THANH TRA TỈNH TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI CHI BỘ NHIỆM KỲ 2015 - 2020

THANH TRA TỈNH TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI CHI BỘ KHÓA IX, NHIỆM KỲ 2015 - 2020
       Ngày 28/5/2015, Chi bộ Thanh tra tỉnh đã tổ chức Đại hội chi bộ lần thứ IX, nhiệm kỳ 2015 – 2020. Đại hội đã nghe, thảo luận và thống nhất thông qua nội dung các báo cáo về tình hình đảng viên; Báo cáo chính trị của Chi bộ Thanh tra tỉnh; báo cáo kiểm kiểm của Chi ủy; Báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia vào Dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII, của Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh khóa V. Đại hội cũng đã biểu quyết thông qua các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp và chỉ tiêu phấn đấu của nhiệm kỳ 2015 – 2020 với các chỉ tiêu chủ yếu: Tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và công chức; Phấn đấu 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, 15%-20% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, không có đảng viên vi phạm kỷ luật; kết nạp 02 – 03 đảng viên mới; Giữ vững danh hiệu chi bộ “Trong sạch, vững mạnh” 5 năm liền.
 

                              Quang cảnh đại Hội chi bộ


            Thông qua bầu cử, Đại hội nhất trí bầu cấp uỷ Chi bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020 gồm 03 đồng chí:
1. Đồng chí Hoàng Phước Quỳnh – Chánh Thanh tra;
2. Đồng chí  Đoàn Quang Cảm – Trưởng phòng Nghiệp vụ 3;
3. Đồng chí Nguyễn Thị Trang – Chánh Văn phòng.
Trong đó Đại hội đã bầu đồng chí: Hoàng Phước Quỳnh làm Bí thư Chi bộ;   Tiếp đó Đại hội nhất trí bầu Đoàn Đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh lần thứ  VI, nhiệm kỳ 2015 - 2020 gồm:  02 Đại biểu chính thức là: Đ/c Tôn Quang Tuyến và đ/c Đoàn Quang Cảm  và 01 Đại biểu Dự khuyết là: Đ/c: Nguyễn Thị Trang.

 


                Đ/c Hoàng Phước Quỳnh – TUV, Bí Thư chi bộ,
                   Chánh Thanh tra tỉnh phát biểu chỉ đạo đại hội

Nguồn tin: Phòng NVI-Thanh tra tỉnh