THANH TRA TỈNH TỔ CHỨC HỘI NGHỊ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC NĂM 2015

Sáng ngày 29/01/2015, Thanh tra tỉnh đã tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức năm 2015.
         Sáng ngày 29/01/2015, Thanh tra tỉnh đã tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức năm 2015. Tham dự Hội nghị có đ/c Hoàng Phước Quỳnh – TUV, Bí thư Chi bộ, Chánh Thanh tra tỉnh, đ/c Hồ Thị Hương – Chủ tịch công đoàn cùng toàn thể cán bộ, công chức, viên chức của Thanh tra tỉnh.


                              Quang cảnh Hội nghị Cán bộ, công chức Thanh tra tỉnh năm 2015
   
        
Hội nghị đã nghe Báo cáo Tổng kết công tác chuyên môn, phong trào công nhân viên chức năm 2014 và phương hướng nhiệm vụ năm 2015; Báo cáo Công khai quyết toán tài chính năm 2014 và dự toán kinh phí hoạt động năm 2015; Báo cáo Thanh tra nhân dân; Đã thảo luận và thông qua Quy chế chi tiêu nội bộ và Quy chế làm việc của cơ quan; Phát động phong trào thi đua và Ký kết giao ước thi đua năm 2015 trong nội bộ cơ quan.


   
Các đ/c Lãnh đạo cơ quan chứng kiến việc ký kết giao ước thi đua năm 2015

 
       Năm 2014, cùng với toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trên địa bàn tỉnh, tập thể công chức Thanh tra tỉnh đã hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn và công tác công đoàn theo kế hoạch đã đề ra. Kết quả, qua 12 cuộc thanh tra đã phát hiện số tiền sai phạm 5.009.256.462 đồng, kiến nghị thu 3.831.190.46 đồng, kiến nghị kịp thời chấn chỉnh, xử lý những sai phạm, tăng cường kỷ cương, kỷ luật trong công tác quản lý nhà nước về kinh tế, xã hội, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh. Ban Chấp hành công đoàn đã chủ động, phối hợp với Lãnh đạo cơ quan triển khai cho đoàn viên thực hiện tốt các hoạt động xã hội, đóng góp xây dựng các loại quỹ như: quỹ đền ơn đáp nghĩa, tương thân, tương ái..., góp phần đảm bảo quyền, lợi ích chính đáng và nguyện vọng của cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan.
  

 Đ/c Hoàng Phước Quỳnh – Chánh Thanh tra tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị
    
         Kết thúc Hội nghị, đồng chí Chánh Thanh tra tỉnh phát động phong trào thi đua trong toàn thể cán bộ, công chức, viên chức nhằm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2015, lập thành tích chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Nước CHXHCN Việt Nam (02/9/1945-02/9/2015),70 năm ngày truyền thống ngành Thanh tra Việt Nam (23/11/1945-23/11/2015), Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ IV, ngành Thanh tra Việt Nam và Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII./.                                                                            

Tác giả bài viết: Phòng NVI-Thanh Tra tỉnh