Thực hiện Nghị quyết số 38/NQ-HĐND ngày 10 tháng 3 năm 2017 của Thường trực HĐND tỉnh...

Thực hiện Nghị quyết số 38/NQ-HĐND ngày 10 tháng 3 năm 2017 của Thường trực HĐND tỉnh, Kết luận của Thường trực HĐND tỉnh về tình hình quản lý và sử dụng đất của các tổ chức, cá nhân được Nhà nước giao, cho thuê đất ; giám sát một số vụ việc kiến nại, kiến nghị kéo dài của cử tri về lĩnh vực đất đai gửi đến kỳ họp thứ 2, kỳ họp thứ 3 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VII.
      Trong các ngày 10/4 và 11/4/2017, Thường trực HĐND tỉnh làm việc với các doanh nghiệp: Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đường 9, Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Triệu Hải, Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Bến Hải, Trung tâm Khoa học Lâm nghiệp Bắc Trung bộ và UBND huyện Triệu Phong.
       Tham gia đoàn giám sát có đồng chí Nguyễn Đức Dũng, UVBTVTU, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, Trưởng đoàn Giám sát; đ/c Phan Văn Phụng, UVBTVTU - Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, Trưởng Ban Kinh tế ngân sách - HĐND tỉnh; các đồng chí đại diên các ban HĐND tỉnh; Đại diện Lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương trong tỉnh.

             Đoàn Giám sát HĐND tỉnh làm việc với Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Bến Hải

                              Đoàn Giám sát HĐND tỉnh làm việc với UBND huyện Triệu Phong
        Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đường 9 hiện đang quản lý, sử dụng 7.002,5 ha, trong đó trên địa bàn huyện Gio Linh: 1.116 ha,  Cam Lộ:  3.487,7 ha, Triệu Phong: 1.424,3 ha, Đông Hà  974,5 ha. Đất đã được cấp Giấy CNQSDĐ là 5.811,6 ha (đất rừng sản xuất: 5.277,8 ha, đất rừng PH: 533,7 ha) ; đất chưa cấp Giấy CNQSDĐ: 1.191 ha. Về phương án sử dụng đất trong thời gian tới, Công ty dự kiến chỉ giử lại quản lý 4.500 đến 5.000 ha để tổ chức sản xuất, số diện tích còn lại chuyển về cho các địa phương quản lý.
Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Triệu Hải hiện đang quản lý, sử dụng 5.194,23ha, trong đó đất rừng sản xuất 4.678,83 ha. Về phương án sử dụng đất trong thời gian tới, Công ty  dự kiến sẽ giao cho các địa phương quản lý: 515 ha, trong đó: UBND huyện Hải Lăng: 145 ha, UBND huyện Triệu Phong 250 ha, UBND Thị xã Quảng Trị: 120 ha. Diện tích còn lại khoảng 4.679,23 ha, Công ty tổ chức sản xuất và sẽ hoàn thiện khâu cắm móc ranh giới trong năm 2017.
          Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Bến Hải hiện đang quản lý, sử dụng 8.664,1 ha, trong đó đất rừng sản xuất  7.357,8 ha, đất rừng phòng hộ 964,9 ha, đất khác 8,4 ha. Về phương án sử dụng đất trong thời gian tới, đặc biệt khi cổ phần hóa, đơn vị sẽ tiếp tục rà soát, xây dựng phương án quản lý, sử dụng số diện tích trên theo phương châm sử dụng ổn định, bền vững nhằm phát huy hiệu quả trong hoạt động sản xuất kinh doanh, góp phần tạo công ăn việc làm, tăng thu nhập cho người lao động, người dân địa phương.
        Trung tâm Khoa học Lâm nghiệp Bắc Trung Bộ hiện đang quản lý, sử dụng diện tích 668,37 ha. Trong đó diện tích đất trồng rừng, dự án phục vụ công tác nghiên cứu khoa học là 628,98 ha, chiếm tỷ lệ 96,43%; diện tích còn lại là đất phi nông nghiệp bao gồm trại thực nghiệm lâm nghiệp, trụ sở đơn vị. Về phương án sử dụng đất trong thời gian tới, Trung tâm Khoa học Bắc Trung bộ sẽ chuyển toàn bộ diện tích đất lâm nghiệp sang rừng đặc dụng, trong đó chủ yếu xây dựng mới và thay thế các mô hình thí nghiệm đã hết thời gian thu thập số liệu, tập trung nghiên cứu về giống, lâm sinh tổng hợp và các mô hình đề tài, dự án nông lâm nghiệp. Trước đó, thực hiện các Quyết định của UBND tỉnh, đơn vị đã tiến hành bàn giao cho huyện Cam Lộ 129,6 ha đất cho địa phương quản lý, sử dụng; còn lại 77,9 ha đang trong thời gian hoàn tất các thủ tục khai thác và tiếp tục sẽ bàn giao trong năm 2017.
           UBND huyện Triệu Phong đã lập Kế hoạch, quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch 5 năm (2011-2015) đã được UBND tỉnh Quảng Trị phê duyệt tại Quyết định số 1046/QĐ-UBND ngày 29/5/2014. Thực hiện theo quy định của Luật Đất đai năm 2013, UBND huyện Triệu Phong đã tổ chức rà soát, điều chỉnh bổ sung quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt. Hiện nay, trên địa bàn huyện Triệu Phong đã có 18 xã đã lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch 05 năm (2010 -2015) đã được UBND huyện phê duyệt.
          Từ  năm 2013 đến nay, UBND huyện Triệu Phong đã quyết định giao đất cho 99 hộ gia đình, cá nhân để sử dụng vào mục đích đất ở với tổng diện tích 2,31 ha; cho thuê đất để sử dụng vào mục đích sản xuất, kinh doanh và xây dựng trang trại cho 06 hộ gia đình, cá nhân với tổng diện tích hơn 6,97 ha. Trình tự thủ tục giao đất cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất được thực hiện công khai, dân chủ đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.  Về công tác giải quyết khiếu nại, kiến nghị, phản ánh của cử tri, UBND huyện đã thành lập 03 Đoàn Thanh tra để tiến hành Thanh tra việc quản lý và sử dụng đất đai tại UBND xã Triệu Đại, Triệu Ái về tình hình sử dụng đất của các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất tại Cụm công nghiệp Làng nghề - Thị trấn Ái Tử và 05 Đoàn Thanh tra xác minh đơn khiếu nại. Qua thanh tra đã phát hiện một số tồn tại, hạn chế, thiếu sót về quản lý, sử dụng đất và đã có biện pháp xử lý kịp thời gian theo quy định; đẩy nhanh tiến độ cấp giấy CNQSDĐ, quyền sở hữu nhà ở; kiểm tra, rà soát việc bàn giao, tiếp nhận đất của các tổ chức, đơn vị để có kế hoạch chuyển giao cho người dân sử dụng; tham mưu UBND tỉnh về việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất để tạo điều kiện cho người dân định cư, ổn định cuộc sống.
            Từ đó kiến nghị Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh chỉ đạo các ngành chức năng, địa phương tích cực hoàn thiện công tác cắm mốc, ranh giới; rà soát, bóc tách những diện tích bị chồng lấn, điều chỉnh ranh giới sử dụng đất và cấp bổ sung đảm bảo đủ diện tích theo phương án chuyển đổi; giải quyết dứt điểm ranh giới giữa hai tỉnh Quảng Bình và Quảng Trị ; có chính sách miễn giảm thuế, hỗ trợ về tiền thuê đất đối với các đơn vị sản xuất lâm nghiệp nhằm góp phần mang lại hiệu quả về môi trường, kinh tế - xã hội.
           Phát biểu chỉ đạo tại các buổi giám sát, đồng chí Nguyễn Đức Dũng, UVBTVTU - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh đánh giá cao những nỗ lực của các đơn vị, địa phương  trong thực hiện nhiệm vụ, đặc biệt trong quá trình quản lý khai thác, sử dụng đất đúng mục đích theo quy định pháp luật, phát huy hiệu quả trên một diện tích đất; giữ mối quan hệ tốt với chính quyền và nhân dân địa phương, không để xảy ra tình trạng xâm lấn đất rừng, tranh chấp đất đai. Các đơn vị được Nhà nước giao đất đã phát huy hiệu quả sử dụng trên diện tích được giao; ghi nhận nỗ lực của các đơn vị trong việc khai thác, sử dụng đất hiệu quả, phát triển kinh doanh, hoàn thành tốt nghĩa vụ tài chính với Nhà nước và tham gia tốt các hoạt động an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.
            Bên cạnh đó chỉ ra những thực trạng về việc sử dụng đất của một số đơn vị, doanh nghiệp như: quản lý sử dụng đất không hiệu quả, một số diện tích sản xuất chưa được hoàn thiện việc cắm mốc ranh giới; vẫn còn để xảy ra tình trạng xâm lấn, tranh chấp đất rừng giữa đơn vị và người dân tạo “điểm nóng”, khiến dư luận bất bình. Một số diện tích dù đã được cấp giấy CNQSDĐ vẫn xảy ra tình trạng chồng lấn gây khó khăn trong công tác quản lý, bảo vệ, khai thác và sử dụng...
 Về nhiệm vụ trong thời gian tới, đề nghị các đơn vị, doanh nghiệp cần bám sát nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương để có phương án tổ chức sản xuất, kinh doanh, nghiên cứu khoa học nhằm đáp ứng nhu cầu thực tiễn đề ra. Đề nghị các doanh nghiệp xây dựng Kế hoạch, phương án trong việc chủ động và đẩy nhanh tiến độ Cổ phần hóa theo hướng gắn việc cổ phần hóa với đời sống, quyền và lợi ích của cán bộ, nhân viên, người lao động và người dân trên địa bàn. Trong sản xuất, kinh doanh cần chú trọng đẩy mạnh công tác phòng cháy chữa cháy rừng. Bên cạnh đó, các đơn vị, địa phương cần phối hợp hoạt động trong lĩnh vực lâm nghiệp giải quyết tốt các tranh chấp, tình trạng xâm lấn đất rừng.
           Cần chủ động xây dựng kế hoạch, quy hoạch sử dụng đất đáp ứng đầy đủ cho Kế hoạch, quy hoạch sử dụng đất của một số công trình, dự án được xác định phù hợp với quy hoạch phát triển của ngành, lĩnh vực và địa phương; tiềm năng đất đai được quản lý và khai thác hiệu quả hơn, từng bước làm rõ hơn nội dung về quyền của chủ sở hửu đối với đất đai, quyền sử dụng đất; tạo sự bình đẳng cho các nhà đầu tư khi tiếp cận những Dự án có liên quan đến lĩnh vực đất đai; giải quyết cơ bản việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho người dân khi Nhà nước thu hồi đất.
Đất đai nói chung, đất rừng nói riêng là tư liệu sản xuất chủ yếu, vì vậy đề nghị các doanh nghiệp thực hiện đúng quy trình giao đất cho các địa phương quản lý theo chỉ đạo của UBND tỉnh Quảng Trị để các địa phương quyết định giao đất cho hộ đình và cá nhân nhằm thực hiện tốt công tác dồn điền đổi thửa, tạo điều kiện cho người dân yên tâm đầu tư phát triển sản xuất. Các địa phương đẩy mạnh công tác tuyên tuyền, phổ biến giáo dục pháp luật về Bảo vệ rừng; chỉ đạo các cơ quan, ngành, địa phương phối hợp xử lý các trường hợp khai thác rừng trồng trái phép, khai thác gỗ, củi đai xanh
vùng đệm... tạo điều kiện để các đơn vị kinh doanh, phát triển ổn định./.

Tác giả bài viết: Trần Công Thương-VP Thanh tra tỉnh