Chi tiết tin - Thanh Tra Tỉnh

slider

QUYẾT ĐỊNH GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI CỦA ÔNG LÊ TRỌNG TẤN KHU PHỐ 8, PHƯỜNG 1, THÀNH PHỐ ĐÔNG HÀQUẢNG TRỊ (LẦN 2)

16:22, Chủ Nhật, 20-3-2022

CHỦ TỊCH UBND TỈNH QUẢNG TRỊ BAN HÀNH QUYẾT ĐỊNH GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI CỦA ÔNG LÊ TRỌNG TẤN TRÚ TẠI: KHU PHỐ 8, PHƯỜNG 1, THÀNH PHỐ ĐÔNG HÀ, TỈNH QUẢNG TRỊ (LẦN 2)

Ông Lê Trọng Tấn trú tại: Khu phố 8, phường 1, Thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị  Khiếu nại UBND thành phố Đông Hà lấy đất của gia đình ông để cấp cho ông Đoàn Văn sỹ, người dân cùng khu phố.
         Ngày 17/9/2014 Chủ tịch UBND thành phố Đông Hà đã ban hành  Quyết định số 1848/QĐ-UBND giải quyết khiếu nại (giải quyết lần đầu) với nội dung: Không công nhận đơn khiếu nại của ông Lê Trọng Tấn. Không đồng ý với Quyết định giải quyết của Chủ tịch UBND thành phố Đông Hà, ngày 04/19/2014 Ông Tấn đã gửi đơn khiếu nại lần 2 đến Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị.
        Ngày 30/6/2015 UBND tỉnh Quảng Trị đã ban hành Quyết định số 1383/QĐ-UBND về việc giải quyết đơn khiếu nại của ông Lê Trọng Tấn, trú tại: Khu phố 8, phường 1, Thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị (giải quyết lần 2) với nội dung: Không công nhận nội dung đơn khiếu nại của ông Lê Trọng Tấn đối với Quyết định giải quyết khiếu nại số 1848/QĐ-UBND ngày 17/9/2014 của Chủ tịch UBND thành phố Đông Hà. Tuy nhiên, để tạo điều kiện cho các hộ gia đình liên quan ổn định cuộc sống, xét hoàn cảnh của gia đình ông Lê Trọng Tấn, UBND tỉnh giao UBND thành phố Đông Hà xem xét quỹ đất, giao cho ông Lê Trọng Tấn một thửa đất có thu tiền sử dụng đất với diện tích và giá trị tương đương diện tích đất chênh lệch giữa diện tích đất đã cấp cho ông Lê Văn Sỹ tháng 12/2008 với diện tích đất đã cấp tháng 5/2003 (242m2 – 118m2 = 124m2). Ông Lê Trọng Tấn thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định tại thời điểm tháng 12/2008. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được Quyết định này, nếu không đồng ý với Quyết định giải quyết khiếu nại lần hai của Chủ tịch UBND tỉnh thì ông Lê Trọng Tấn có quyền khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án theo quy định của Luật Tố tụng hành chính./.

Nguồn tin: Phòng NVI-Thanh tra tỉnh

  • pageHolder.getStart() - 0
  • pageHolder.getNumberObjects() - 10
  • numberArticle - 10
  • numberRelation - 0
THANH TRA TỈNH QUẢNG TRỊ
ĐC: 235 Đường Hùng Vương, Thành phố Đông Hà, Quảng Trị
ĐT: 0233.3852337- Fax: 0233.3553350