Thông báo chiêu sinh lớp Bồi dưỡng Nghiệp vụ Thanh tra viên Khóa 07-2017

 Thực hiện Công văn số 157/TCBTT-ĐT ngày 07/4/2017 của Trường Cán bộ Thanh tra về việc chiêu sinh lớp Bồi dưỡng Nghiệp vụ Thanh tra viên Khóa 07-2017, Thanh tra tỉnh thông báo cho Thanh tra các huyện, thị xã, thành phố, Thanh tra các sở, ban, ngành và các phòng thuộc Thanh tra tỉnh như sau:
 
  • Thời gian học: Từ ngày 16/5/2017 đến ngày 20/6/2017
  • Khóa học khai giảng vào lúc 8h30’ ngày 16/5/2017
  • Địa điểm: số 28 đường Hùng Vương, phường Lộc Thọ, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.
  • Đối tượng: Công chức mới tuyển dụng hoặc mới tiếp nhận về cơ quan thanh tra chưa được đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ Thanh tra viên.
Quyết định cử đi học gửi về Thanh tra tỉnh trước ngày 10/5/2017. Đây là nội dung liên quan đến quyền lợi của công chức thanh tra, mong lãnh đạo các đơn vị quan tâm./.
Đính kèm tệp tin:
+ Công văn số 207/TTr-VP ngày 08/4/2017 của Thanh tra tỉnh              
+ Công văn số 157/TCBTT-ĐT ngày 07/4/2017 của Trường Cán bộ Thanh tra;

 

 

Nguồn tin: Văn Phòng Thanh tra tỉnh