nội dung sau:  

STT

Số ký hiệu

Ngày tháng năm

Nội dung Công khai

1

42/QĐ-TTr

12/01/2023

Quyết định về việc công khai quyết toán năm 2022

2

43/QĐ-TTr

12/01/2023

Quyết định về việc công khai dự toán năm 2023

3

28/TTr-VP

10/01/2023

Về việc đăng ký mua sắm tập trung năm 2023

4

1169/QĐ-TTr

31/12/2022

Quyết định về việc thành lập kiểm kê tài sản năm 2022

5

650/QĐ-TTr

09/8/2022

Quyết định về việc thành lập hội đồng định giá, thanh lý và tiêu hủy tài sản năm 2022

6

Biên bản kiểm kê tài sản năm 2022

7

Thông báo về việc tiêu hủy tài sản năm 2022

 

Đính kèm: 7file văn bản                                        Nguồn tin: Văn phòng

Các tin khác
  • pageHolder.getStart() - 0
  • pageHolder.getNumberObjects() - 10
  • numberArticle - 10
  • numberRelation - 0
THANH TRA TỈNH QUẢNG TRỊ
ĐC: 235 Đường Hùng Vương, Thành phố Đông Hà, Quảng Trị
ĐT: 0233.3852337- Fax: 0233.3553350