Chi bộ Thanh tra tỉnh tổ chức Lễ kết nạp đảng viên mới

Thực hiện Quyết định số 221/QĐ-ĐUK ngày 20/4/2017 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan cấp tỉnh, sáng ngày 28/4/2017, Chi bộ Thanh tra tỉnh đã tiến hành tổ chức Lễ kết nạp đảng viên mới đối với quần chúng ưu tú Lê Minh Hào.
           Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: “Vấn đề phát triển Đảng là vấn đề quan trọng trong xây dựng Đảng. Đảng phải có một số lượng đảng viên nhất định mới hình thành nên tổ chức đảng. Sự nghiệp lãnh đạo cách mạng của Đảng là sự nghiệp vĩ đại lâu dài phải do nhiều thế hệ chiến sĩ cộng sản tham gia gánh vác. Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu chỉ có thể có trên cơ sở số lượng, chất lượng đội ngũ đảng viên tương ứng. Do đó, Đảng phải thường xuyên làm tốt công tác phát triển đảng”.
          Công tác phát triển Đảng là nhiệm vụ thường xuyên có ý nghĩa quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, góp phần xây dựng tổ chức cơ sở đảng vững mạnh.
Được sự giúp đỡ của Chi bộ Thanh tra tỉnh và sự nỗ lực, phấn đấu của bản thân quần chúng Lê Minh Hào đã được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam.
         Lễ kết nạp được diễn ra trong không khí trang nghiêm, đúng trình tự, thủ tục của Điều lệ Đảng. Tham dự buổi lễ kết nạp có các Đồng chí trong cấp ủy Chi bộ, Lãnh đạo Thanh tra tỉnh và các đảng viên trong Chi bộ Thanh tra tỉnh.Tại buổi lễ, đồng chí Hoàng Phước Quỳnh - Bí thư Chi bộ, Chánh thanh tra tỉnh đã công bố và trao Quyết định kết nạp đảng viên mới cho đồng chí Lê Minh Hào.

Đ/c Hoàng Phước Quỳnh - Bí thư Chi bộ, Chánh Thanh tra tỉnh trao quyết định cho đ/c Đảng viên mới

Sau khi nhận Quyết định kết nạp đảng viên, đứng trước cờ Tổ Quốc, cờ Đảng và chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu và trước sự chứng kiến của các đảng viên trong chi bộ, đồng chí Đảng viên mới đọc lời tuyên thệ và hứa sẽ tiếp tục phấn đấu để luôn xứng đáng là người đảng viên gương mẫu, đóng góp sức mình thực hiện thành công nhiệm vụ chính trị của Chi bộ, góp phần xây dựng Chi bộ trong sạch vững mạnh.

                Đ/c Lê Minh Hào - Đảng viên mới đọc lời tuyên thệ trong lễ kết nạp Đảng viên mới
         Phát biểu chỉ đạo tại buổi Lễ kết nạp, Đồng chí Hoàng Phước Quỳnh - Bí thư Chi bộ, Chánh Thanh tra tỉnh đã chúc mừng đồng chí Đảng viên mới sau một thời gian được bồi dưỡng, thử thách đã được vinh dự đứng vào hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam; đánh giá cao nỗ lực và sự phấn đấu của đồng chí Lê Minh Hào, đồng thời căn dặn cũng như phân công, giao nhiệm vụ cho đồng chí đảng viên mới phải luôn luôn gương mẫu, nêu cao tinh thần tiên phong của người Đảng viên và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao; phân công đảng viên chính thức trong chi bộ tiếp tục giúp đỡ, dìu dắt đồng chí đảng viên mới trong thời gian thử thách 12 tháng./.


 

Tác giả bài viết: Trần Công Thương-VP. Thanh tra tỉnh