22:28 EDT Thứ ba, 16/08/2022

Thông tin phục vụ điều hành

CM PCTN
TTHC
He thong iso

Tra cứu văn bản

Liên kết website

Trang nhất » Thông tin tổng hợp » Tin tức sự kiện

HỘI NGHỊ TỔNG KẾT THI ĐUA – KHEN THƯỞNG NĂM 2017 CỤM THI ĐUA THANH TRA CÁC TỈNH BẮC TRUNG BỘ

Thứ năm - 21/12/2017 09:49
        Thực hiện Kế hoạch số 95/KH-TTCP ngày 12/01/2017 của Thanh tra Chính phủ và Kế hoạch số 90/KH-CTĐ ngày 22/02/2017 của Cụm thi đua Thanh tra các tỉnh Bắc Trung Bộ phát động phong trào thi đua năm 2017, ngày 20/12/2017, tại thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị, Cụm thi đua Thanh tra các tỉnh Bắc Trung Bộ (Cụm thi đua) tổ chức Hội nghị công tác thi đua, khen thưởng năm 2017. Đến dự Hội nghị có các đồng chí: Đồng chí Mai Thức – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Trị; đồng chí Nguyễn Hồng Giang – Cục trưởng Cục II TTCP; đồng chí Phạm Anh Tuấn – Phó Trưởng phòng Thi đua – Khen thưởng Vụ TCCB TTCP; đồng chí Hoàng Phước Quỳnh, Chánh Thanh tra tỉnh Quảng Trị (Cụm trưởng); đồng chí Hồ Bê, Chánh Thanh tra tỉnh Thừa Thiên Huế (Cụm phó); đồng chí Nguyễn Bá Nhuần, Chánh Thanh tra tỉnh Thanh Hóa; đồng chí Vi Văn Sửu, Chánh Thanh tra tỉnh Nghệ An; đồng chí Võ Văn Phúc, Chánh Thanh tra tỉnh Hà Tĩnh; đồng chí Nguyễn Huệ, Chánh Thanh tra tỉnh Quảng Bình; đồng chí Trần Thắng Bình – Phó Trưởng ban Thi đua – Khen thưởng tỉnh; các đồng chí công tác trong các đơn vị thanh tra trong Cụm cùng các phóng viên Báo Quảng Trị, Đài PTTH tỉnh đến để ghi hình và đưa tin Hội nghị.

    Đồng chí Hoàng Phước Quỳnh, Chánh Thanh tra tỉnh Quảng Trị (Cụm trưởng) phát biểu khai mạc Hội nghị       

        Đồng chí Hồ Bê, Chánh Thanh tra tỉnh Thừa Thiên Huế, Cụm phó Cụm thi đua thông qua Báo cáo tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2017 của Cụm thi đua. Năm 2017, được sự quan tâm chỉ đạo của Thanh tra Chính phủ và UBND các tỉnh trong Cụm, công tác thi đua – khen thưởng của Cụm đã có nhiều chuyển biến tích cực, đi vào nề nếp; Lãnh đạo Thanh tra các Tỉnh luôn chú trọng đến công tác thi đua – khen thưởng và triển khai phát động kịp thời trong toàn ngành; trong đó thường xuyên đôn đốc, chỉ đạo Thanh tra các cấp thực hiện tốt công tác thi đua – khen thưởng tại đơn vị nhằm thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ của ngành Thanh tra. Kết quả đạt được trên một số lĩnh vực:
1. Về thanh tra, kiểm tra: Ngành Thanh tra trong Cụm thi đua đã triển khai thực hiện 867 cuộc thanh tra kinh tế, xã hội tại 2.436 đơn vị, số cuộc giảm 20,6% so với cùng kỳ năm 2016 (847/1.067). Đã ban hành 789 kết luận. Qua thanh tra, phát hiện sai phạm 174,2 tỷ đồng và 106,1 ha đất; kiến nghị thu hồi 75,4 tỷ đồng và 3,2 ha đất; kiến nghị khác 98,8 tỷ đồng và 102,9 ha đất; xử lý hành chính 53 tập thể, 119 cá nhân; chuyển cơ quan điều tra 03 vụ việc và 44 cá nhân. Đã thu hồi trên 72 tỷ đồng (đạt 95,7%). Các đơn vị thanh tra chuyên ngành trong Cụm thi đua đã triển khai 2.218 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành; số cá nhân, tổ chức được thanh, kiểm  tra là 27.162. Đã ban hành 8.278 Quyết định xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền xử phạt trên 42 tỷ đồng. Đã thu hồi trên 40,4 tỷ đồng, đạt tỷ lệ trên 96,2%. Riêng Thanh tra tỉnh trong Cụm thi đua đã triển khai 118 cuộc thanh tra tại 242 đơn vị, số cuộc giảm 0,8% so với cùng kỳ năm 2016 (118/119). Đã ban hành 88 kết luận, qua thanh tra phát hiện sai phạm 94,6 tỷ đồng; kiến nghị thu hồi 36 tỷ đồng, kiến nghị khác 58,6 tỷ đồng. Đã thu hồi trên 33,4 tỷ đồng (đạt tỷ lệ trên 92,7%). Thanh tra các tỉnh trong Cụm thi đua đã tham mưu UBND tỉnh ban hành 63 văn bản, tự ban hành 39 văn bản chỉ đạo, điều hành, hướng dẫn nghiệp vụ về công tác thanh tra. Cụm thi đua đã tổ chức 44 lớp tuyên truyền, phổ biến pháp luật về thanh tra cho 5.279 người.
2. Về tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo: Năm 2017 là năm cao điểm thực hiện hỗ trợ, đền bù cho ngư dân sau sự cố môi trường biển; số lượt tiếp công dân có đoàn đông người, số đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phản ánh tăng đột biến; một số địa bàn trong một số thời điểm diễn ra gay gắt, phức tạp. Tuy nhiên, nhờ sự vào cuộc chủ động của cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp, các ngành và sự chủ động tham mưu của Thanh tra các tỉnh trong việc dự báo tình hình và hướng xử lý, giải quyết đối với các đơn thư phát sinh trên địa bàn, đến nay, công tác bồi thường, hỗ trợ, khôi phục sản xuất sau sự cố môi trường đã cơ bản hoàn thành, được đông đảo ngư dân nhận xét là kịp thời, khách quan, đúng đối tượng. Tình hình an ninh, chính trị trên địa bàn được được giữ vững. Kết quả thể hiện như sau: Thủ trưởng các cấp, các ngành trong Cụm thi đua đã tiếp 26.707 lượt với 35.375 người  trong đó có 847 đoàn đông người, tiếp nhận 22.350 đơn thư các loại (số lượt tăng 25,3%, số đơn tăng 35,6% so với cùng kỳ năm 2016).  Nội dung công dân khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị chủ yếu là liên quan đến việc bồi thường, hỗ trợ do ảnh hưởng của sự cố môi trường biển; liên quan tới công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện các dự án phát triển kinh tế, xã hội, tranh chấp đất đai, việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trái quy định của pháp luật, khiếu nại các quyết định hành chính, hành vi hành chính... Số đơn thư khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền là 1.461 đơn, đã giải quyết 1.382 đơn chiếm tỷ lệ 94,6%. Các đơn còn lại đang trong quá trình xác minh, giải quyết theo đúng tiến độ. Qua giải quyết khiếu nại, tố cáo đã trả lại cho các cá nhân, tập thể 1.021,59 triệu đồng và 1.119m2 đất ở; thu hồi cho nhà nước 160 triệu đồng và 1.747,7m2. Riêng Thanh tra các tỉnh trong Cụm thi đua đã tham mưu UBND tỉnh giải quyết 133/138 vụ việc được giao (đạt 96,4%).
3. Về công tác phòng, chống tham nhũng: Nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, Thanh tra các tỉnh trong Cụm thi đua đã chủ động tham mưu UBND các cấp, chỉ đạo các đơn vị xây dựng các Kế hoạch theo quy định. Kết quả, các đơn vị đã tham mưu ban hành 287 văn bản, chương trình, kế hoạch chỉ đạo các đơn vị trong toàn tỉnh thực hiện nghiêm túc các giải pháp phòng ngừa, triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung: kê khai tài sản thu nhập; công khai minh bạch các hoạt động; tuyên truyền nâng cao nhận thức về pháp luật PCTN; xây dựng các nội quy, quy chế nội bộ, chuyển đổi công tác; cải cách hành chính. Toàn Cụm đã tổ chức 1.997 lớp tuyên truyền pháp luật về phòng chống tham nhũng cho 117.194 người; tiến hành 138 cuộc thanh tra về phòng, chống tham nhũng tại 218 đơn vị, đã kết thúc136 cuộc. Theo báo cáo, Thanh tra các đơn vị trong Cụm thi đua đã chuyển cơ quan Công an điều tra 02 vụ việc có dấu hiệu tham nhũng. Ngoài ra, Thanh tra các tỉnh đã hướng dẫn các đơn vị tiến hành kê khai, tổng hợp kết quả kê khai tài sản, thu nhập năm 2016 báo cáo Thanh tra Chính phủ đúng quy định. Về công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục về phòng, chống tham nhũng, Thanh tra các tỉnh đã phối hợp với Ban Nội chính Tỉnh ủy, Công an tỉnh, Sở Tư pháp, Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Truyền hình tỉnh tiếp tục nâng cao chất lượng chuyên mục PCTN phát sóng trên kênh truyền hình và đăng bài trên các báo.
4. Về giám sát, kiểm tra và xử lý sau thanh tra: Công tác giám sát, xử lý sau thanh tra đã được các đơn vị chú trọng thực hiện, một số đơn vị đã tổ chức công tác tập huấn công tác xử lý sau thanh tra, ban hành Quy định về xử lý sau thanh tra. Trong kỳ báo các đơn vị đã rà soát, đôn đốc, theo dõi xử lý 392 kết luận. Kết quả đã thu hồi trên 40 tỷ đồng.
         Xác định tầm quan trọng của việc gắn công tác thi đua – khen thưởng với việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị được giao, Thanh tra các tỉnh trong Cụm chú trọng tăng cường công tác tuyên truyền, đưa công tác thi đua, khen thưởng cơ bản đã đi vào chiều sâu, khơi dậy lòng thi đua yêu nước của toàn thể công chức, viên chức, người lao động. Chăm lo xây dựng các tổ chức Thanh tra vững mạnh toàn diện; xây dựng các cơ quan Thanh tra tỉnh đủ mạnh làm chỗ dựa hướng dẫn nghiệp vụ cho thanh tra cấp huyện, cấp sở. Ngay từ đầu năm, Cụm thi đua đã triển khai, ký kết giao ước thi đua, định hướng phấn đấu hoàn thành 100% các chỉ tiêu thi đua gắn với thực hiện nhiệm vụ được giao trên các lĩnh vực: Tiếp dân, giải quyết KNTC, thanh tra KTXH, phòng chống tham nhũng….vì thế tinh thần thi đua tại Thanh tra các tỉnh trong Cụm diễn ra sôi nổi, tạo được nét nổi bật riêng của từng đơn vị. Tăng cường công tác cải cách hành chính trong thực hiện nhiệm vụ thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và công tác chỉ đạo điều hành. Thực hiện ứng dụng Công nghệ thông tin và áp dụng ISO 9001:2008 vào công tác để tiến đến xây dựng nền hành chính hiện đại. Công tác phối hợp, trao đổi kinh nghiệm giữa Thanh tra các tỉnh trong Cụm được chú trọng quan tâm nên các mô hình tiên tiến, phương pháp thi đua hay được nhân rộng và mang lại hiệu quả thiết thực góp phần hoàn thành nhiệm vụ ngành, nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng.
Chánh Thanh tra các tỉnh trong Cụm đã lên phát biểu ý kiến tham luận tại Hội nghị, qua đó nêu rõ những kết quả mà đơn vị đã đạt được trong năm cũng như mạnh dạn chỉ ra những tồn tại, hạn chế, đề xuất các giải pháp khắc phục, phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới.
         Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Mai Thức – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Trị và đồng chí Nguyễn Hồng Giang – Cục trưởng Cục II TTCP đánh giá cao những kết quả đạt được của các tỉnh trong năm qua; các cấp, các ngành đã tổ chức các cuộc thanh tra, kiểm tra đúng tiến độ, có hiệu quả; giải quyết kịp thời các đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân, không để xảy ra điểm nóng về an ninh chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội; công tác phòng chống tham nhũng có nhiều chuyển biến tích cực.

      Đồng chí Mai Thức – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Trị tham gia ý kiến tại Hội nghị        
      Nhiệm vụ trong thời gian tới là tiếp tục gắn công tác thi đua, khen thưởng với nhiệm vụ chính trị, công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại tố cáo, thanh tra kinh tế - xã hội, phòng chống tham nhũng, cải cách hành chính. Tiếp tục duy trì hệ thống quản lý chất lượng ISO 900: 2008 đồng thời tiến hành chuyển sang hệ thống chất lượng ISO 9001: 2015. Chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ cả về chuyên môn, nghiệp vụ lẫn đạo đức nghề nghiệp. Tăng cường công tác nghiên cứu khoa học. Đổi mới phương pháp tổ chức các phong trào thi đua; xây dựng Cụm thi đua đoàn kết – thống nhất – hiệu quả…

    Đồng chí Hoàng Phước Quỳnh, Chánh Thanh tra tỉnh Quảng Trị trao nhiệm vụ Cụm trưởng Cụm thi đua
                            năm 2018 cho đồng chí
Hồ Bê, Chánh Thanh tra tỉnh Thừa Thiên Huế

Tác giả bài viết: N.Thị Ý Nhi-VP Thanh tra tỉnh

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Văn bản mới ban hành

Lịch làm việc Thanh tra tỉnh

-------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------

Lịch công tác từ 21/9/2020 - 26/9/2020

-------------------------------------------------------

Lịch công tác từ 12/10/2020 - 16/10/2020

Thống kê lượt truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 58


Hôm nayHôm nay : 13881

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 207994

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 2159965