CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ THANH TRA TỈNH ĐẠI HỘI, NHIỆM KỲ 2017-2022

        Ngày 21/7/2017, Công đoàn cơ sở Thanh tra tỉnh đã tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2017 – 2022 để  đánh giá kết quả hoạt động công đoàn nhiệm kỳ 2012 – 2017, đề ra phương hướng, nhiệm vụ hoạt động nhiệm kỳ 2017 – 2022 và các nội dung có liên quan. Đến dự Đại hội có ông Nguyễn Xuân Trà – Chủ tịch Công đoàn viên chức tỉnh và toàn thể đoàn viên công đoàn Thanh tra tỉnh.

                                               Toàn cảnh Đại hội

        Đại hội đã thông qua các báo cáo cơ bản như: Báo cáo kết quả hoạt động công đoàn nhiệm kỳ 2012 – 2017 và phương hướng, nhiệm vụ hoạt động nhiệm kỳ 2017 – 2022. Báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành công đoàn nhiệm kỳ qua; Báo cáo Tổng hợp ý kiến tham gia văn kiện Đại hội Công đoàn viên chức tỉnh và tổng hợp ý kiến sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công đoàn Việt Nam (Khóa XI).

          Đ/c Hoàng Phước Quỳnh – TUV, Bí thư chi Bộ, Chánh Thanh tra tỉnh phát biểu tại Đại hội
        Các Báo cáo đã đánh giá  những ưu điểm, khuyết điểm trong nhiệm kỳ qua, đồng thời đề ra phương hướng, nhiệm vụ hoạt động nhiệm kỳ tới như: Được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Công đoàn viên chức tỉnh, của cấp ủy và Lãnh đạo Thanh tra tỉnh và sự đoàn kết thống nhất, tinh thần trách nhiệm cao của  toàn thể đoàn viên công đoàn nên trong nhiệm kỳ 2012 – 2017, hoạt động Công đoàn Thanh tra tỉnh có những thuận lợi lớn, chất lượng đội ngũ đoàn viên công đoàn được nâng lên, số lượng đoàn viên có trình độ lý luận chính trị: 26/32 người có trình độ lý luận chính trị từ sơ cấp trở lên; Trình độ chuyên môn: 04 thạc sĩ, 24 đại học và 02 trung cấp. Điều kiện làm việc, chế độ chính sách được đảm bảo tạo tư tưởng ổn định, yên tâm công tác cho toàn thể cán bộ công chức trong cơ quan; Các hoạt động thể thao, văn nghệ cũng được duy trì và phát huy tốt trong các dịp lễ, hội nghị …(Xếp thứ hai toàn đoàn trong Hội nghị tổng kết cụm thi đua ngành Thanh tra 06 tỉnh Bắc Trung Bộ tổ chức tại hà Tỉnh); Tập thể Công đoàn cơ sở Thanh tra tỉnh nhiều năm liền được xếp loại công đoàn cơ sở vững mạnh. Bên cạnh những ưu điểm đạt được, hoạt động công đoàn trong nhiệm kỳ qua cũng còn một số hạn chế cơ bản: Khối lượng công việc chuyên môn ngày càng nhiều nên ảnh hưởng không nhỏ đến thời gian hoạt động của công đoàn; Một số cán bộ công đoàn còn hạn chế về năng lực, kỹ năng hoạt động công đoàn; Kinh phí đảm bảo cho hoạt động công đoàn hạn hẹp, phụ thuộc vào sự hỗ trợ từ chính quyền nên không chủ động được các hoạt động của công đoàn. Mục tiêu, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới là: Tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được; Thực hiện tốt công tác giáo dục tư tưởng, nâng cao giác ngộ và bản lĩnh chính trị, trình độ học vấn và nghiệp vụ của đội ngũ đoàn viên công đoàn; Thường xuyên chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên công đoàn…

                         Đ/c Nguyễn Xuân Trà – Chủ tịch Công đoàn viên chức tỉnh phát biểu tại đại hội
       Tham dự Đại hội, đồng chí Nguyễn Xuân Trà đã phát biểu chỉ đạo, hoan nghênh những kết quả đã được của Công đoàn Thanh tra tỉnh trong nhiệm kỳ vừa qua, đồng thời khuyến khích, động viên Ban Chấp hành công đoàn cơ sở khóa mới và toàn thể đoàn viên công đoàn Thanh tra tỉnh tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt, đoàn kết, thống nhất và nâng cao tinh thần trách nhiệm để hoạt động công đoàn ngày càng vững mạnh, phát triển cả về chất và lượng.
       Đại hội cũng đã bầu ra Ban Chấp hành công đoàn cơ sở khóa mới.

                                  BCH CĐCS Thanh tra tỉnh nhiệm kỳ 2017-2022


                Đ/c Phạm Thị Thanh Hà– Phó Chánh Thanh tra tỉnh phát biểu tại Đại hội

            Đ/c Đoàn Quang Cảm– Trưởng Phòng NV3- Thanh tra tỉnh phát biểu tại Đại hội

               Đ/c Nguyễn Đăng Thao– Trưởng Phòng NV1- Thanh tra tỉnh phát biểu tại Đại hội
 

Nguồn tin: Phòng NVI-Thanh tra tỉnh