Kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống ngành Thanh tra và đón nhận Huân chương Lao động Hạng ba

          Ngày 19/11/2015, Thanh tra tỉnh Quảng Trị long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống ngành Thanh tra Việt Nam 23/11(1945-2015) và đón nhận Huân chương Lao động Hạng ba. Dự lễ có đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; đồng chí Trần Văn Hồng, Phó Cục trưởng Cục 2, Thanh tra Chính phủ; đại diện lãnh đạo các sở, ban ngành, địa phương trong tỉnh.

                                                                       Quang cảnh buổi lễ
 
        Diễn văn tại buổi lễ nêu rõ, ngày 23/11/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh số 64/SL thành lập Ban Thanh tra đặc biệt – tiền thân của ngành thanh tra Việt Nam, đồng thời ngày 23/11/1945 cũng đánh dấu sự ra đời và trở thành ngày Truyền thống của ngành Thanh tra Việt Nam. Trải qua nhiều tên gọi khác nhau như: Ban Thanh tra đặc biệt (1945 – 1948), Ban Thanh tra Chính phủ (1949 – 1954), Ban Thanh tra Trung ương của Chính phủ (1955 – 1960), Ủy ban Thanh tra của Chính phủ (1961 – 1983), Ủy ban Thanh tra nhà nước (1984 – 1989), Thanh tra nhà nước (1990 – 2004), Thanh tra Chính phủ (từ năm 2004 đến nay), CBCC ngành Thanh tra Việt Nam luôn giữ vững phẩm chất, bản lĩnh chính trị thể hiện được vai trò nòng cốt trong đấu tranh, phòng ngừa, xử lý vi phạm, chấn chỉnh trong công tác quản lý, điều hành; đề xuất hoàn thiện chính sách, pháp luật, góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
          Cơ quan Thanh tra tỉnh Quảng Trị được UBND tỉnh  thành lập theo Quyết định số 01/QĐ-UB, ngày 10/7/1989. Dưới sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh sự phối kết hợp của các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể cấp  tỉnh và của Huyện ủy, UBND các huyện, thị xã, thành phố; sự giúp đỡ, ủng hộ của quần chúng nhân dân nên ngành Thanh tra tỉnh Quảng Trị đã được kiện toàn, nỗ lực vươn lên hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Từ năm 1989 đến nay, Thanh tra các cấp trong tỉnh đã tiến hành 1.816 cuộc thanh tra kinh tế – xã hội, qua thanh tra đã phát hiện sai phạm 137.497  triệu đồng; kiến nghị xử lý 75.056  triệu đồng. Chủ động xây dựng kế hoạch thanh tra hàng năm bám sát hướng dẫn của Thanh tra Chính phủ và chỉ đạo của UBND tỉnh, thực hiện thanh tra đạt 100% kế hoạch được phê duyệt; đồng thời, tổ chức chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện kế hoạch thanh tra của Thanh tra các Huyện, Thị, Sở, Ngành trên địa bàn tỉnh.Từng bước đổi mới hoạt động thanh tra và việc xử lý sau thanh tra phù hợp thực tiễn địa phương. Từ năm 1989 đến nay, các cơ quan trong tỉnh đã tổ chức tiếp 12.883 lượt 15.614 công dân, trong đó có 153 đoàn đông người;  đã tiếp nhận 11.988 đơn (5.063 đơn khiếu nại, 1.826 đơn tố cáo, 5.099 đơn kiến nghị phản ánh); đơn thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan hành chính 7.558 đơn (3.219 đơn khiếu nại, 1.060 đơn tố cáo, 3.279 đơn kiến nghị, phản ánh). Hàng năm, tỷ lệ giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo của các cơ quan hành chính các cấp đạt trên 94% . Trong công tác phòng, chống tham nhũng, từ năm 2010 đến nay, các cấp đã tiến hành 49 cuộc thanh tra trách nhiệm của Thủ trưởng, Chủ tịch UBND các cấp trong việc chấp hành pháp luật về Phòng, chống tham nhũng. Cơ quan Thanh tra tỉnh đã tiến hành 11 cuộc thanh tra về công tác chấp hành pháp luật PCTN, trong đó: 01 cuộc thanh tra nội dung về kê khai tài sản, thu nhập và 10 cuộc thanh tra trách nhiệm của Chủ tịch UBND các huyện, thị, thành phố, Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ngành về chấp hành pháp luật Phòng, chống tham nhũng. Qua thanh tra phát hiện 8.016 triệu đồng có sai phạm; kiến nghị thu hồi 3.465  triệu đồng; kiến nghị xử lý hình sự 01 cá nhân và 443  triệu đồng có sai phạm, kiến nghị các biện pháp xử lý khác 4.106  triệu đồng. Ngoài ra, Thanh tra tỉnh đã tham mưu UBND tỉnh ban hành nhiều văn bản nhằm thực hiện công tác quản lý nhà nước về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Ký kết Quy chế phối hợp với UBMTTQVN tỉnh, Sở Tư pháp, Hội Luật gia, Đoàn Luật sư tỉnh, Ban Nội chính Tỉnh ủy về giám sát và nâng cao hiệu quả giải quyết khiếu nại, tố cáo ở cơ sở, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra nhằm thực hiện tốt công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí trên toàn tỉnh. Chủ trì, phối hợp các sở, ngành tham mưu UBND tỉnh tiến hành kiểm tra, rà soát, giải quyết, chỉ đạo giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, tồn đọng trên địa bàn...
 

                                                 Đ/c Hoàng Phước Quỳnh, TUV, Chánh Thanh tra tỉnh
                                         đọc diễn văn kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống Ngành Thanh tra


        Với sự nỗ lực của tập thể cán bộ, công chức đơn vị, từ năm 1989 đến nay, hoạt động của ngành Thanh tra đã thu được những kết quả đáng khích lệ. Thành tích đó được cấp ủy, chính quyền các cấp ghi nhận, nhiều tập thể và cá nhân được Đảng và Nhà nước trao tặng những phần thưởng cao quý. Năm 2006, Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen cho 1 tập thể Thanh tra tỉnh và 1 cá nhân. Năm 2007, 2008, Tổng Thanh tra Chính phủ tặng bằng khen cho 3 tập thể, 3 cá nhân. Từ năm 2006 đến năm 2009, Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen cho 9 tập thể và 14 cá nhân; năm 2011 nhận 2 Cờ thi đua đơn vị xuất sắc do Thanh tra Chính phủ, UBND tỉnh tặng. Năm 2012, 2013, 2014 có 3 đồng chí lãnh đạo được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen. Đặc biệt, năm 2015 tập thể CBCC Thanh tra tỉnh được Chủ tịch Nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba.
        Phát biểu tại lễ kỷ niệm, đồng chí Mai Thức, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã ghi nhận và biểu dương những thành tích mà ngành Thanh tra tỉnh Quảng Trị đạt được trong những năm qua. Để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công tác thanh tra, đồng chí đề nghị ngành Thanh tra Quảng Trị cần quán triệt quan điểm khi tiến hành thanh tra, kiểm tra phải lấy pháp luật làm căn cứ, phải có quan điểm lịch sử, trên cơ sở tình hình thực tế của địa phương để đánh giá. Kết luận thanh tra, kiểm tra phải bảo đảm tính hợp pháp, hợp lý, thật cụ thể, chính xác, đúng người, đúng việc. Thanh tra các cấp, các ngành phải tham mưu tốt cho thủ trưởng cùng cấp thực hiện nghiêm Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo; phải lấy luật pháp làm trung tâm để bảo vệ quyền lợi chính đáng của công dân. Không được trù dập người khiếu nại, tố cáo, bao che vi phạm cho người bị khiếu nại, tố cáo. Việc giải quyết khiếu nại, tố cáo phải đúng trình tự, thủ tục, phải đối thoại và công khai, dân chủ trong quá trình giải quyết, kết quả giải quyết. Từ đó, nâng cao hơn nữa công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng, xử lý kịp thời các vi phạm, góp phần thúc đẩy phát triển KT-XH, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân. Ngoài ra, Thanh tra tỉnh cần tập trung xây dựng ngành Thanh tra trong sạch, vững mạnh; không ngừng nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, nghiệp vụ của cán bộ, công chức, để mỗi cán bộ, công chức thanh tra thực sự là một chiến sĩ trung thành, tận tụy, gương mẫu, liêm khiết trên mặt trận đấu tranh chống tiêu cực, tham nhũng. Coi trọng công tác xây dựng Đảng, gắn với kiện toàn, củng cố tổ chức bộ máy và đổi mới cải tiến, nâng cao hiệu quả công tác, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu, nhiệm vụ quản lý nhà nước và quản lý KT-XH tại địa phương.


    
                         Đ/c Mai Thức, UVTVTU, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi lễ
       Nhân dịp này, thừa ủy quyền của Tổng Thanh tra Chính phủ, đồng chí Trần Văn Hồng và đồng chí Hoàng Phước Quỳnh đã trao kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Thanh tra” cho 39 cá nhân đã có nhiều đóng góp cho hoạt động của ngành Thanh tra tỉnh trong thời gian qua.


Đ/c Trần Văn Hồng và đ/c Hoàng Phước Quỳnh trao kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Thanh tra” cho các cá nhân

 

Tác giả bài viết: L.M.H-Phòng NVI-Thanh tra tỉnh