Thanh tra tỉnh công bố quyết định thanh tra việc chấp hành pháp luật trong quản lý tài chính- ngân sách và các DAĐTXD tại Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Trị

       Thực hiện Kế hoạch thanh tra năm 2017 được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt, ngày 23/01/2017 tại trụ sở Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Trị, Thanh tra tỉnh tổ chức công bố Quyết định thanh tra số 27/QĐ-TTr ngày 16/01/2017 của Chánh Thanh tra tỉnh Quảng Trị.
       Dự buổi công bố Quyết định thanh tra, về phía Thanh tra tỉnh có ông Hoàng Phước Quỳnh, TUV, Chánh Thanh tra tỉnh; bà Phạm Thị Thanh Hà, Phó Chánh Thanh tra tỉnh cùng Trưởng đoàn và các thành viên Đoàn thanh tra; Về phía Sở GD&ĐT: bà Lê Thị Hương, Giám đốc Sở; ông Trần Mạnh Hà, Kế toán trưởng của Sở và Trưởng Ban QLDA Trần Anh Vũ; Về phía Trường PTDTNT huyện Đakrông có ông Nguyễn Văn Thuận, Hiệu trưởng nhà trường; Về phía Trường PTDTNT huyện Hướng Hóa có ông Trương Công Trường, Hiệu trưởng nhà trường.

                                  Hình ảnh tại buổi công bố
      Ông Nguyễn Đăng Thao, Trưởng Đoàn thanh tra công bố toàn văn Quyết định thanh tra số 27/QĐ-TTr ngày 16/01/2017 của Chánh Thanh tra tỉnh Quảng Trị thanh tra việc chấp hành pháp luật trong quản lý tài chính- ngân sách và các DAĐTXD tại Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Trị; trường PTDTNT huyện Đakrông và Trường PTDTNT huyện Hướng trong 02 năm (2015-2016); thông qua Kế hoạch tiến hành thanh tra và việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Trường Đoàn thanh tra, thành viên Đoàn Thanh tra, người ra quyết định thanh tra cũng như quyền và nghĩa vụ của đối tượng thanh tra. Chánh Thanh tra tỉnh phát biểu chỉ đạo chung về hoạt động của Đoàn thanh tra và một số nội dung liên quan. Đại diện lãnh đạo đơn vị được thanh tra thống nhất với nội dung, kế hoạch của Đoàn thanh tra và phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi để Đoàn thanh tra hoàn thành nhiệm vụ.

                     Lãnh đạo Thanh tra tỉnh phát biểu chỉ đạo
     Thời gian Đoàn thanh tra làm việc 35 ngày, dự kiến Đoàn kết thúc thanh tra và báo cáo Chánh Thanh tra tỉnh vào cuối tháng  03 năm 2017./.


 

Tác giả bài viết: Lê Minh Hào-Phòng NV1, Thanh tra tỉnh