Thanh tra tỉnh công bố quyết định thanh tra

     Thực hiện Kế hoạch thanh tra năm 2019 của Thanh tra tỉnh được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt, ngày 22/2/2019 tại trụ sở UBND huyện Hải Lăng, Đoàn thanh tra tổ chức công bố Quyết định thanh tra số 90/QĐ-TTr ngày 18/2/2019 của Chánh Thanh tra tỉnh Quảng Trị về thanh tra trách nhiệm Chủ tịch UBND huyện Hải Lăng trong việc thực hiện các quy định về pháp luật về Thanh tra, Tiếp công dân, Khiếu nại, Tố cáo và Phòng chống tham nhũng trong năm 2018.

                                              Hình ảnh tại buổi công bố
        Dự buổi công bố Quyết định thanh tra, về phía Thanh tra tỉnh có ông Hoàng Phước Quỳnh, TUV, Chánh Thanh tra tỉnh; bà Phạm Thị Thanh Hà, Phó Chánh Thanh tra tỉnh cùng Trưởng đoàn và các thành viên Đoàn thanh tra; Về phía UBND huyện Hải Lăng: ông Hoàng Văn Vinh - Chủ tịch UBND huyện; ông Bùi Văn Ninh – Chánh Thanh tra huyện; ông Lê Thanh Sơn - Phó Chánh Văn phòng HĐND-UBND, trưởng Ban tiếp công dân huyện và đại diện lãnh đạo một số phòng ban chuyên môn thuộc UBND huyện.                            Ông Trần Hữu Minh, Trưởng đoàn thanh tra thông qua chương trình buổi làm việc; đọc toàn văn Quyết định thanh tra của Chánh thanh tra và Kế hoạch làm việc của Đoàn thanh tra; nêu rõ mục đích, yêu cầu, nội dung, thời hạn cuộc thanh tra; nhiệm vụ, quyền hạn của Đoàn thanh tra; quyền và trách nhiệm của đối tượng thanh tra; mối quan hệ công tác giữa Đoàn thanh tra và đối tượng thanh tra; các nội dung khác liên quan đến hoạt động của Đoàn thanh tra.
       Ông Hoàng Phước Quỳnh-Chánh Thanh tra tỉnh phát biểu chỉ đạo chung về hoạt động của Đoàn thanh tra và một số nội dung liên quan. Ông Hoàng Văn Vinh - Chủ tịch UBND huyện  thay lãnh đạo UBND huyện thống nhất với Nội dung, Kế hoạch của Đoàn và chỉ đạo các phòng chuyên môn phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi để Đoàn thanh tra thực hiện nhiệm vụ giao.
         Thời gian Đoàn thanh tra làm việc 15 ngày, dự kiến Đoàn kết thúc thanh tra và báo cáo Chánh Thanh tra tỉnh vào đầu tháng giữa tháng 3 năm 2019./.

 

Nguồn tin: Phòng NVI-Thanh tra tỉnh