Kiểm tra công trình xây lắp điện xã Triệu Thượng, huyện Triệu Phong thuộc dự án Điện nông thôn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2014-2020

         Thực hiện Quyết định thanh tra số 694/QĐ-TTr ngày 22/9/2016 của Chánh Thanh tra tỉnh về việc “Thanh tra công tác quản lý tài chính ngân sách và các chương trình dự án tại Sở Công thương tỉnh Quảng Trị”, ngày 26/10/2016 đồng chí Trần Tăng – Phó Chánh Thanh tra tỉnh và Đoàn thanh tra do đồng chí Đoàn Quang Cảm làm Trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra thực địa công trình xây lắp điện xã Triệu Thượng, huyện Triệu Phong thuộc dự án Điện nông thôn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2014-2020.
       Cùng làm việc với Đoàn thanh tra về phía Sở Công thương gồm có đồng chí Quốc Hồ Hiệp Nghĩa – Phó Giám đốc Sở và các công chức phụ trách dự án.Tác giả bài viết: Phòng NV3-Thanh tra tỉnh