UBND tỉnh Quảng Trị Tổng kết 6 năm thi hành Luật Thanh tra

        Thực hiện Kế hoạch số 922/KH-TTCP ngày 20/4/2017 của Thanh tra Chính phủ về việc tổng kết toàn quốc 6 năm thi hành Luật Thanh tra, ngày 29/8/2017 UBND tỉnh Quảng Trị đã tổ chức Hội nghị Tổng kết 6 năm thi hành Luật Thanh tra. Đến dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Quốc Văn, Phó vụ trưởng vụ Pháp chế Thanh tra Chính phủ; đồng chí Phạm Đức Châu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; đồng chí Nguyễn Quân Chính, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo UBMTTQVN tỉnh và các Sở, ban, ngành, huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh. 

                   Đồng chí Hoàng Phước Quỳnh, TUV, Chánh Thanh tra tỉnh
                                         phát biểu khai mạc Hội nghị

Báo cáo tại Hội nghị cho thấy: Sau khi Luật Thanh tra được ban hành, UBND tỉnh Quảng Trị đã tổ chức Hội nghị quán triệt nội dung mới của Luật Thanh tra trong toàn tỉnh; tham gia Hội nghị trực tuyến triển khai Luật Thanh tra năm 2010 do Thanh tra Chính phủ tổ chức…; đồng thời ban hành văn bản hướng dẫn các sở, ban, ngành, huyện, thành thị trên địa bàn tỉnh phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện. Kết quả, trong 6 năm, toàn tỉnh đã tổ chức được 13 lớp tập huấn cho 1.907 người, nhận thức các quy định pháp luật về thanh tra được nâng lên một cách toàn diện. Công tác ban hành, kiểm tra, theo dõi thi hành các văn bản Quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành Luật Thanh tra và các văn bản pháp luật có liên quan được thực hiện thường xuyên thông qua việc thực hiện các cuộc thanh tra định kỳ, đột xuất và qua công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo hàng năm. Qua đó, phát hiện sớm các văn bản Quy phạm pháp luật hết hiệu lực để tham mưu sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới kịp thời, đáp ứng công tác thanh tra trong tình hình mới; Tổ chức bộ máy được hoàn thiện, chất lượng đội ngũ công chức, viên chức của các cơ quan thực hiện chức năng thanh tra được nâng lên đáng kể; Hoạt động thanh tra được thực hiện đúng các quy định pháp luật thanh tra và các quy định pháp luật liên quan. Với đội ngũ công chức, người lao động 236 người/31 cơ quan, đơn vị, từ năm 2011 đến năm nay, các cơ quan, đơn vị thanh tra đã tiến hành 415 cuộc thanh tra hành chính với tổng sai phạm phát hiện qua thanh tra gần 49 tỷ đồng và 402.509 m2 đất; kiến nghị thu hồi gần 30 tỷ đồng và 402.509 m2 đất; kiến nghị xử lý hành chính 11 tổ chức và 37 cá nhân; chuyển cơ quan điều tra xem xét xử lý trách nhiệm 01 trường hợp với số tiền trên 443 triệu đồng và 5 đối tượng có hành vi tham nhũng. Các đơn vị được giao nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành cũng đã tiến thành thực hiện 1.221 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành và đã phát hiện 3.154 cá nhân, tổ chức vi phạm; kiến nghị thu hồi gần 8 tỷ đồng, xử lý tài sản vi phạm 90 triệu đồng, xử phạt vi phạm gần 5 tỷ đồng... Qua thanh tra góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả của hoạt động thanh tra, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, khẳng định vị trí, vai trò quan trọng của công tác thanh tra trong tình hình mới.

Tuy nhiên, việc thi hành Luật Thanh tra cũng còn nhiều tồn tại, hạn chế nhất định: Việc ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương mặc dù đã có nhiều tiến bộ về số lượng và chất lượng nhưng chưa theo kịp tình hình thực tế phát sinh tại địa phương; việc ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các quy định của Luật Thanh tra và các văn bản hướng dẫn thi hành đối với các quy định về thanh tra chuyên ngành, thanh tra nhân dân cho các cấp chưa được cụ thể nên hiệu lực, hiệu quả chưa cao; Một số hạn chế về số lượng biên chế, tính hiệu quả trong hoạt động thanh tra như: số lượng biên chế của các cơ quan thanh tra còn quá mỏng; hoạt động thanh tra vẫn còn chồng chéo về chức năng, nhiệm vụ giữa các cơ quan, đơn vị; hoạt động xử lý sau thanh tra chưa có chế tài đủ mạnh để xử lý đối với những đối tượng chậm thi hành kết luận thanh tra, quyết định xử phạt vi phạm hành chính; quá trình áp dụng quy chế giám sát, kiểm tra hoạt động của đoàn thanh tra còn gặp nhiều khó khăn…làm ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng, hiệu quả của hoạt động thanh tra; Việc phát hiện và kiến nghị chuyển hồ sơ sang cơ quan cảnh sát điều tra chưa được nhiều; các sai phạm, thất thoát vẫn đang còn xảy ra...

                         Đồng chí Nguyễn Quốc Văn, Phó vụ trưởng vụ Pháp chế
                                 Thanh tra Chính phủ 
phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phạm Đức Châu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy thống nhất với các nội dung của Báo cáo tổng kết 6 năm thi hành Luật Thanh tra đồng thời đánh giá cao tầm quan trọng của hội nghị, qua đây nhằm thu thập ý kiến đóng góp để sửa đổi, hoàn thiện Luật Thanh tra. Đồng chí cũng yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức ngành thanh tra cần tích cực hơn nữa trong công việc để phát huy những kết quả đã đạt được với hiệu quả công việc cao nhất; và bày tỏ mong muốn Thanh tra tỉnh có sự liên kết chặt chẽ với cơ quan thanh tra các cấp từ trung ương đến cơ sở để có sự phối hợp nhịp nhàng trong công việc.

 

Đồng chí Phạm Đức Châu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu tại Hội nghị

       Bế mạc hội nghị, đồng chí Nguyễn Quân Chính, Phó Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định những chuyển biến tích cực trong hoạt động thanh tra tại tỉnh sau khi thi hành Luật Thanh tra. Tuy nhiên trong quá tình thực thi vẫn còn tồn tại những hạn chế, do đó, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thanh tra tỉnh sớm bổ sung những kiến nghị, đề xuất của các đại biểu để trình lên cơ quan Trung ương nhằm góp phần hoàn thiện Luật; cơ quan thanh tra các cấp cần xây dựng kế hoạch thanh tra bài bản, hạn chế chồng chéo, tạo điều kiện cho các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp có điều kiện ổn định sản xuất, thực hiện nhiệm vụ chuyên môn.

      Nhân dịp này, UBND tỉnh trao tặng bằng khen cho 8 tập thể và 11 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác thi hành Luật Thanh tra trong giai đoạn 2011- 2017.

                                Đồng chí Nguyễn Quân Chính, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
              trao Bằng  khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể có thành tích xuất sắc.
 

                    Đồng chí Nguyễn Quân Chính, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
       trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho cá nhân có thành tích xuất sắc

Tác giả bài viết: L.M.H-Phòng NV1 Thanh tra tỉnh