Chi tiết tin - Thanh Tra Tỉnh

slider

Công khai dự toán ngân sách năm 2023

16:25, Thứ Sáu, 1-12-2023

Công khai dự toán ngân sách năm 2023

(kèm Quyết định số 43/QĐ-TTr ngày 12/01/2023 của Chánh Thanh tra tỉnh)

Các tin khác
  • pageHolder.getStart() - 0
  • pageHolder.getNumberObjects() - 10
  • numberArticle - 10
  • numberRelation - 0
THANH TRA TỈNH QUẢNG TRỊ
ĐC: 235 Đường Hùng Vương, Thành phố Đông Hà, Quảng Trị
ĐT: 0233.3852337- Fax: 0233.3553350