Hội nghị trực tuyến Tổng kết công tác thanh tra năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019

Ngày 16/1, Thanh tra Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác thanh tra năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019.

                                    Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác thanh tra năm 2018
                                                     và triển khai nhiệm vụ năm 2019
        Chỉ đạo Hội nghị có đồng chí: Đ/c Nguyễn Xuân Phúc -Thủ tướng Chính phủ
        Lãnh đạo Thanh tra Chính phủ
       Đại diện các cơ quan Trung ương: Ủy ban kiểm tra Trung ương, Ban Nội chính Trung ương, Văn phòng Trung ương, Văn phòng Chính phủ, Ủy ban Pháp luật Quốc hội, Ủy ban Tư pháp Quốc hội, Ban Dân nguyện thuộc Ủy Ban Thường vụ Quốc hội, Kiểm toán Nhà nước, Ủy ban Trung ương MTTQVN, Bộ Công an, Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Nội vụ, Bộ Tư pháp, Bộ TN-MT, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, Đảng ủy Khối các Doanh nghiệp Trung ương, Liên đoàn Luật sư Việt Nam và 63 điểm cầu trực tuyến tại 63 tỉnh, thành phố trực thuộc TW.
Dự Hội nghị tại điểm cầu Quảng Trị có đồng chí Nguyễn Đức Chính – Phó Bí thư Tỉnh ủy,Chủ tịch UBND tỉnh,  Hoàng Phước Quỳnh – TUV, Chánh Thanh tra tỉnh, lãnh đạo Thanh tra tỉnh, Chánh Thanh tra các huyện, thị xã, thành phố và Trưởng, Phó các phòng, Chánh, Phó Văn phòng Thanh tra tỉnh.
Năm 2018, ngành Thanh tra đã thực hiện công tác thanh tra theo đúng định hướng, kế hoạch được phê duyệt; triển khai nhiều cuộc thanh tra đột xuất theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và thủ trưởng cơ quan nhà nước cùng cấp; hoạt động thanh tra hành chính và chuyên ngành được tăng cường và đạt nhiều kết quả tích cực. Qua thanh tra, đã phát hiện, xử lý nhiều vi phạm pháp luật, kiến nghị chấn chỉnh, khắc phục những bất cập, sơ hở trong quản lý, chỉ đạo, điều hành và trong việc ban hành chính sách, pháp luật. Trong năm 2018, ngành Thanh tra đã triển khai trên 7.166 cuộc thanh tra hành chính và trên 219.796 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành; phát hiện vi phạm về kinh tế gần 33.839 tỷ đồng, 33.972 ha đất, đã kiến nghị thu hồi trên 29.769 tỷ đồng, 1.007 ha đất ( đã thu hồi 16.656 tỷ đồng, 345 ha đất); xuất toán loại khỏi giá trị quyết toán do chưa thực hiện đúng quy định và đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét xử lý 4.070 tỷ đồng, 32.964 ha đất; đã kiến nghị xử lý kỷ luật hành chính đối với 2.076 tập thể và cá nhân; ban hành 118.598 quyết định xử phạt vi phạm hành chính tổ chức, cá nhân; xử phạt vi phạm hành chính 2.965 tỷ đồng; chuyển cơ quan điều tra xử lý hình sự 96 vụ, 151 đối tượng; chấn chỉnh quản lý, hoàn thiện cơ chế, chính sách pháp luật trên nhiều lĩnh vực.
Công tác tiếp công dân từng bước gắn với giải quyết khiếu nại, tố cáo, nhiều vụ việc được giải quyết tại cơ sở. Ý thức trách nhiệm của thủ trưởng cơ quan trong chỉ đạo, điều hành, xem xét, giải quyết khiếu nại tố cáo, nhất là các vụ việc phức tạp, đông người được nâng lên; việc đôn đốc thi hành quyết định giải quyết khiếu nại, tố cáo có hiệu lực pháp luật được quan tâm...Trong năm các cơ quan hành chính nhà nước các cấp đã tiếp 394.224 lượt công dân (giảm 5% so với năm 2017).
       Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thủ tướng Chính phủ đ/c Nguyễn Xuân Phúc đã biểu dương, đánh giá cao những kết quả ngành Thanh tra đã đạt được trong năm 2018. Đồng thời, đồng chí đề nghị: Trong năm 2019, toàn ngành Thanh tra chủ động và làm tốt hơn nữa vai trò là cơ quan quản lý Nhà nước về thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng. Tiếp tục đổi mới phương pháp chỉ đạo, phương thức hoạt động thanh tra, triển khai nghiêm túc công tác tiếp công dân; sửa đổi những bất cập trong công tác quản lý và hoàn thiện cơ chế, chính sách pháp luật; điều chỉnh kịp thời chồng chéo trong hoạt động thanh tra, kiểm tra, kiểm toán. Phối hợp chặt chẽ giữa các địa phương và Trung ương, giữa các ngành chức năng với nhau để phát hiện, xử lý, giải quyết kịp thời các vụ vi phạm...

Nguồn tin: Văn phòng - Thanh tra tỉnh