Chi tiết tin - Thanh Tra Tỉnh

slider

Tiếp công dân định kỳ tháng 12 năm 2022 tại Trụ sở tiếp công dân tỉnh

15:46, Thứ Ba, 27-12-2022

Tại trụ sở Tiếp công dân tỉnh, đồng chí Võ Văn Hưng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị đã chủ trì phiên tiếp công dân định kỳ tháng 12 năm 2022.

Đ/c Võ Văn Hưng – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh

Chủ trì buổi Tiếp công dân định kỳ tháng 12/2022 tại Trụ sở TCD tỉnh

Cùng tham gia buổi Tiếp công dân định kỳ tháng 12 năm 2022, có Chánh Thanh tra tỉnh, Chánh Văn phòng UBND tỉnh cùng Giám đốc các Sở, ban ngành như: Sở Tư pháp, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng; Sở Lao động TB&XH, Sở NN&PTNT, Trưởng ban Tiếp công dân tỉnh; Chủ tịch UBND thành phố Đông Hà, UBND huyện Triệu Phong, UBND thị xã Quảng Trị, UBND huyện Hải Lăng, UBND huyện ĐaKrong, UBND huyện Vĩnh Linh, UBND huyện Gio Linh cùng đại diện các cơ quan, ban ngành, đơn vị liên quan.

Tại buổi Tiếp công dân định kỳ tháng 12 năm 2022, đồng chí Võ Văn Hưng Chủ tịch UBND tỉnh đã tiếp, đối thoại 33lượt/51người/33vụ việc, trong đó có 01 vụ việc khiếu nại, kiến nghị, phản ánh đông người.

Nội dung khiếu nại, tố cáo của công dân liên quan đến việc thu hồi đất, khiếu nại về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, triển khai thực hiện các Quyết định giải quyết khiếu nại đã có hiệu lực pháp luật; khiếu kiện về đất đai; khiếu nại, kiến nghị các nội dung liên quan đến việc tổ chức thi hành án Bản án, cưỡng chế thi hành án; khiếu nại, kiến nghị, phản ánh về giao đất rừng để người dân có đất sản xuất tại xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh Linh.

Đ/c Hoàng Kỳ - Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh đã giải thích, đối thoại

tại buổi Tiếp công dân tháng 12 năm 2022 tại Trụ sở TCD tỉnh

Sau khi lắng nghe, xem xét ý kiến của công dân trình bày, đồng chí ông Võ Văn Hưng - Chủ tịch UBND tỉnh đã ghi nhận các ý kiến: Khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị của công dân và trực tiếp trả lời, giải thích một số nội dung công dân khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị đồng thời yêu cầu Lãnh đạo Cấp ủy, địa phương chính quyền các cấp, cơ quan, đơn vị liên quan trực tiếp trả lời, phản hồi ý kiến của công dân với tinh thần thẳng thắn, trách nhiệm, đảm bảo hợp tình, hợp lý. Đối với một số vụ việc thuộc thẩm quyền, trách nhiệm của Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã, đ/c Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã phải có trách nhiệm tiếp công dân, tổ chức đối thoạị, xem xét giải quyết dứt điểm đảm bảo theo quy định của pháp luật, tránh phát sinh đơn thư vượt cấp, kéo dài, gây dư luận xấu. Đối với một số vụ việc đã giải quyết đúng quy định pháp luật mà người dẫn vẫn đến Trụ sở Tiếp công dân tỉnh để gửi đơn, tiếp tục tiếp khiếu thì đề nghị cơ quan, địa phương tổ chức giải thích, vận động người dân chấp hành và tổ chức thực hiện đúng theo nội dung các Quyết định giải quyết khiếu nại đã có hiệu lực pháp luật.

Đồng chí Chủ trì buổi tiếp công dân đề nghị ngay sau phiên tiếp công dân, các địa phương, ngành chức năng có liên quan cần nghiêm túc rà soát lại thực trạng từng vụ việc, từng quy định để trả lời, giải thích và giải quyết dứt điểm vụ việc.

Đồng chí Võ Văn Hưng, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ trì buổi Tiếp công dân giao Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Tiếp công dân tỉnh phối hợp với Thanh tra tỉnh theo dõi, đôn đốc việc giải quyết các khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân theo Thông báo Kết luận tiếp công dân định kỳ tháng 12 năm 2022./.

Nguồn tin: Trần Công Thương -TTV, Thanh tra tỉnh Quảng Trị

 

  • pageHolder.getStart() - 0
  • pageHolder.getNumberObjects() - 10
  • numberArticle - 10
  • numberRelation - 0
THANH TRA TỈNH QUẢNG TRỊ
ĐC: 235 Đường Hùng Vương, Thành phố Đông Hà, Quảng Trị
ĐT: 0233.3852337- Fax: 0233.3553350