Thông báo về việc công khai số điện thoại đường dây nóng và hộp thư điện tử

                                             THÔNG BÁO
về việc công khai số điện thoại đường dây nóng và hộp thư điện tử
          
       Để kịp thời tiếp nhận thông tin góp ý, kiến nghị, phản ánh của người dân và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh về hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà, thu phí ngoài quy định, chi phí không chính thức trong giải quyết thủ tục hành chính của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, Thanh tra tỉnh công khai số điện thoại đường dây nóng, hộp thư để tiếp nhận thông tin, tạo điều kiện thuận lợi để người dân, doanh nghiệp đóng góp ý kiến, kiến nghị, phản ánh, cụ thể như sau:
        Điện thoại: 0233.3853.166 ;   DĐ: 0985.346.777
        Thư điện tử: thanhtratinh@quangtri.gov.vn

        Thông tin nhận được sẽ được Chánh Thanh tra  tỉnh quản lý, tổng hợp và định kỳ hoặc đột xuất báo cáo, đề xuất Chủ tịch UBND tỉnh./.
        Trân trọng thông báo./.
   (Thanh tra tỉnh đảm bảo giử bí mật cho người cung cấp thông tin)./.
 

Tác giả bài viết: Trần Công Thương - Thanh tra tỉnh