Thanh tra tỉnh công bố quyết định thanh tra việc chấp hành pháp luật trong quản lý, thực hiện dự án cải thiện nông nghiệp có tưới (WB7)

Thanh tra tỉnh công bố quyết định thanh tra việc chấp hành pháp luật trong quản lý, thực hiện dự án cải thiện nông nghiệp có tưới (WB7)
        Thực hiện Kế hoạch thanh tra năm 2016 được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt, ngày 12/10/2016 tại trụ sở Sở NN&PTNT tỉnh Quảng Trị, Thanh tra tỉnh tổ chức công bố Quyết định thanh tra số 728/QĐ-TTr ngày 07/10/2016 của Chánh Thanh tra tỉnh Quảng Trị.
        Dự buổi công bố Quyết định thanh tra, về phía Thanh tra tỉnh có bà Phạm Thị Thanh Hà, Phó Chánh Thanh tra tỉnh cùng Trưởng đoàn và các thành viên Đoàn thanh tra; Về phía Sở NN&PTNT; Ban QLDA WB7: đồng chí Phó Giám đốc Sở NN&PTNT, giám đốc Ban QLDA WB7 Hồ Xuân Hòe, đồng chí phó giám đốc Ban QLDA WB7 và toàn thể cán bộ trong Ban QLDA WB7.
       Ông Nguyễn Đăng Thao, Trưởng Đoàn thanh tra công bố toàn văn Quyết định thanh tra số 728/QĐ-TTr ngày 07/10/2016 của Chánh Thanh tra tỉnh về việc chấp hành pháp luật trong quản lý, thực hiện dự án cải thiện nông nghiệp có tưới (WB7); thông qua Kế hoạch tiến hành thanh tra và việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Trường Đoàn thanh tra, thành viên Đoàn Thanh tra, người ra quyết định thanh tra cũng như quyền và nghĩa vụ của đối tượng thanh tra. Đại diện Lãnh đạo Thanh tra tỉnh, Phó Chánh Thanh tra tỉnh phát biểu chỉ đạo chung về hoạt động của Đoàn thanh tra và một số nội dung liên quan. Đại diện lãnh đạo đơn vị được thanh tra thống nhất với nội dung, kế hoạch của Đoàn thanh tra và phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi để Đoàn thanh tra hoàn thành nhiệm vụ.
        Thời gian Đoàn thanh tra làm việc 45 ngày, dự kiến Đoàn kết thúc thanh tra và báo cáo Chánh Thanh tra tỉnh vào cuối tháng  12 năm 2016./.

Tác giả bài viết: Phòng NV1-Thanh tra tỉnh