Hội nghị sơ kết 02 năm thực hiện Quy chế phối hợp giữa Công an tỉnh và Thanh tra tỉnh

            Ngày 16/6, tại trụ sở Thanh tra tỉnh, Công an tỉnh và Thanh tra tỉnh đã tổ chức Hội nghị sơ kết 02 năm thực hiện Quy chế phối hợp số 363/QCPH-CAT-TTT giữa 2 cơ quan giữa Công an tỉnh và Thanh tra tỉnh trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự, thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng. Tham dự Hội nghị có đ/c Đại tá Trần Đức Việt - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh; đ/c Hoàng Phước Quỳnh - Tỉnh ủy viên, Chánh Thanh tra tỉnh; các Phó Chánh thanh tra tỉnh; đại diện lãnh đạo, cán bộ, công chức các phòng, ban, đơn vị của hai cơ quan.

            Đ/c Hoàng Phước Quỳnh- TUV, Chánh Thanh tra tỉnh Khai mạc Hội nghị
          Thực hiện Quy chế phối hợp được ký kết, Lãnh đạo Công an tỉnh và Thanh tra tỉnh đã chỉ đạo các phòng ban, đơn vị trực thuộc hai ngành tổ chức quán triệt cho các bộ, công chức, chiến sĩ và người lao động thực hiện nghiêm túc các nội dung Quy chế phối hợp.           
         Báo cáo Sơ kết Quy chế phối hợp giữa Công an tỉnh và Thanh tra tỉnh do đồng chí Đại tá Phan Thị Thu Hiền - Chánh Thanh tra công an tỉnh trình bày tại Hội nghị, nêu rõ: Trong những năm qua, bên cạnh những thời cơ, thuận lợi, tình hình thế giới, khu vực và trong nước diễn biến rất phức tạp đặt ra nhiều khó khăn, thách thức đối với nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự và nhiệm vụ thanh tra, tiếp công dân, giải quyết  khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng. Song được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của  BTV Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Công an nhân dân tỉnh Thanh tra tỉnh đã nỗ lực phấn đấu, thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ công tác đã đề ra và đạt được những kết quả quan trọng.
          Qua thực hiện Quy chế, cả 9 nội dung phối hợp đều được triển khai nghiêm túc, góp phần nâng cao chất lượng các mặt công tác của hai ngành, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác trong tình hình mới. Kết quả cụ thể trên 9 nội dung phối hợp như: Công tác phối hợp xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, công tác trao đổi thông tin liên quan đến an ninh, trật tự, thanh tra, tiếp công dân, giải quyết KNTC và phòng, chống tham nhũng được tiến hành thường xuyên, có trọng tâm, trọng điểm; công tác phối hợp bảo đảm an ninh chính trị nội bộ, bảo vệ bí mật nhà nước tại cơ quan Thanh tra được thực hiện chặt chẽ, hiệu quả; công tác phối hợp phòng, chống tham nhũng, chuyển hồ sơ vụ việc có dấu hiệu phạm tội sang cơ quan điều tra được thực hiện nghiêm túc; an ninh trật tự Trụ sở Tiếp công dân tỉnh được đảm bảo, hạn chế các vụ việc nhiều người khiếu nại, tố cáo gây phức tạp về an ninh, trật tự. Bên cạnh những kết quả nổi bật, công tác phối hợp giữa hai ngành vẫn còn những tồn tại, hạn chế như công tác quán triệt, triển khai thực hiện Quy chế phối hợp ở một số  phòng ban, đơn vị chưa đầy đủ, còn mang tính hình thức; công tác hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra đôn đốc, sơ kết thực hiện chưa thường xuyên. Công tác trao đổi thông tin, phối hợp nhận định, đánh giá dự báo tình hình có lúc, có nơi chưa kịp thời ; vụ việc vi phạm pháp luật có dấu hiệu tội phạm phát hiện qua thanh tra chuyển cơ quan điều tra để tiếp tục điều tra, xem xét khởi tố còn hạn chế...
Thay mặt Lãnh đạo 02 đơn vị, Đ/c Trần Đức Việt – UVTV Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh đã phát biểu chỉ đạo và kết luận Hội nghị, đ/c khẳng định những kết quả tích cực qua thực hiện Quy chế phối hợp giữa Công an tỉnh và Thanh tra tỉnh đồng thời yêu cầu để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phối hợp giữa hai ngành trong trong thời gian tới, đề nghị các Cấp ủy, Lãnh đạo, Thủ trưởng các phòng ban, đơn vị cần phải làm chuyển biến nhận thức, tiếp tục nâng cao trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác phối hợp giữa hai ngành Công an và Thanh tra trong thực hiện nhiệm vụ giữ gìn an ninh, trật tự; thanh tra, tiêp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng. Xác định đây là nhiệm vụ thường xuyên, có ý nghĩa cơ bản, lâu dài, đồng thời đóng vai trò quan trọng trong giải quyết những vấn đề cấp bách đang đặt ra với nhiệm vụ của hai ngành. Bên cạnh đó, cần tiếp tục thực hiện có hiệu quả 09 nội dung phối hợp trong Quy chế phối hợp giữa Công an tỉnh và Thanh tra tỉnh trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự; thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng. Chủ động rà soát, nghiên cứu bổ sung, cụ thể hóa những nội dung trong Quy chế phối hợp giữa hai ngành theo hướng bám sát quy định của pháp luât, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của từng ngành và yêu cầu từ tình hình thực tiễn đang đặt ra.

       Cũng tại Hội nghị, Đ/c Giám đốc Công an tỉnh và đ/c Chánh Thanh tra tỉnh  trao tặng Giấy khen cho các tập thể và cá nhân đã có nhiều thành tích trong việc thực hiện Quy chế phối hợp giữa Công an tỉnh và Thanh tra tỉnh.

                              Đ/c Trần Đức Việt – UVBTV Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh
                         trao tặng Giấy khen cho tập thể và cá nhân của Thanh tra tỉnh


                               Đ/c Hoàng Phước Quỳnh – TUV, Chánh Thanh tra tỉnh
                trao tặng Giấy khen cho tập thể và cá nhân của CB,CS thuộc Công an tỉnh

        

Nguồn tin: Văn phòng - Thanh tra tỉnh