Thanh tra tỉnh thông báo về việc đăng ký dự thi nâng ngạch TTV lên TTVC chỉ tiêu năm 2016

Nguồn tin: Văn Phòng Thanh tra tỉnh