Thanh tra tỉnh Quảng Trị công bố Quyết định thanh tra trách nhiệm thủ trưởng tại Ban Dân tộc

            Thực hiện Kế hoạch thanh tra năm 2017 được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt, ngày 31/3/2017, tại trụ sở Ban Dân tộc, Thanh tra tỉnh tổ chức công bố Quyết định thanh tra số 167/QĐ-TTr ngày 28/3/2017 của Chánh Thanh tra tỉnh Quảng Trị về thanh tra trách nhiệm thủ trưởng trong việc thực hiện Pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng tại Ban Dân tộc.
           Tham dự buổi công bố Quyết định thanh tra, về phía Thanh tra tỉnh có Phó Chánh Thanh tra Phạm Thị Thanh Hà và các thành viên Đoàn thanh tra; về phía Ban Dân tộc có ông Lê Văn Quyền - Trưởng Ban và các phòng, ban, bộ phận có liên quan.


                                     Hình ảnh tại buổi công bố quyết định thanh tra

 
         Ông Phạm Ngọc Hoài - Trưởng Đoàn thanh tra công bố toàn văn Quyết định số 167/QĐ-TTr ngày 28/3/2017; sau đó, đề nghị Ban Dân tộc báo cáo các nội dung theo đề cương hướng dẫn của Đoàn thanh tra.
        Theo yêu cầu của Đoàn thanh tra, ông Lê Văn Quyền - Trưởng Ban báo cáo về công tác thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng của Ban Dân tộc từ 01/01/2016 đến 31/3/2017 và kiến nghị với Thanh tra tỉnh những khó khăn, vướng mắc trong hoạt động thanh tra của Ban Dân tộc; đồng thời thống nhất kế hoạch làm việc của Đoàn thanh tra.

         
     
    
   Phát biểu chỉ đạo trong buổi công bố, bà Phạm Thị Thanh Hà yêu cầu Đoàn thanh tra làm việc theo đúng kế hoạch đã được phê duyệt, trong quá trình thanh tra không làm ảnh hưởng đến hoạt động của đơn vị; bên cạnh đó, đề nghị Ban Dân tộc phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi cho Đoàn thanh tra hoàn thành tốt cuộc thanh tra.

         Kết thúc buổi công bố, ông Phạm Ngọc Hoài tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Phó Chánh Thanh tra Phạm Thị Thanh Hà; thống nhất lại kế hoạch, phương pháp tiến hành thanh tra với Ban Dân tộc để cuộc thanh tra được triển khai thực hiện nhanh chóng, có hiệu quả./.


 

Tác giả bài viết: Võ Thanh Huyền - Chuyên viên phòng Nghiệp vụ I