Cụm thi đua Thanh tra các tỉnh Bắc Trung bộ sơ kết 6 tháng đầu năm 2016

       Thực hiện Kế hoạch số 74/KH-CTĐ ngày 25/02/2016 của Cụm thi đua Thanh tra các tỉnh Bắc trung bộ; Công văn số 297/TB-CTĐ ngày 15/6/2016 về việc thông báo kế hoạch tổ chức Hội nghị sơ kết công tác thi đua 6 tháng đầu năm 2016, ngày 1/7/2016, tại TP. Đông Hà (Quảng Trị), Cụm thi đua Thanh tra các tỉnh Bắc Trung bộ tổ chức Hội nghị sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016.
 

                    
  Đ/c Hoàng Phước Quỳnh - Chánh Thanh tra tỉnh Quảng Trị,
         Phó Cụm Trưởng Cụm Thanh tra các tỉnh Bắc Trung bộ - khai mạc Hội nghị

      Tại Hội nghị, Thanh tra các Tỉnh trong Cụm đánh giá chung mặt ưu điểm của Cụm thi đua Thanh tra các tỉnh Bắc Trung bộ trong việc thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần làm ổn định tình hình an ninh chính trị, phát triển kinh tế xã hội của các địa phương. Được sự quan tâm chỉ đạo của Thanh tra Chính phủ và UBND các tỉnh trong Cụm, công tác thi đua – khen thưởng của Cụm đã có nhiều chuyển biến tích cực, đi vào nề nếp; Lãnh đạo Thanh tra các Tỉnh luôn chú trọng đến công tác thi đua – khen thưởng và triển khai phát động kịp thời trong toàn ngành; trong đó thường xuyên đôn đốc, chỉ đạo Thanh tra các cấp thực hiện tốt công tác thi đua – khen thưởng tại đơn vị nhằm thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ của ngành Thanh tra. Kết quả đạt được trên một số lĩnh vực:
       Kết quả công tác khen thưởng năm 2015 và 6 tháng đầu năm 2016
        - Với sự quyết tâm, bằng nhiều hình thức hiệu quả, năm 2015 và đầu năm 2016, công tác thi đua trong Cụm đạt nhiều kết quả đáng khích lệ:
        - Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Lao động hạng nhì cho 01 cá nhân; Huân chương Lao động hạng ba cho 01 tập thể và 01 cá nhân.
         - Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua xuất sắc cho 01 tập thể; Bằng khen cho 01 cá nhân.
         - Bộ trưởng Bộ Giao thông – Vận tải tặng 01 Bằng khen cho cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác giải phóng mặt bằng Quốc lộ 1A.
         - Thanh tra Chính phủ tặng Cờ thi đua xuất sắc cho 01 tập thể; Bằng khen cho 08 tập thể, 07 cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2015.


                                   Đ/c Phạm Thị Thanh Hà - Phó Chánh Thanh tra tỉnh Quảng Trị
          đọc Báo cáo sơ kết công tác thi đua - khen thưởng Cụm Thanh tra các tỉnh Bắc Trung bộ năm 2016


       - UBND các tỉnh tặng Cờ thi đua 2015 cho 01 tập thể; 20 Bằng khen cho các tập thể, cá nhân; 03 Bằng khen đột xuất cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021; công nhận 07 tập thể lao động xuất sắc; 04 Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh.
       - Chánh Thanh tra các tỉnh đã quyết định công nhận 19 Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở; tặng Giấy khen cho 30 tập thể, 105 cá nhân đã có nhiều thành tích xuất sắc trong công tác; tặng Giấy khen đột xuất cho 10 cá nhân, 15 Đoàn thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo.
         Kết quả thực hiện phong trào thi đua thông qua công tác thực hiện nhiệm vụ chuyên môn
        Căn cứ Chương trình Công tác trọng tâm của UBND tỉnh, Kế hoạch hoạt động của Thanh tra Chính phủ, ngay từ đầu năm 2016, Thanh tra các tỉnh trong Cụm Thanh tra các tỉnh Bắc Trung bộ đã xây dựng chương trình kế hoạch công tác năm phù hợp với tình hình của đơn vị mình, bám sát kế hoạch chung của UBND tỉnh và Thanh tra Chính phủ, trong đó đã đưa ra các chỉ tiêu phấn đấu trên từng lĩnh vực cụ thể, chú trọng công tác quản lý nhà nước, đổi mới phương pháp chỉ đạo, quản lý. Kết quả đạt được trên một số mặt như sau:
       Thi đua đổi mới phương pháp, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thanh tra
       Thanh tra hành chính
      Trong 6 tháng đầu năm, Thanh tra các đơn vị trong Cụm đã triển khai thực hiện 339 cuộc thanh tra tại 1.196 đơn vị; kết thúc thanh tra trực tiếp 194 cuộc; đã ban hành kết luận 189 cuộc, phát hiện 632 đơn vị có sai phạm; phát hiện sai phạm 88.152 triệu đồng và 1.645,88 ha đất; kiến nghị thu hồi 48.229 triệu đồng và 0,407 ha đất; kiến nghị khác 39.923 triệu đồng và 1.645,473 ha đất (giảm trừ khi quyết toán, điều chỉnh dự toán…); đã thu 24.505 triệu đồng (bao gồm thu hồi trong quá trình thanh tra, sau khi có kết luận thanh tra và kết quả kiểm tra, đôn đốc xử lý sau thanh tra) đạt 50,81% trên số tiền kiến nghị thu hồi. Kiến nghị xử lý hành chính 73 tổ chức, 113 cá nhân, chuyển cơ quan điều tra 03 vụ.
Riêng các cơ quan Thanh tra tỉnh đã tiến hành 69 cuộc thanh tra hành chính; kết thúc thanh tra trực tiếp 33 cuộc; đã ban hành kết luận 26 cuộc; phát hiện sai phạm 40.994 triệu đồng và 1.638,11 ha đất; kiến nghị thu hồi 30.037 triệu đồng và 0,4 ha đất; kiến nghị khác 10.959 triệu đồng và 1.637,71 ha đất; đã thu 17.851 triệu đồng (bao gồm thu hồi trong quá trình thanh tra, sau khi có kết luận thanh tra và kết quả kiểm tra, đôn đốc xử lý sau thanh tra) đạt 59,43% trên số tiền kiến nghị thu hồi. Kiến nghị xử lý hành chính 09 tổ chức, 11 cá nhân, chuyển cơ quan điều tra 01 vụ.
       Thanh tra chuyên ngành
      Các cơ quan thanh tra chuyên ngành trong Cụm đã triển khai 8.988 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành (thành lập đoàn: 433; thanh tra độc lập: 8.555); số cá nhân, tổ chức được thanh tra, kiểm tra là 33.498. Qua thanh tra, kiểm tra, các đơn vị đã phát hiện 8.673 tổ chức, cá nhân có vi phạm; ban hành 6.902 quyết định xử phạt hành chính với số tiền xử phạt vi phạm là 16.444,08 triệu đồng; số tiền vi phạm là 20.902,093 triệu đồng; số tiền kiến nghị thu hồi là 11.397,746 triệu đồng; số tiền xử lý tài sản vi phạm là 1.854 triệu đồng; số tiền đã thu được là 16.068,54 triệu đồng. Nội dung sai phạm chủ yếu: Vi phạm an toàn vệ sinh thực phẩm trong dịp Tết nguyên đán; vi phạm trong hoạt động quảng cáo; kinh doanh thịt gia cầm không có dấu KSGM, thịt bò không có tem VSTY; vi phạm về khai thác, cất giữ, vận chuyển và kinh doanh lâm sản trái phép...
        Công tác quản lý nhà nước về Thanh tra
       Phần lớn các cơ quan Thanh tra tỉnh trong Cụm đã chú trọng công tác quản lý nhà nước trong hoạt động của ngành; đổi mới phương thức chỉ đạo, quản lý; đẩy mạnh cải cách hành chính; xây dựng kế hoạch hoạt động phù hợp; đặc biệt lên kế hoạch thanh tra giảm bớt sự chồng chéo giữa Thanh tra tỉnh với thanh tra sở ngành, Thanh tra tỉnh với Kiểm toán Nhà nước.
        6 tháng đầu năm 2016, Thanh tra các tỉnh trong Cụm đã tham mưu UBND các tỉnh ban hành mới 49 văn bản, sửa đổi bổ sung 01 văn bản quản lý, chỉ đạo về công tác thanh tra; thực hiện 21 cuộc thanh tra việc thực hiện pháp luật thanh tra tại 26 đơn vị; phối hợp tổ chức 04 lớp tập huấn, tuyền truyền, giáo dục pháp luật về thanh tra cho 620 đối tượng là cán bộ, công chức, viên chức ngành Thanh tra, qua đó, nâng cao hiểu biết cũng như trách nhiệm thực hiện nghiêm chỉnh pháp luật thanh tra cho CBCC trong ngành.
          Thi đua nâng cao chất lượng công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo
         Năm 2016 là năm diễn ra một sự kiện chính trị quan trọng – bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021. Xác định được tầm quan trọng đó, ngành Thanh tra các tỉnh đã chủ động phối hợp với các cấp, các ngành tập trung thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến nhân sự bầu cử, góp phần giữ vững an ninh – chính trị, trật tự an toàn xã hội và sự thành công của sự kiện.
          Công tác tiếp công dân
Thanh tra các tỉnh phối hợp với Ban Tiếp công dân, cùng các cấp các ngành tham mưu Lãnh đạo tỉnh, Thủ trưởng các cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp tổ chức thực hiện tốt công tác tiếp công dân thường xuyên và định kỳ, với tổng số 11.668 lượt/12.083 người/6.872 vụ việc. Nội dung công dân đến khiếu nại chủ yếu liên quan tới công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện các dự án phát triển kinh tế - xã hội, tranh chấp đất đai, lấn chiếm đất công, việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trái quy định của pháp luật, khiếu nại các quyết định hành chính, hành vi hành chính của cơ quan Nhà nước; về phản ánh, kiến nghị chủ yếu về chế độ, chính sách trợ cấp cho người lao động bị mất việc làm, kiến nghị xem xét, giải quyết việc chi trả tiền bồi thường về đất khi bị thu hồi chưa thỏa đáng, quyền thừa kế…
           Công tác tiếp nhận đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo
         6 tháng đầu năm 2016, tổng số đơn các cấp hành chính trên địa bàn các tỉnh đã tiếp nhận là 9.406 đơn, tăng 4,36% so với cùng kỳ năm trước (9.406/9.013). Qua kiểm tra, loại bỏ đơn trùng lặp, nặc danh và không rõ nội dung địa chỉ, đơn đủ điều kiện xử lý là 6.471 đơn, trong đó có 812 đơn khiếu nại và 300 đơn tố cáo thuộc thẩm quyền của các cấp hành chính.
          Công tác quản lý nhà nước về tiếp công dân khiếu nại, tố cáo
        Thanh tra tỉnh trong Cụm Thanh tra các tỉnh Bắc Trung bộ đã tham mưu UBND các tỉnh ban hành mới 61 văn bản, sửa đổi, bổ sung 03 văn bản chỉ đạo, điều hành, hướng dẫn nghiệp vụ về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Đã tiến hành 55 cuộc thanh tra trách nhiệm về pháp luật tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo tại 84 đơn vị, phát hiện 34 đơn vị có sai phạm, kiến nghị 37 tổ chức, 131 cá nhân rút kinh nghiệm, khắc phục thiếu sót. Các đơn vị đã kiểm tra 17 Kết luận thanh tra và Quyết định xử lý, kiểm điểm, rút kinh nghiệm 07 tổ chức, 55 cá nhân. Thanh tra các tỉnh phối hợp với các cấp, các ngành tổ chức 145 lớp tuyên truyền, phổ biến pháp luật về tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo cho hơn 12.448 đối tượng là cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, xử lýt đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo ở xã, phường, thị trấn.
         Ngoài ra, một số đơn vị Thanh tra tỉnh trong cụm còn tham gia Hội đồng tư vấn giải quyết khiếu nại, tố cáo tại địa phương theo chỉ đạo của UBND các tỉnh. Hội đồng tư vấn, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo được duy trì hoạt động có hiệu quả, góp phần tư vấn giải quyết vụ việc khách quan, chính xác, đúng quy định pháp luật.
Bên cạnh đó, Thanh tra các tỉnh trong Cụm chú trọng thực hiện một số nội dung như: tăng cường thanh tra trách nhiệm, gắn với đổi mới công tác quản lý nhà nước, phân công cán bộ quản lý địa bàn theo dõi nắm bắt tình hình khiếu nại, tố cáo từ cơ sở, hạn chế đơn thư khiếu nại vượt cấp, góp phần giữ vững ổn định tình hình; Tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo các huyện ngành và tổ chức thực hiện tốt công tác đối thoại với công dân;  Nâng cao năng lực tham gia tố tụng các vụ việc khiếu kiện tại tòa án.
         Thi đua nâng cao chất lượng công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng và giám sát, xử lý sau thanh tra
        
Công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng
        Nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, xử lý sau thanh tra, Thanh tra các tỉnh trong Cụm thi đua đã chủ động tham mưu UBND các cấp, chỉ đạo các đơn vị xây dựng các Kế hoạch theo quy định. Kết quả, đã tham mưu ban hành văn bản, chương trình, kế hoạch chỉ đạo các đơn vị trong toàn tỉnh thực hiện nghiêm túc các giải pháp phòng ngừa, triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung: kê khai tài sản thu nhập; công khai minh bạch các hoạt động; tuyên truyền nâng cao nhận thức về pháp luật PCTN; xây dựng các nội quy, quy chế nội bộ, chuyển đổi công tác; cải cách hành chính; chú trọng công tác đôn đốc, kiến nghị xử lý sau thanh tra.
Quán triệt tinh thần Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/5/2012 của Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ V (khóa XI), thực hiện chức năng quản lý nhà nước về phòng, chống tham nhũng trên địa bàn toàn tỉnh, 6 tháng đầu năm 2016, Thanh tra các tỉnh đã tham mưu UBND tỉnh thực hiện một số nội dung sau:
Hướng dẫn giải đáp những khó khăn, vướng mắc về việc kê khai minh bạch tài sản, thu nhập cho các đối tượng thuộc diện phải kê khai tài sản, thu nhập và công chức trực tiếp phụ trách việc kê khai tài sản, thu nhập.
Ban hành mới 200 văn bản, sửa đổi, bổ sung 17 văn bản để thực hiện Luật PCTN và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật PCTN.
Phối hợp với các cấp, các ngành tổ chức 1.271 lớp tuyên truyền, quán triệt pháp luật về phòng, chống tham nhũng với 83.178 lượt người tham dự, xuất bản 5.556 đầu sách, tài liệu về pháp luật phòng, chống tham nhũng
Kiểm tra 403 cơ quan, tổ chức, đơn vị trong việc thực hiện các quy định về công khai, minh bạch; phát hiện 04 đơn vị có vi phạm.
Ban hành mới 120 văn bản, sửa đổi, bổ sung 176 văn bản về chế độ, định mức, tiêu chuẩn. Triển khai 105 cuộc kiểm tra việc thực hiện các quy định về chế độ, định mức, tiêu chuẩn, phát hiện, xử lý 299 vụ vi phạm và 03 người. Tổng giá trị các vi phạm về chế độ, định mức, tiêu chuẩn được kiến nghị thu hồi và bồi thường là 25.813 triệu đồng; đã thu hồi 16.917 triệu đồng.
Kiểm tra 217 cơ quan, tổ chức, đơn vị trong việc thực hiện quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức; xử lý 03 CBCCVC vi phạm quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp. Chuyển đổi vị trí công tác 751 CBCCVC nhằm phòng ngừa tham nhũng.
Qua theo dõi, có 09 vụ án tham nhũng/18 đối tượng (thuộc phạm vi quản lý của Thanh tra các tỉnh) đã được cơ quan chức năng khởi tố. Đã có 07 vụ án tham nhũng được đưa ra xét xử; 11 đối tượng bị kết án tham nhũng. 02 vụ việc/07 đối tượng tham nhũng đang được xem xét để xử lý. Tài sản tham nhũng, gây thiệt hại do tham nhũng đã phát hiện được là 2.044,162 triệu đồng; tài sản tham nhũng, gây thiệt hại do tham nhũng đã được thu hồi, bồi thường là 73 triệu đồng; tài sản tham nhũng, gây thiệt hại do tham nhũng không thể thu hồi, khắc phục là 1.034,105 triệu đồng.
Tham mưu UBND các tỉnh tiến hành tổng kết 10 năm thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng. Thực hiện việc tổng kết, bình xét, đề nghị khen thưởng cho các tổ chức, cá nhân có đóng góp to lớn trong công cuộc 10 năm thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng. Kết quả, Chủ tịch UBND các tỉnh đã trao Bằng khen cho 13 tập thể, 16 cá nhân có thành tích xuất sắc.
         Công tác giám sát, xử lý sau thanh tra
Công tác giám sát, xử lý sau thanh tra mặc dù mới được kiện toàn về mặt tổ chức cũng như quy trình thực hiện nhưng đã được ngành Thanh tra các tỉnh chú trọng, một số đơn vị đã ban hành Quy định về xử lý sau thanh tra. Trong kỳ báo cáo, các đơn vị đã ban hành 443 văn bản đôn đốc thực hiện các Quyết định, kết luận thanh tra, làm việc với các đối tượng chậm thực hiện Quyết định, kết luận thanh tra để đề xuất hướng xử lý kịp thời. Toàn Cụm kiến nghị thu hồi 28.664 triệu đồng, đã thu được 12.684 triệu đồng, đạt 44,25%.
         Kết quả thực hiện các công tác khác
        Công tác xây dựng lực lượng, cơ quan, đơn vị
      Thanh tra các tỉnh đã tham mưu UBND tỉnh quy định về tổ chức bộ máy theo Thông tư liên tịch số 03/2014/TTLT-TTCP-BNV ngày 8/9/2014 và kiện toàn,  sắp xếp tổ chức bộ máy đúng quy định, theo hướng tinh gọn, hiệu quả.
Trong năm Thanh tra các tỉnh đã thường xuyên phối hợp với các cấp, các ngành địa phương kiện toàn, bổ sung lực lượng, đảm bảo chất lượng. Một số đơn vị chú trọng công tác đăng ký, tiếp nhận công chức theo diện thu hút người lao động chất lượng cao, ký hợp đồng lao động để đánh giá, đề xuất lựa chọn CBCC đáp ứng yêu cầu. Theo báo cáo của các đơn vị, toàn Cụm Thanh tra các tỉnh Bắc Trung Bộ có 194 tổ chức thanh tra với 1.464 cán bộ, công chức, người lao động.
Công tác đào tạo, bồi dưỡng luôn được Lãnh đạo cơ quan Thanh tra các tỉnh Bắc Trung bộ quan tâm. Trong 6 tháng đầu năm, các cơ quan đã cử 111 lượt người đi đào tạo bồi dưỡng. Cụ thể: 26 lượt bồi dưỡng nghiệp vụ (thanh tra viên cao cấp 03 người; thanh tra viên chính 10 người; thanh tra viên 13 người); 43 lượt bồi dưỡng Lý luận Chính trị - Hành chính (cao cấp 05 người; trung cấp 38 người); 21 lượt bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước (bậc chuyên viên cao cấp 01 người; bậc chuyên viên chính 15 người; bậc chuyên viên 05 người); 03 lượt đào tạo sau đại học; 06 lượt tập huấn quân sự; 04 lượt bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng – An ninh; 03 lượt bồi dưỡng kiến thức an toàn thông tin và ứng cứu sự cố máy tính; 02 lượt bồi dưỡng nghiệp vụ công tác dân vận chính quyền và thực hiện Quy chế dân chủ năm 2016; 03 lượt bồi dưỡng kỹ năng hành chính cho công chức mới tiếp nhận.
Công tác đời sống của cán bộ, công chức được quan tâm giải quyết kịp thời, như: chế độ thâm niên nghề, nâng lương định kỳ, nâng lương trước thời hạn, bổ nhiệm, nâng ngạch… Qua đó, cán bộ Thanh tra các tỉnh luôn có tinh thần an tâm, phấn khởi, hăng hái hoàn thành các nhiệm vụ được giao.
Việc xây dựng các tổ chức đoàn thể vững mạnh đã được lãnh đạo các đơn vị quan tâm chỉ đạo, lãnh đạo. Các tổ chức đoàn thể các đơn vị hoạt động nề nếp mang lại hiệu quả, liên tục nhiều năm liền đạt danh hiệu vững mạnh. Thanh tra các tỉnh trong Cụm thi đua đều là “Đơn vị văn hóa” nhiều năm liên tục.
Các tổ chức đoàn thể phát huy sức mạnh đoàn kết, tham gia tích cực các hoạt động của đoàn thể: Hội Cựu chiến binh phát huy vai trò nòng cốt, xây dựng cơ quan đơn vị vững mạnh toàn diện; Đoàn thanh niên tham gia tích cực các phong trào an toàn giao thông, ngày chủ nhật xanh, hiến máu nhân đạo; Công đoàn tương thân, tương ái, quan tâm nâng cao chất lượng đời sống đoàn viên công đoàn...
        Thực hiện công tác đền ơn, đáp nghĩa, đóng góp các loại quỹ
       Lãnh đạo Thanh tra các tỉnh đã động viên toàn thể cán bộ, công chức, người lao động lấy tinh thần tương thân, tương ái, thăm hỏi, động viên, đoàn kết giúp đỡ nhau trong những lúc khó khăn hoạn nạn. Cụ thể như:
Thanh tra tỉnh Nghệ An hưởng ứng lời kêu gọi “Tết vì người nghèo”, cán bộ công chức Thanh tra tỉnh đã trích mỗi người 02 ngày lương để  tổ chức thăm hỏi, động viên, trao tặng quà cho Đảng ủy, HĐND, UBND và 30 gia đình chính sách, hộ nghèo thuộc xã Quang Phong – Huyện Quế Phong với số tiền 16 triệu đồng (là xã nghèo được UBND tỉnh giao Thanh tra tỉnh giúp đỡ). Tham gia ủng hộ mỗi người 30.000 đồng để mua đồ dùng tặng học sinh nghèo các huyện miền núi với trị giá 1,6 triệu đồng...
Thanh tra tỉnh Quảng Bình đóng góp các loại quỹ “Xây dựng mái ấm công đoàn”; “Vì người nghèo”; Quỹ tương trợ của CĐVC; Quỹ đền ơn đáp nghĩa; quỹ khuyến học..., tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho các gia đình chính sách, hỗ trợ học sinh nghèo, động viên gia đình CBCC và các ủng hộ khác với số tiền 15,5 triệu đồng...
Thanh tra tỉnh Thừa Thiên Huế đã vận động toàn thể cán bộ, công chức tham gia quyên góp ủng hộ các quỹ với số tiền trên 12 triệu đồng. Ngoài ra, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tiếp tục duy trì Quỹ tình nghĩa, đã thăm và tặng quà 07 học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập với giá trị 2,5 triệu đồng.
Thanh tra tỉnh Quảng Trị đã phát động xây dựng Quỹ khuyến học trong cơ quan với số tiền 3,72 triệu đồng; góp quỹ để hỗ trợ các cá nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn – địa chỉ đỏ với số tiền 3 triệu đồng; ủng hộ nạn nhân chất độc màu da cam và ngư dân gặp nạn 7,8 triệu đồng.
Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo Thanh tra các tỉnh trong Cụm thi đua Bắc Trung bộ cũng đã đánh giá những tồn tại, hạn chế và thảo luận, chia sẻ những kinh nghiệm trong công tác thanh tra 6 tháng đầu năm, đồng thời đề xuất một số giải pháp thực hiện trong công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng cuối năm 2016. Nhiệm vụ trong thời gian tới là tiếp tục gắn công tác thi đua, khen thưởng với nhiệm vụ chính trị, công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại tố cáo, thanh tra kinh tế - xã hội, phòng chống tham nhũng, cải cách hành chính. Tiếp tục duy trì hệ thống quản lý chất lượng ISO 900: 2008 đồng thời tiến hành chuyển sang hệ thống chất lượng ISO 9001: 2015. Chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ cả về chuyên môn, nghiệp vụ lẫn đạo đức nghề nghiệp. Tăng cường công tác nghiên cứu khoa học. Đổi mới phương pháp tổ chức các phong trào thi đua; xây dựng Cụm thi đua đoàn kết – thống nhất – hiệu quả…
        Kết quả thực hiện phong trào thi đua thông qua công tác thực hiện nhiệm vụ chuyên môn
Căn cứ Chương trình Công tác trọng tâm của UBND tỉnh, Kế hoạch hoạt động của Thanh tra Chính phủ, ngay từ đầu năm 2016, Thanh tra các tỉnh trong Cụm Thanh tra các tỉnh Bắc Trung bộ đã xây dựng chương trình kế hoạch công tác năm phù hợp với tình hình của đơn vị mình, bám sát kế hoạch chung của UBND tỉnh và Thanh tra Chính phủ, trong đó đã đưa ra các chỉ tiêu phấn đấu trên từng lĩnh vực cụ thể, chú trọng công tác quản lý nhà nước, đổi mới phương pháp chỉ đạo, quản lý. Kết quả đạt được trên một số mặt như sau:
          Thi đua đổi mới phương pháp, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thanh tra
          Thanh tra hành chính
Trong 6 tháng đầu năm, Thanh tra các đơn vị trong Cụm đã triển khai thực hiện 339 cuộc thanh tra tại 1.196 đơn vị; kết thúc thanh tra trực tiếp 194 cuộc; đã ban hành kết luận 189 cuộc, phát hiện 632 đơn vị có sai phạm; phát hiện sai phạm 88.152 triệu đồng và 1.645,88 ha đất; kiến nghị thu hồi 48.229 triệu đồng và 0,407 ha đất; kiến nghị khác 39.923 triệu đồng và 1.645,473 ha đất (giảm trừ khi quyết toán, điều chỉnh dự toán…); đã thu 24.505 triệu đồng (bao gồm thu hồi trong quá trình thanh tra, sau khi có kết luận thanh tra và kết quả kiểm tra, đôn đốc xử lý sau thanh tra) đạt 50,81% trên số tiền kiến nghị thu hồi. Kiến nghị xử lý hành chính 73 tổ chức, 113 cá nhân, chuyển cơ quan điều tra 03 vụ.
Riêng các cơ quan Thanh tra tỉnh đã tiến hành 69 cuộc thanh tra hành chính; kết thúc thanh tra trực tiếp 33 cuộc; đã ban hành kết luận 26 cuộc; phát hiện sai phạm 40.994 triệu đồng và 1.638,11 ha đất; kiến nghị thu hồi 30.037 triệu đồng và 0,4 ha đất; kiến nghị khác 10.959 triệu đồng và 1.637,71 ha đất; đã thu 17.851 triệu đồng (bao gồm thu hồi trong quá trình thanh tra, sau khi có kết luận thanh tra và kết quả kiểm tra, đôn đốc xử lý sau thanh tra) đạt 59,43% trên số tiền kiến nghị thu hồi. Kiến nghị xử lý hành chính 09 tổ chức, 11 cá nhân, chuyển cơ quan điều tra 01 vụ.
         Thanh tra chuyên ngành
        Các cơ quan thanh tra chuyên ngành trong Cụm đã triển khai 8.988 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành (thành lập đoàn: 433; thanh tra độc lập: 8.555); số cá nhân, tổ chức được thanh tra, kiểm tra là 33.498. Qua thanh tra, kiểm tra, các đơn vị đã phát hiện 8.673 tổ chức, cá nhân có vi phạm; ban hành 6.902 quyết định xử phạt hành chính với số tiền xử phạt vi phạm là 16.444,08 triệu đồng; số tiền vi phạm là 20.902,093 triệu đồng; số tiền kiến nghị thu hồi là 11.397,746 triệu đồng; số tiền xử lý tài sản vi phạm là 1.854 triệu đồng; số tiền đã thu được là 16.068,54 triệu đồng. Nội dung sai phạm chủ yếu: Vi phạm an toàn vệ sinh thực phẩm trong dịp Tết nguyên đán; vi phạm trong hoạt động quảng cáo; kinh doanh thịt gia cầm không có dấu KSGM, thịt bò không có tem VSTY; vi phạm về khai thác, cất giữ, vận chuyển và kinh doanh lâm sản trái phép...
          Công tác quản lý nhà nước về Thanh tra
        Phần lớn các cơ quan Thanh tra tỉnh trong Cụm đã chú trọng công tác quản lý nhà nước trong hoạt động của ngành; đổi mới phương thức chỉ đạo, quản lý; đẩy mạnh cải cách hành chính; xây dựng kế hoạch hoạt động phù hợp; đặc biệt lên kế hoạch thanh tra giảm bớt sự chồng chéo giữa Thanh tra tỉnh với thanh tra sở ngành, Thanh tra tỉnh với Kiểm toán Nhà nước.
       6 tháng đầu năm 2016, Thanh tra các tỉnh trong Cụm đã tham mưu UBND các tỉnh ban hành mới 49 văn bản, sửa đổi bổ sung 01 văn bản quản lý, chỉ đạo về công tác thanh tra; thực hiện 21 cuộc thanh tra việc thực hiện pháp luật thanh tra tại 26 đơn vị; phối hợp tổ chức 04 lớp tập huấn, tuyền truyền, giáo dục pháp luật về thanh tra cho 620 đối tượng là cán bộ, công chức, viên chức ngành Thanh tra, qua đó, nâng cao hiểu biết cũng như trách nhiệm thực hiện nghiêm chỉnh pháp luật thanh tra cho CBCC trong ngành.
          Thi đua nâng cao chất lượng công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo
Năm 2016 là năm diễn ra một sự kiện chính trị quan trọng – bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021. Xác định được tầm quan trọng đó, ngành Thanh tra các tỉnh đã chủ động phối hợp với các cấp, các ngành tập trung thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến nhân sự bầu cử, góp phần giữ vững an ninh – chính trị, trật tự an toàn xã hội và sự thành công của sự kiện.
         Công tác tiếp công dân
        Thanh tra các tỉnh phối hợp với Ban Tiếp công dân, cùng các cấp các ngành tham mưu Lãnh đạo tỉnh, Thủ trưởng các cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp tổ chức thực hiện tốt công tác tiếp công dân thường xuyên và định kỳ, với tổng số 11.668 lượt/12.083 người/6.872 vụ việc. Nội dung công dân đến khiếu nại chủ yếu liên quan tới công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện các dự án phát triển kinh tế - xã hội, tranh chấp đất đai, lấn chiếm đất công, việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trái quy định của pháp luật, khiếu nại các quyết định hành chính, hành vi hành chính của cơ quan Nhà nước; về phản ánh, kiến nghị chủ yếu về chế độ, chính sách trợ cấp cho người lao động bị mất việc làm, kiến nghị xem xét, giải quyết việc chi trả tiền bồi thường về đất khi bị thu hồi chưa thỏa đáng, quyền thừa kế…
          Công tác tiếp nhận đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo
         6 tháng đầu năm 2016, tổng số đơn các cấp hành chính trên địa bàn các tỉnh đã tiếp nhận là 9.406 đơn, tăng 4,36% so với cùng kỳ năm trước (9.406/9.013). Qua kiểm tra, loại bỏ đơn trùng lặp, nặc danh và không rõ nội dung địa chỉ, đơn đủ điều kiện xử lý là 6.471 đơn, trong đó có 812 đơn khiếu nại và 300 đơn tố cáo thuộc thẩm quyền của các cấp hành chính.
         Công tác quản lý nhà nước về tiếp công dân khiếu nại, tố cáo
        Thanh tra tỉnh trong Cụm Thanh tra các tỉnh Bắc Trung bộ đã tham mưu UBND các tỉnh ban hành mới 61 văn bản, sửa đổi, bổ sung 03 văn bản chỉ đạo, điều hành, hướng dẫn nghiệp vụ về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Đã tiến hành 55 cuộc thanh tra trách nhiệm về pháp luật tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo tại 84 đơn vị, phát hiện 34 đơn vị có sai phạm, kiến nghị 37 tổ chức, 131 cá nhân rút kinh nghiệm, khắc phục thiếu sót. Các đơn vị đã kiểm tra 17 Kết luận thanh tra và Quyết định xử lý, kiểm điểm, rút kinh nghiệm 07 tổ chức, 55 cá nhân. Thanh tra các tỉnh phối hợp với các cấp, các ngành tổ chức 145 lớp tuyên truyền, phổ biến pháp luật về tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo cho hơn 12.448 đối tượng là cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, xử lýt đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo ở xã, phường, thị trấn.
         Ngoài ra, một số đơn vị Thanh tra tỉnh trong cụm còn tham gia Hội đồng tư vấn giải quyết khiếu nại, tố cáo tại địa phương theo chỉ đạo của UBND các tỉnh. Hội đồng tư vấn, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo được duy trì hoạt động có hiệu quả, góp phần tư vấn giải quyết vụ việc khách quan, chính xác, đúng quy định pháp luật.
Bên cạnh đó, Thanh tra các tỉnh trong Cụm chú trọng thực hiện một số nội dung như: tăng cường thanh tra trách nhiệm, gắn với đổi mới công tác quản lý nhà nước, phân công cán bộ quản lý địa bàn theo dõi nắm bắt tình hình khiếu nại, tố cáo từ cơ sở, hạn chế đơn thư khiếu nại vượt cấp, góp phần giữ vững ổn định tình hình; Tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo các huyện ngành và tổ chức thực hiện tốt công tác đối thoại với công dân;  Nâng cao năng lực tham gia tố tụng các vụ việc khiếu kiện tại tòa án.
           Thi đua nâng cao chất lượng công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng và giám sát, xử lý sau thanh tra
           Công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng
         Nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, xử lý sau thanh tra, Thanh tra các tỉnh trong Cụm thi đua đã chủ động tham mưu UBND các cấp, chỉ đạo các đơn vị xây dựng các Kế hoạch theo quy định. Kết quả, đã tham mưu ban hành văn bản, chương trình, kế hoạch chỉ đạo các đơn vị trong toàn tỉnh thực hiện nghiêm túc các giải pháp phòng ngừa, triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung: kê khai tài sản thu nhập; công khai minh bạch các hoạt động; tuyên truyền nâng cao nhận thức về pháp luật PCTN; xây dựng các nội quy, quy chế nội bộ, chuyển đổi công tác; cải cách hành chính; chú trọng công tác đôn đốc, kiến nghị xử lý sau thanh tra.
Quán triệt tinh thần Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/5/2012 của Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ V (khóa XI), thực hiện chức năng quản lý nhà nước về phòng, chống tham nhũng trên địa bàn toàn tỉnh, 6 tháng đầu năm 2016, Thanh tra các tỉnh đã tham mưu UBND tỉnh thực hiện một số nội dung sau:
Hướng dẫn giải đáp những khó khăn, vướng mắc về việc kê khai minh bạch tài sản, thu nhập cho các đối tượng thuộc diện phải kê khai tài sản, thu nhập và công chức trực tiếp phụ trách việc kê khai tài sản, thu nhập.
Ban hành mới 200 văn bản, sửa đổi, bổ sung 17 văn bản để thực hiện Luật PCTN và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật PCTN.
Phối hợp với các cấp, các ngành tổ chức 1.271 lớp tuyên truyền, quán triệt pháp luật về phòng, chống tham nhũng với 83.178 lượt người tham dự, xuất bản 5.556 đầu sách, tài liệu về pháp luật phòng, chống tham nhũng
Kiểm tra 403 cơ quan, tổ chức, đơn vị trong việc thực hiện các quy định về công khai, minh bạch; phát hiện 04 đơn vị có vi phạm.
Ban hành mới 120 văn bản, sửa đổi, bổ sung 176 văn bản về chế độ, định mức, tiêu chuẩn. Triển khai 105 cuộc kiểm tra việc thực hiện các quy định về chế độ, định mức, tiêu chuẩn, phát hiện, xử lý 299 vụ vi phạm và 03 người. Tổng giá trị các vi phạm về chế độ, định mức, tiêu chuẩn được kiến nghị thu hồi và bồi thường là 25.813 triệu đồng; đã thu hồi 16.917 triệu đồng.
Kiểm tra 217 cơ quan, tổ chức, đơn vị trong việc thực hiện quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức; xử lý 03 CBCCVC vi phạm quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp. Chuyển đổi vị trí công tác 751 CBCCVC nhằm phòng ngừa tham nhũng.
Qua theo dõi, có 09 vụ án tham nhũng/18 đối tượng (thuộc phạm vi quản lý của Thanh tra các tỉnh) đã được cơ quan chức năng khởi tố. Đã có 07 vụ án tham nhũng được đưa ra xét xử; 11 đối tượng bị kết án tham nhũng. 02 vụ việc/07 đối tượng tham nhũng đang được xem xét để xử lý. Tài sản tham nhũng, gây thiệt hại do tham nhũng đã phát hiện được là 2.044,162 triệu đồng; tài sản tham nhũng, gây thiệt hại do tham nhũng đã được thu hồi, bồi thường là 73 triệu đồng; tài sản tham nhũng, gây thiệt hại do tham nhũng không thể thu hồi, khắc phục là 1.034,105 triệu đồng.
Tham mưu UBND các tỉnh tiến hành tổng kết 10 năm thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng. Thực hiện việc tổng kết, bình xét, đề nghị khen thưởng cho các tổ chức, cá nhân có đóng góp to lớn trong công cuộc 10 năm thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng. Kết quả, Chủ tịch UBND các tỉnh đã trao Bằng khen cho 13 tập thể, 16 cá nhân có thành tích xuất sắc.
          Công tác giám sát, xử lý sau thanh tra
Công tác giám sát, xử lý sau thanh tra mặc dù mới được kiện toàn về mặt tổ chức cũng như quy trình thực hiện nhưng đã được ngành Thanh tra các tỉnh chú trọng, một số đơn vị đã ban hành Quy định về xử lý sau thanh tra. Trong kỳ báo cáo, các đơn vị đã ban hành 443 văn bản đôn đốc thực hiện các Quyết định, kết luận thanh tra, làm việc với các đối tượng chậm thực hiện Quyết định, kết luận thanh tra để đề xuất hướng xử lý kịp thời. Toàn Cụm kiến nghị thu hồi 28.664 triệu đồng, đã thu được 12.684 triệu đồng, đạt 44,25%.
Kết quả thực hiện các công tác khác
Công tác xây dựng lực lượng, cơ quan, đơn vị
Thanh tra các tỉnh đã tham mưu UBND tỉnh quy định về tổ chức bộ máy theo Thông tư liên tịch số 03/2014/TTLT-TTCP-BNV ngày 8/9/2014 và kiện toàn,  sắp xếp tổ chức bộ máy đúng quy định, theo hướng tinh gọn, hiệu quả.
Trong năm Thanh tra các tỉnh đã thường xuyên phối hợp với các cấp, các ngành địa phương kiện toàn, bổ sung lực lượng, đảm bảo chất lượng. Một số đơn vị chú trọng công tác đăng ký, tiếp nhận công chức theo diện thu hút người lao động chất lượng cao, ký hợp đồng lao động để đánh giá, đề xuất lựa chọn CBCC đáp ứng yêu cầu. Theo báo cáo của các đơn vị, toàn Cụm Thanh tra các tỉnh Bắc Trung Bộ có 194 tổ chức thanh tra với 1.464 cán bộ, công chức, người lao động.
Công tác đào tạo, bồi dưỡng luôn được Lãnh đạo cơ quan Thanh tra các tỉnh Bắc Trung bộ quan tâm. Trong 6 tháng đầu năm, các cơ quan đã cử 111 lượt người đi đào tạo bồi dưỡng. Cụ thể: 26 lượt bồi dưỡng nghiệp vụ (thanh tra viên cao cấp 03 người; thanh tra viên chính 10 người; thanh tra viên 13 người); 43 lượt bồi dưỡng Lý luận Chính trị - Hành chính (cao cấp 05 người; trung cấp 38 người); 21 lượt bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước (bậc chuyên viên cao cấp 01 người; bậc chuyên viên chính 15 người; bậc chuyên viên 05 người); 03 lượt đào tạo sau đại học; 06 lượt tập huấn quân sự; 04 lượt bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng – An ninh; 03 lượt bồi dưỡng kiến thức an toàn thông tin và ứng cứu sự cố máy tính; 02 lượt bồi dưỡng nghiệp vụ công tác dân vận chính quyền và thực hiện Quy chế dân chủ năm 2016; 03 lượt bồi dưỡng kỹ năng hành chính cho công chức mới tiếp nhận.
Công tác đời sống của cán bộ, công chức được quan tâm giải quyết kịp thời, như: chế độ thâm niên nghề, nâng lương định kỳ, nâng lương trước thời hạn, bổ nhiệm, nâng ngạch… Qua đó, cán bộ Thanh tra các tỉnh luôn có tinh thần an tâm, phấn khởi, hăng hái hoàn thành các nhiệm vụ được giao.
Việc xây dựng các tổ chức đoàn thể vững mạnh đã được lãnh đạo các đơn vị quan tâm chỉ đạo, lãnh đạo. Các tổ chức đoàn thể các đơn vị hoạt động nề nếp mang lại hiệu quả, liên tục nhiều năm liền đạt danh hiệu vững mạnh. Thanh tra các tỉnh trong Cụm thi đua đều là “Đơn vị văn hóa” nhiều năm liên tục.
Các tổ chức đoàn thể phát huy sức mạnh đoàn kết, tham gia tích cực các hoạt động của đoàn thể: Hội Cựu chiến binh phát huy vai trò nòng cốt, xây dựng cơ quan đơn vị vững mạnh toàn diện; Đoàn thanh niên tham gia tích cực các phong trào an toàn giao thông, ngày chủ nhật xanh, hiến máu nhân đạo; Công đoàn tương thân, tương ái, quan tâm nâng cao chất lượng đời sống đoàn viên công đoàn...
        Thực hiện công tác đền ơn, đáp nghĩa, đóng góp các loại quỹ
Lãnh đạo Thanh tra các tỉnh đã động viên toàn thể cán bộ, công chức, người lao động lấy tinh thần tương thân, tương ái, thăm hỏi, động viên, đoàn kết giúp đỡ nhau trong những lúc khó khăn hoạn nạn. Cụ thể như:
Thanh tra tỉnh Nghệ An hưởng ứng lời kêu gọi “Tết vì người nghèo”, cán bộ công chức Thanh tra tỉnh đã trích mỗi người 02 ngày lương để  tổ chức thăm hỏi, động viên, trao tặng quà cho Đảng ủy, HĐND, UBND và 30 gia đình chính sách, hộ nghèo thuộc xã Quang Phong – Huyện Quế Phong với số tiền 16 triệu đồng (là xã nghèo được UBND tỉnh giao Thanh tra tỉnh giúp đỡ). Tham gia ủng hộ mỗi người 30.000 đồng để mua đồ dùng tặng học sinh nghèo các huyện miền núi với trị giá 1,6 triệu đồng...
Thanh tra tỉnh Quảng Bình đóng góp các loại quỹ “Xây dựng mái ấm công đoàn”; “Vì người nghèo”; Quỹ tương trợ của CĐVC; Quỹ đền ơn đáp nghĩa; quỹ khuyến học..., tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho các gia đình chính sách, hỗ trợ học sinh nghèo, động viên gia đình CBCC và các ủng hộ khác với số tiền 15,5 triệu đồng...
Thanh tra tỉnh Thừa Thiên Huế đã vận động toàn thể cán bộ, công chức tham gia quyên góp ủng hộ các quỹ với số tiền trên 12 triệu đồng. Ngoài ra, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tiếp tục duy trì Quỹ tình nghĩa, đã thăm và tặng quà 07 học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập với giá trị 2,5 triệu đồng.
Thanh tra tỉnh Quảng Trị đã phát động xây dựng Quỹ khuyến học trong cơ quan với số tiền 3,72 triệu đồng; góp quỹ để hỗ trợ các cá nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn – địa chỉ đỏ với số tiền 3 triệu đồng; ủng hộ nạn nhân chất độc màu da cam và ngư dân gặp nạn 7,8 triệu đồng.
Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo Thanh tra các tỉnh trong Cụm thi đua Bắc Trung bộ cũng đã đánh giá những tồn tại, hạn chế và thảo luận, chia sẻ những kinh nghiệm trong công tác thanh tra 6 tháng đầu năm, đồng thời đề xuất một số giải pháp thực hiện trong công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng cuối năm 2016. Nhiệm vụ trong thời gian tới là tiếp tục gắn công tác thi đua, khen thưởng với nhiệm vụ chính trị, công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại tố cáo, thanh tra kinh tế - xã hội, phòng chống tham nhũng, cải cách hành chính. Tiếp tục duy trì hệ thống quản lý chất lượng ISO 900: 2008 đồng thời tiến hành chuyển sang hệ thống chất lượng ISO 9001: 2015. Chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ cả về chuyên môn, nghiệp vụ lẫn đạo đức nghề nghiệp. Tăng cường công tác nghiên cứu khoa học. Đổi mới phương pháp tổ chức các phong trào thi đua; xây dựng Cụm thi đua đoàn kết – thống nhất – hiệu quả…
 

Nguồn tin: Nguyễn Thị Ý Nhi – Chuyên viên Thanh tra tỉnh Quảng Trị