Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Thanh tra Việt Nam và Đại hội thi đua yêu nước ngành Thanh tra lần thứ IV

Hôm nay, ngày 21/9/2015, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Hà Nội, Thanh tra Chính phủ đã trang trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Thanh tra Việt Nam (23/11/1945-23/11/2015) và Đại hội thi đua yêu nước ngành Thanh tra lần thứ IV. Tới dự buổi lễ có Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; Nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; Nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương; Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh; Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc. Tham dự lễ kỷ niệm còn có các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Mặt trận tổ quốc Việt Nam, Tổng Thanh tra Chính phủ Huỳnh Phong Tranh và các Phó Tổng Thanh tra Chính phủ; các đồng chí nguyên lãnh đạo Thanh tra Chính phủ qua các thời kỳ; đại diện các cơ quan, bộ, ngành Trung ương, địa phương cùng đại diện Đại sứ quán và một số tổ chức quốc tế.​
 
​        Trong diễn văn tại lễ kỷ niệm, Tổng Tranh tra Chính phủ Huỳnh Phong Tranh đã ôn lại truyền thống vẻ vang của ngành Thanh tra trong 70 năm qua và nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Trong suốt 70 năm xây dựng, trưởng thành, hoạt động của ngành Thanh tra luôn gắn liền với sự nghiệp cách mạng của dân tộc. Cán bộ, công chức, viên chức ngành Thanh tra Việt Nam qua các thời kỳ luôn giữ vững phẩm chất, bản lĩnh chính trị, thể hiện được vai trò nòng cốt trong đấu tranh, phòng ngừa, xử lý vi phạm, chấn chỉnh quản lý, đề xuất hoàn thiện chính sách, pháp luật, góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
 
toan canh 70 nam.JPG
Đặc biệt, giai đoạn 2011-2015, sau Đại hội XI của Đảng, tình hình thế giới diễn biến rất phức tạp, ngành Thanh tra đã quyết tâm đổi mới cách nghĩ, cách làm, năng động, sáng tạo, đoàn kết nhất trí nỗ lực hết mình tập trung vào nhiệm vụ thanh tra, giải KN, TC, PCTN, đồng thời tiếp tục tăng cường hoàn thiện thể chế, củng cố tổ chức, bộ máy, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ ngày càng khó khăn, phức tạp hơn.

dai dien 70 nam.JPG

Tổng Thanh tra Chính phủ Huỳnh Phong Tranh nhấn mạnh, ngành Thanh tra ý thức được rằng, cần phải nhận thức đầy đủ, sâu sắc hơn tình hình hiện nay của đất nước để có quyết tâm cao hơn, phát huy ưu điểm, kết quả đạt được, khắc phục những hạn chế, yếu kém; phấn đấu phát huy hơn nữa vai trò của thanh tra, không ngừng đổi mới và nâng cao hiệu quả trong hoạt động thanh tra, làm cho hoạt động thanh tra thực sự đáp ứng yêu cầu đổi mới và nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý nhà nước, là phương thức hữu hiệu, sắc bén trong việc phát hiện, xử lý tiêu cực, tham nhũng, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân, góp phần tích cực hơn nữa vào việc xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân.

toan canh 70 nam 1.JPG

Thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang biểu dương, khen ngợi những thành tích xuất sắc của ngành Thanh tra Việt Nam đã đạt được trong suốt 70 năm qua. Chủ tịch nước khẳng định, sau 30 năm thực hiện công cuộc đổi mới đất nước, nhất là sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011-2015, ngành Thanh tra đã tích cực triển khai thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, nỗ lực phấn đấu đạt được nhiều thành tựu quan trọng, nổi bật là: hoạt động thanh tra đã gắn với hoạt động quản lý nhà nước và phục vụ quản lý nhà nước; phát huy được vai trò chủ trì tham mưu trong công tác tiếp dân, xử lý đơn thư và giải quyết KN, TC; thực hiện đúng vai trò chủ đạo trong việc tham mưu triển khai thực hiện Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/5/2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI; Luật phòng, chống tham nhũng; Kế hoạch phòng, chống tham nhũng của Chính phủ và Công ước của Liên hợp quốc về chống tham nhũng…

Bên cạnh đó, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cũng nhấn mạnh, ngành Thanh tra cần phải phát huy truyền thống 70 năm xây dựng và trưởng thành, kế thừa những thành tựu và những mặt tích cực đã đạt được, khắc phục khó khăn, vượt qua thử thách, từng bước đổi mới tổ chức và hoạt động, nâng cao vai trò, vị trí của ngành lên ngang tầm nhiệm vụ mới; đồng thời thực hiện thắng lợi những mục tiêu, nhiệm vụ Đại hội thi đua lần thứ IV của ngành. Chủ tịch nước yêu cầu ngành Thanh tra cần tập trung làm tốt một số vấn đề như: xây dựng và hoàn thiện thể chế về thanh tra, khiếu nại, tố cáo; chủ động thanh tra theo kế hoạch, nắm chắc tình hình, thanh tra đột xuất, kịp thời, phù hợp với thực tiễn; kiến nghị sửa đổi, bổ sung cơ chế, chính sách cho phù hợp. Ngoài ra, trong công tác PCTN cần phải có giải pháp đồng bộ, tiến hành quyết liệt hơn, để tạo chuyển biến rõ rệt; phải chủ động, tích cực hơn nữa trong việc hướng dẫn, đôn đốc, triển khai các biện pháp phòng ngừa và đẩy mạnh phát hiện tham nhũng. Trong công tác xây dựng nội bộ, ngành Thanh tra phải tập trung khắc phục những yếu kém, khuyết điểm trong kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XI; triển khai thực hiện có hiệu quả Chiến lược phát triển ngành Thanh tra giai đoạn 2015 - 2020, tầm nhìn đến 2030. Đặc biệt, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nhắc nhở ngành Thanh tra phải cụ thể hóa phương hướng, nhiệm vụ của Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ IV vào các phong trào thi đua của từng địa phương, đơn vị và từng cá nhân nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ công tác đề ra trong thời kỳ phát triển mới.

Phát huy truyền thống của Thanh tra Việt Nam trong 70 năm qua, với tâm thế luôn vững vàng và kiên định, Chủ tịch nước bày tỏ niềm tin tưởng rằng ngành Thanh tra sẽ có những bước phát triển mạnh mẽ hơn, toàn diện hơn và giành được nhiều thành tựu to lớn hơn nữa, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

huan chuong doc lap 70nm.JPG

 
Ghi nhận những thành tích 70 năm qua toàn ngành đã đạt được, thay mặt Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã trao tặng ngành Thanh tra Việt Nam Huân chương Độc lập hạng Nhất; Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc trao tặng các danh hiệu khen thưởng cấp Nhà nước cho các đồng chí lãnh đạo cơ quan TTCP vì những thành tích xuất sắc trong công tác, đóng góp vào sự nghiệp cách mạng của đất nước và của ngành Thanh tra.
 
Tại buổi lễ, các đại biểu cũng được nghe báo cáo kết quả thực hiện phong trào thi đua yêu nước ngành Thanh tra từ năm 2011-2015 và phát động phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2016-2020. Đại hội thi đua yêu nước ngành Thanh tra lần thứ IV được tổ chức nhằm tổng kết phong trào thi đua yêu nước của ngành trong 5 năm qua; biểu dương, tôn vinh những gương điển hình tiên tiến, xuất sắc trong phong trào thi đua, đề ra phương hướng tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng, tạo không khí thi đua sôi nổi để thi đua, khen thưởng trở thành động lực cho mỗi cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong toàn ngành phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị trên các lĩnh vực công tác, xây dựng ngành trong sạch, vững mạnh và góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước.
van nge 70 nam.JPG
 
Phát biểu kết luận, Tổng Thanh tra Chính phủ Huỳnh Phong Tranh thay mặt Lãnh đạo TTCP cùng toàn thể cán bộ, công chức, viên chức cơ quan TTCP chân thành cảm ơn sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước, nhân dân và cá nhân các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã dành cho ngành Thanh tra; cảm ơn sự quan tâm, sự phối hợp, giúp đỡ của các ngành, các cấp và đồng chí, đồng bào cả nước; cảm ơn sự hợp tác chặt chẽ và tinh thần hữu nghị của bạn bè quốc tế. Tổng Thanh tra Chính phủ khẳng định, truyền thống vẻ vang 70 năm ngành Thanh tra cùng với sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, các cấp, các ngành là động lực, hành trang để ngành Thanh tra phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong thời gian tới./.
 

Tác giả bài viết: Hoàng Linh – Đào Phượng

Nguồn tin: thanhtra.gov.vn