HỘI NGHỊ CÁN BỘ CHỦ CHỐT GIỚI THIỆU NHÂN SỰ QUY HOẠCH CÁC CHỨC DANH CHÁNH THANH TRA TỈNH, PHÓ CHÁNH THANH TRA TỈNH GIAI ĐOẠN 2015 – 2020 VÀ 2020 – 2025

Đ/c Hoàng Phước Quỳnh - TUV, Chánh Thanh tra tỉnh phát biểu tại Hội nghị
         Thực hiện Công văn số 625/UBND-NC ngày 24/02/2017 của UBND tỉnh, trên cơ sở Hướng dẫn số 06-HD/BTCTU ngày 09/01/2017 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy, ngày 28/02/2017, Thanh tra tỉnh đã tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt giới thiệu nhân sự quy hoạch các chức danh Chánh Thanh tra tỉnh, Phó Chánh Thanh tra tỉnh giai đoạn 2015 – 2020 và 2020 – 2025 với sự tham gia của Lãnh đạo Thanh tra tỉnh; Đại diện Chi ủy Thanh tra tỉnh; Chủ tịch Công đoàn cơ sở Thanh tra tỉnh; Chánh Thanh tra các huyện, thị xã, thành phố; Trưởng, Phó các phòng thuộc Thanh tra tỉnh, đồng thời mời đại diện Ban Tổ chức Tỉnh ủy và Sở Nội vụ dự theo dõi, hướng dẫn.
        Tại Hội nghị, đồng chí Hoàng Phước Quỳnh – Tỉnh ủy viên, Chánh thanh tra quán triệt mục đích, yêu cầu về số lượng, tiêu chuẩn CBCC được quy hoạch và nhận xét, đánh giá của tập thể lãnh đạo Thanh tra tỉnh về cán bộ giới thiệu quy hoạch đều có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, có triển vọng phát triển, có năng lực trình độ, có khả năng quản lý điều hành và lãnh đạo; hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; về cơ bản đáp ứng được các yêu cầu và điều kiện, tiêu chuẩn quy hoạch theo quy định.
Hội nghị đã lấy phiếu giới thiệu quy hoạch cán bộ các chức danh thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh uỷ quản lý:
        - Giai đoạn 2015 – 2020: 03 đồng chí quy hoạch chức danh Chánh Thanh tra tỉnh; tiếp tục quy hoạch 02 đồng chí và bổ sung quy hoạch 07 đồng chí vào chức danh Phó Chánh Thanh tra tỉnh.

        - Giai đoạn 2020 – 2025: 03 đồng chí quy hoạch chức danh Chánh Thanh tra tỉnh; 08 đồng chí quy hoạch chức danh Phó Chánh Thanh tra tỉnh.Quá trình bỏ phiếu được diễn ra trong không khí trang trọng, nghiêm túc, dân chủ, công khai, cởi mở và thực hiện theo đúng quy trình lấy phiếu giới thiệu quy hoạch cán bộ. Các đồng chí được bỏ phiếu đều nhận được sự đồng thuận, nhất trí cao./.

Tác giả bài viết: Nguyễn Thị Ý Nhi – Văn phòng Thanh tra tỉnh