Hoạt động sinh hoạt dưới cờ sáng thứ hai, tuần đầu tháng

Hình ảnh tại buổi lễ chào cờ tại cơ quan Thanh tra tỉnh
          Hôm nay, ngày 08/5/2017, trong không khí trang nghiêm với trang phục ngành Thanh tra, toàn thể cán bộ, công chức và nhân viên Thanh tra tỉnh Quảng Trị đã tổ chức chào cờ và sinh hoạt tư tưởng theo tinh thần Công văn số 24/HD/BTGTU ngày 22 tháng 02 năm 2017 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Trị; Công văn số 194-CV/ĐUK  ngày 06 tháng 3 năm 2017 và Kế hoạch số 132/KH-TTr ngày 15 tháng 02 năm 2017 của Thanh tra tỉnh về việc tổ chức chào cờ và sinh hoạt tư tưởng dưới cờ sáng thứ hai, tuần đầu tháng.
         Thay mặt lãnh đạo Thanh tra tỉnh, đồng chí Hoàng Phước Quỳnh - TUV, Chánh Thanh tra tỉnh đã quán triệt một số nội dung liên quan về việc tăng cường công tác xử lý sau thanh tra và cập nhật số liệu vào CSDL Quốc gia của Thanh tra Chính phủ; đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Tiếp tục thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương công chức theo Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 10/01/2013 của UBND tỉnh về tăng cường công tác quản lý thời giờ làm việc của CBCCVC và một số nội dung khác.
          Việc chào cờ và sinh hoạt tư tưởng tại cơ quan Thanh tra tỉnh được thực hiện một cách ngắn gọn và hiệu quả, khích lệ tinh thần làm việc cho toàn thể cán bộ, công chức  và nhân viên Thanh tra tỉnh./.

 

Tác giả bài viết: Lê Minh Hào - Phòng NV1, Thanh tra tỉnh