Thanh tra tỉnh công bố quyết định thanh tra tại Quỹ bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Quảng Trị

         Ngày 06/3/2013, tại trụ sở Sở NN&PTNT, Thanh tra tỉnh đã thực hiện công bố Quyết định thanh tra số 109/QĐ-TTr ngày 01/3/2018 về việc thanh tra việc chấp hành chính sách pháp luật về nguồn thu và việc quản lý sử dụng quỹ dịch vụ môi trường rừng, kinh phí trồng rừng thay thế tại Ban điều hành Quỹ bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Quảng Trị.
         Dự buổi công bố, có sự tham dự của bà Phạm Thị Thanh Hà - Phó Chánh Thanh tra tỉnh, ông Trần Văn Tý- Giám đốc Ban điều hành Quỹ bảo vệ và phát triển rừng tỉnh.

                                          Hình ảnh tại buổi công bố
       Ông Nguyễn Đăng Thao, Trưởng đoàn thanh tra chủ trì buổi công bố quyết định thanh tra; thông qua chương trình làm việc; đọc toàn văn quyết định thanh tra; nêu rõ mục đích, yêu cầu, nội dung, thời hạn cuộc thanh tra; nhiệm vụ, quyền hạn của Đoàn thanh tra; quyền và trách nhiệm của đối tượng thanh tra; dự kiến Kế hoạch làm việc của Đoàn thanh tra; mối quan hệ công tác giữa Đoàn thanh tra và đối tượng thanh tra; các nội dung khác liên quan đến hoạt động của Đoàn thanh tra.
       Đại diện Lãnh đạo Thanh tra tỉnh phát biểu chỉ đạo chung về hoạt động của Đoàn thanh tra và một số nội dung liên quan. Ông Trần Văn Tý- Giám đốc Ban điều hành Quỹ bảo vệ và phát triển rừng tỉnh phát biểu thống nhất với nội dung, kế hoạch của Đoàn thanh tra và sẽ phối hợp, điều kiện thuận lợi để Đoàn thanh tra hoàn thành nhiệm vụ.
       Thời gian Đoàn thanh tra làm việc 45 ngày, dự kiến Đoàn kết thúc thanh tra và báo cáo Chánh Thanh tra tỉnh vào giữa tháng 5 năm 2018./.

 

Nguồn tin: Phòng nghiệp vụ 1 - Thanh tra tỉnh