Thanh tra tỉnh tổ chức công bố Quyết định thanh tra việc chấp hành pháp luật về quản lý tài chính ngân sách năm 2018 và các chương trình, dự án năm 2016-2018 tại huyện Triệu Phong

        Thực hiện Kế hoạch thanh tra năm 2019 được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt, vào lúc 08h30 ngày 28/5/2019 tại UBND huyện Triệu Phong, Thanh tra tỉnh đã tổ chức công bố Quyết định thanh tra số 308/QĐ-TTr ngày 21/5/2019 của Chánh Thanh tra tỉnh về “Thanh tra việc chấp hành pháp luật về quản lý tài chính ngân sách năm 2018 và các chương trình, dự án năm 2016-2018 tại huyện Triệu Phong”.
       Tham dự Buổi công bố Quyết định thanh tra, về phía Thanh tra tỉnh có ông Tôn Quang Tuyến – Phó Chánh Thanh tra tỉnh, Trưởng Đoàn và các thành viên Đoàn thanh tra; về phía huyện Triệu Phong có bà Nguyễn Triều Thương – Chủ tịch UBND huyện, ông Lê Minh Tiến – Trưởng phòng TC-KH huyện và đại diện lãnh đạo, kế toán các đơn vị được thanh tra.

(Ông Đoàn Quang Cảm – Trưởng Đoàn thanh tra công bố toàn văn Quyết định thanh tra)
      Tại buổi làm việc, ông Đoàn Quang Cảm - Trưởng Đoàn thanh tra đọc toàn văn Quyết định thanh tra số 308/QĐ-TTr và phổ biến tóm tắt mục đích, yêu cầu, nội dung kế hoạch thanh tra; nhiệm vụ, quyền hạn của Trưởng đoàn thanh tra, thành viên Đoàn thanh tra, quyền và nghĩa vụ của đối tượng thanh tra. Thay mặt            Lãnh đạo Thanh tra tỉnh, Ông Tôn Quang Tuyến phát biểu ý kiến chỉ đạo.
Bà Nguyễn Triều Thương - Chủ tịch UBND huyện Triệu Phong báo cáo tóm tắt một số kết quả về công tác quản lý tài chính ngân sách năm 2018 và các chương trình, dự án năm 2016-2018 tại huyện Triệu Phong; thống nhất nội dung, kế hoạch thanh tra và chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, tài liệu theo yêu cầu của Đoàn thanh tra.
Thời gian thanh tra 45 ngày kể từ ngày công bố Quyết định thanh tra, dự kiến kết thúc vào đầu tháng 8/2019.Nguồn tin: Phòng NV3-Thanh tra tỉnh