18:21 EDT Thứ hai, 15/08/2022

Thông tin phục vụ điều hành

CM PCTN
TTHC
He thong iso

Tra cứu văn bản

Liên kết website

Trang nhất » Thông tin tổng hợp » Tin tức sự kiện

HỘI NGHỊ TỔNG KẾT 4 NĂM THI HÀNH LUẬT KHIẾU NẠI, LUẬT TỐ CÁO TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG TRỊ

Thứ hai - 02/01/2017 21:01
       Thực hiện Kế hoạch số 2212/KH-TTCP ngày 26/8/2016 của Thanh tra Chính phủ về việc tổng kết đánh giá 4 năm thi hành Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, ngày 27/12/2016, tại Hội trường Thanh tra tỉnh, UBND tỉnh Quảng Trị đã tổ chức Hội nghị tổng kết 4 năm thi hành Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo. Đến dự Hội nghị có các đồng chí: đồng chí Phạm Đức Châu – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Trị; đồng chí Hoàng Phước Quỳnh – Tỉnh ủy viên, Chánh Thanh tra tỉnh cùng đại diện các đơn vị: các ban Đảng thuộc Tỉnh ủy; các ban HĐND tỉnh; Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; các Đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh; Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh; Tòa án nhân dân tỉnh; các Văn phòng Tỉnh ủy, Đoàn Đại biểu Quốc hội, HĐND tỉnh; các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; Thanh tra tỉnh; Ban Tiếp công dân thuộc Văn phòng UBND tỉnh; Thường trực các Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy; Thường trực HĐND các huyện, thị xã, thành phố; UBND các huyện, thị xã, thành phố cùng với các phóng viên Báo Quảng Trị, Đài PTTH tỉnh đến để ghi hình và đưa tin Hội nghị.

                                    
Toàn cảnh hội nghị
       Báo cáo tại Hội nghị, đồng chí Hoàng Phước Quỳnh – Chánh Thanh tra tỉnh khẳng định: Khiếu nại, tố cáo là hai trong các quyền cơ bản của công dân đã được ghi nhận tại Điều 30 của Hiến pháp nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013 (Hiến pháp năm 2013); là phương tiện bảo đảm cho việc thực hiện và bảo vệ các quyền, lợi ích hợp pháp khác của công dân, lợi ích của Nhà nước, lợi ích của xã hội. Đồng thời đó cũng là nguồn thông tin quan trọng về tình trạng pháp chế trong quản lý hành chính nhà nước, nó góp phần củng cố mối liên hệ giữa nhà nước và công dân, khẳng định tính chất tham gia quản lý Nhà nước của công dân.

                  Đ/c Hoàng Phước Quỳnh – TUV, Chánh Thanh tra tỉnh báo cáo tại Hội nghị
      Quá trình cụ thể hóa quyền khiếu nại, tố cáo của công dân tại Việt Nam nhìn chung trải qua nhiều giai đoạn và có rất nhiều các văn bản dưới luật điều chỉnh các vấn đề liên quan đến khiếu nại, tố cáo. Có thể nhận thấy xuất phát từ nhiều bất cập của các quy định pháp luật về khiếu nại, tố cáo giai đoạn trước đây đã làm cơ sở cho việc ban hành Luật Khiếu nại năm 2011 và Luật Tố cáo năm 2011 (được Quốc hội khóa XIII kỳ họp thứ 02 thông qua ngày 11/11/2011, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2012). Hai Luật này và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật đã khắc phục nhiều hạn chế bức xúc trong giai đoạn trước của pháp luật ảnh hưởng đến quyền khiếu nại, quyền tố cáo của công dân như khiếu nại tập thể, cơ chế bảo vệ người tố cáo…
Ngay sau khi Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo có hiệu lực thi hành, nhận thức được tầm quan trọng trong việc bảo đảm thực hiện quyền khiếu nại, quyền tố cáo của công dân, Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị đã kịp thời chỉ đạo Thanh tra tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan hữu quan tổ chức phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện Luật Khiếu nại và Luật Tố cáo bằng nhiều giải pháp đồng bộ, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của ngành Thanh tra. Sau hơn 04 năm thực hiện, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Tỉnh ủy và UBND tỉnh, sự vào cuộc nghiêm túc, đồng bộ của các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị, địa bàn tỉnh Quảng Trị đã đạt được kết quả khả quan, điển hình về công tác thông tin, tuyên truyền, quán triệt nội dung Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Nghị quyết số 39/2012/QH13 ngày 23/11/2012 của Quốc hội Khóa XIII “Về việc tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật trong giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân đối với các quyết định hành chính về đất đai”, Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo” và các văn bản hướng dẫn thi hành luật có liên quan.Cùng với sự ra đời của Luật Tiếp công dân năm 2013 (có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2014), các cấp các ngành đã kết hợp tuyên truyền, phổ biến Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo song song với Luật Tiếp công dân, tạo được những chuyển biến mạnh mẽ về nâng cao nhận thức, ý thức thượng tôn pháp luật  của cán bộ và nhân dân, giúp người dân thực hiện tốt hơn quyền và nghĩa vụ của mình khi có nảy sinh khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh.
Qua tổng kết công tác tuyên truyền pháp luật về Khiếu nại, Tố cáo thì từ giai đoạn 2012 – 2016, các cơ quan, đơn vị thanh tra trên toàn tỉnh đã tổ chức 118 lớp tuyên truyền pháp luật khiếu nại, tố cáo cho 10.355 đối tượng là tập thể, cá nhân đang công tác tại các cơ quan của Đảng, HĐND, UBND, Mặt trận và các đoàn thể ở các xã; trưởng khóm, khu phố, thôn, bản; Ban Thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư cộng đồng; nhân dân tại các xã, phường, thị trấn trên địa bàn; chú trọng việc thông tin, tuyên truyền về các vụ việc khiếu nại, tố cáo cụ thể để công dân tự liên hệ đến quyền, nghĩa vụ của mình, đảm bảo việc khiếu nại, tố cáo được thực hiện đúng pháp luật.
Bên cạnh đó, các đơn vị còn chủ động lồng ghép việc tuyên truyền, phổ biến Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Luật Tiếp công dân và các Nghị định hướng dẫn thi hành trên các chương trình truyền hình, phát thanh về tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cũng như trong các cuộc thanh tra, kiểm tra trách nhiệm thủ trưởng về thực hiện pháp luật thanh tra, phòng, chống tham nhũng cho các cán bộ, công chức tại các đơn vị được thanh tra. Đồng thời, các cấp, các ngành đã tổ chức các biện pháp tuyên truyền, phổ biến pháp luật về khiếu nại, tố cáo bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú, sinh động, phù hợp với đặc thù của từng địa phương, lĩnh vực như: tuyên truyền miệng, phát hành và cung cấp miễn phí cẩm nang, tài liệu, tờ rơi, đĩa DVD đến người dân trên địa bàn.
Ngoài ra, để thực hiện sự chỉ đạo của UBND tỉnh, Thanh tra tỉnh và Ban Tiếp công dân tỉnh đã tăng cường hướng dẫn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ trực tiếp làm công tác tiếp công dân và tham mưu giải quyết khiếu nại, tố cáo về kỹ năng thực hiện các loại biểu mẫu nghiệp vụ tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh Quảng Trị; một số sở, ngành, huyện, thị xã, thành phố đã bố trí địa điểm, Trụ sở Tiếp công dân, công khai nội quy tiếp, quy trình tiếp công dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật.
Về tình hình tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo từ năm 2012 đến nay: tình hình khiếu nại, tố cáo của công dân diễn biến khá phức tạp, chủ yếu xảy ra ở địa phương đã và đang thực hiện các dự án phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng khu công nghiệp, đường giao thông, một số hộ dân khiếu nại đòi đất cũ sử dụng từ những năm 1990. Thanh tra tỉnh phối hợp với Ban Tiếp công dân tỉnh cùng các cấp các ngành tham mưu Lãnh đạo tỉnh, Thủ trưởng các cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp tổ chức thực hiện tốt công tác tiếp công dân thường xuyên và định kỳ với tổng số 4.736 lượt/5.520 người/3.330 vụ việc. Trong đó có 84 đoàn/740 người/91 vụ việc. Tổng số đơn các cấp hành chính trên địa bàn đã tiếp nhận trong giai đoạn 2012 – 2016 là 3.792 đơn, trong đó có 3.367 đơn đủ điều kiện xử lý. Qua quá trình giải quyết khiếu nại, tố cáo, các cơ quan hành chính đã trả lại quyền lợi cho 07 công dân; trả lại cho công dân 86,749 triệu đồng và 83m2 đất; kiến nghị xử lý hành chính 10 người; kiến nghị thu hồi cho Nhà nước 2.127,493 triệu đồng; chuyển cơ quan điều tra 02 vụ/10 đối tượng.
Các khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân phần lớn liên quan đến việc bồi thường, thu hồi đất, chính sách đất đai về hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện các dự án phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; Dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1A đoạn qua tỉnh Quảng Trị; khiếu nại các quyết định hành chính, hành vi hành chính liên quan đến việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, phản ánh kiến nghị của các tiểu thương chợ Đông Hà khi sắp xếp đấu giá lại lô quầy, tình hình buôn bán của các tiểu thương kinh doanh hải sản…
Nhiều vụ khiếu nại đã được các cơ quan Nhà nước giải quyết theo đúng quy định của pháp luật, một số vụ việc phức tạp đã có kết quả rà soát của Thanh tra Chính phủ, UBND tỉnh ban hành thông báo chấm dứt giải quyết nhưng công dân vẫn không chấp nhận, tiếp tục khiếu nại dẫn đến vụ việc kéo dài. Tình hình tố cáo diễn biến ít phức tạp hơn, số lượng đơn tố cáo ít. Bên cạnh những đơn tố cáo có ý thức xây dựng, đấu tranh chống tiêu cực thì số lượng đơn tố cáo nặc danh, mạo danh chiếm tỷ lệ khá lớn. Nội dung tố cáo chủ yếu cán bộ, công chức lợi dụng quyền hạn trong công tác quản lý đất đai, tài chính ngân sách, đầu tư xây dựng cơ bản, thực hiện chính sách an sinh xã hội.
Nhìn chung, công tác tiếp công dân, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo đã được lãnh đạo các cấp, các ngành quan tâm thực hiện, giải quyết kịp thời, đặc biệt, công tác hòa giải ở cơ sở, công tác tổ chức gặp gỡ, đối thoại của lãnh đạo các địa phương đã nêu bật được trách nhiệm của mình, xem xét vụ việc có lý, có tình, giúp giải quyết dứt điểm nhiều vụ việc góp phần hạn chế phát sinh đơn khiếu nại, tố cáo. Đồng thời, thủ trưởng các cơ quan hành chính nhà nước phần lớn đã khắc phục, chấn chỉnh, kiểm điểm rút kinh nghiệm các tổ chức, cá nhân đối với những thiếu sót trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo nhằm đưa công tác tiếp công dân, giải quyết nại, tố cáo đi vào nền nếp, tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước, góp phần ổn định tình hình an ninh, chính trị, trật tự xã hội trên địa bàn.
Tuy nhiên, vẫn còn tình trạng một số cán bộ, công chức làm công tác tiếp dân, giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo tại xã, phường, thị trấn chưa tuân thủ đúng các quy định của pháp luật khiếu nại, tố cáo nên việc giải thích pháp luật cho người dân cũng như kết quả tham mưu giải quyết đạt hiệu quả chưa cao. Thời hạn giải quyết khiếu nại một số vụ vẫn còn kéo dài và tình trạng đơn thư tồn đọng quá hạn giải quyết vi phạm luật định, chậm thực hiện Quyết định giải quyết đã có hiệu lực pháp pháp luật… chưa được khắc phục triệt để; trong đó tập trung chủ yếu là các vụ việc tranh chấp, khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực bồi thường, giải tỏa, thu hồi đất, tái định cư làm cho người dân bức xúc. Một số quy định của pháp luật về đất đai, nhà ở, đặc biệt là lĩnh vực quy hoạch, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư không theo kịp thực tế, thường xuyên thay đổi, do đó đã gây khó khăn trong quá trình giải quyết khiếu nại. Ý thức chấp hành pháp luật của một bộ phận nhân dân còn hạn chế nên có những yêu cầu, đòi hỏi không đúng quy định pháp luật. Có những vụ việc đã được giải quyết nhiều lần với nhiều biện pháp khác nhau, cơ bản là bảo đảm chính sách, pháp luật, có lý, có tình nhưng người khiếu nại vẫn không chấp nhận kết quả giải quyết, thậm chí có những phản ứng tiêu cực, cố chấp, gây rối trật tự, khiếu nại kéo dài.
Nguyên nhân: Thứ nhất, nguồn gốc phát sinh khiếu nại, tố cáo chủ yếu là từ cơ sở, việc giải quyết sau này chỉ mang tính chất xử lý “phần ngọn” của vấn đề. Thế nhưng, hiện nay việc bố trí cán bộ ở tuyến cơ sở còn nhiều bất cập, yêu cầu công việc đòi hỏi ngày càng cao nhưng lực lượng thì vừa thiếu, vừa yếu. Còn tuyến huyện, lực lượng mỏng, công việc nhiều nên không thể đáp ứng. Điều này ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo. Thứ hai, mối quan hệ phối hợp giữa các ngành, các cấp, các cơ quan hữu quan trong việc cung cấp thông tin, xác minh, trao đổi chứng cứ chưa nghiêm túc, thiếu kịp thời, thậm chí còn có biểu hiện né tránh, kéo dài thời gian là nguyên nhân chủ yếu dẫn đến vi phạm thời hạn luật định. Thứ ba, ngoài nguyên nhân đến từ trách nhiệm, năng lực của những người có thẩm quyền thì tình hình khiếu nại, tố cáo phức tạp còn do ý thức, trách nhiệm của công dân. Một bộ phận công dân do nhận thức pháp luật hạn chế, khi có vấn đề liên quan đến quyền lợi thường bị các thành phần xấu kích động, lôi kéo nên đã có những yêu cầu, đòi hỏi vượt quá quy định của pháp luật. Thực tế ở cơ sở, đã có không ít vụ việc được các cơ quan chức năng giải quyết nhiều lần, cơ bản đúng chính sách pháp luật, thấu tình đạt lý nhưng các đối tượng vẫn không chấp thuận, thậm chí có những phản ứng tiêu cực.
Có thể nói rằng quy định của pháp luật hiện nay về quyền khiếu nại, quyền tố cáo của công dân đã có một bước phát triển rất lớn so với các quy định trước đó và đây chính là những cơ sở pháp lý quan trọng cho việc tạo niềm tin và đảm bảo chắc chắn để người dân yên tâm thực hiện quyền của mình góp phần đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật, nhất là đấu tranh phòng, chống tham nhũng trong tiến trình xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội hội chủ nghĩa. Tuy nhiên, theo những quy định hiện hành về quyền khiếu nại, quyền tố cáo từ góc nhìn thực tiễn của công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo vẫn còn một số nội dung cần làm rõ và quán triệt để các quy định này đi vào đời sống xã hội và có hiệu lực trên thực tế. Tại Hội nghị, UBND tỉnh đã kiến nghị một số nội dung sau:
Về khiếu nại:
 

 • Quy định rõ hơn về quyền khiếu nại của người nước ngoài và người không quốc tịch sống trên lãnh thổ Việt Nam;
 • Hướng dẫn cụ thể việc sao chụp, sao chép các tài liệu, chứng cứ liên quan đến nội dung khiếu nại để vừa đảm bảo quyền của các bên, vừa đảm bảo thống nhất giữa các cơ quan, tổ chức trong việc cung cấp tài liệu cho người khiếu nại, của luật sư, trợ giúp viên pháp lý;
 • Quy định thống nhất về thời hiệu khiếu nại và thời hiệu khởi kiện vụ án hành chính trong Luật Khiếu nại và Luật Tố tụng hành chính;
 • Quy định rõ hơn về người giải quyết khiếu nại;
 • Cần có quy định cụ thể về việc xử phạt vi phạm trong lĩnh vực khiếu nại;
 • Quy định rõ trường hợp người giải quyết khiếu nại lần đầu đồng thời là người bị khiếu nại thì không tổ chức đối thoại;
 • Quy định bổ sung một số trường hợp cụ thể có thể xem xét tạm đình chỉ hoặc đình chỉ giải quyết khiếu nại cho phù hợp với thực tế;
 • Sửa đổi, bổ sung Nghị định số 75/2012/NĐ-CP theo hướng bổ sung quy định cụ thể về trình tự, thủ tục thi hành quyết định giải quyết khiếu nại có hiệu lực pháp luật, đảm bảo cho các quyết định này được thực hiện nghiêm túc, nâng cao tính hiệu lực của các quyết định giải quyết khiếu nại.
 • Cần bổ sung quyền của công dân đối với khiếu nại quyết định mang tính quy phạm của cơ quan nhà nước bởi chính những quyết định này mới gây nhiều bức xúc trong nhân dân và thậm chí dẫn đến những khiếu nại đông người, vượt cấp.
Về tố cáo:
 • Hướng dẫn cụ thể về thẩm quyền giải quyết tố cáo đối với những cán bộ, công chức đã nghỉ hưu hay được điều chuyển, bổ nhiệm  vào những vị trí, chức vụ công tác khác; quy định rõ hơn về thẩm quyền giải quyết tố cáo của Chủ tịch UBND cấp huyện;
 • Quy định cụ thể về những trường hợp nào thì việc tố cáo có thể gây nguy hại đến tính mạng, sức khỏe, xâm hại đến tài sản, uy tín, danh dự, nhân phẩm và trách nhiệm phối hợp cụ thể để thực sự bảo vệ được người tố cáo. Cần phải rà soát, tổng kết thực tiễn về bảo vệ người tố cáo để tiếp tục nghiên cứu làm rõ một số tình huống, hành vi có thể được coi là “căn cứ”, đồng thời, đưa ra một số tiêu chí cho việc được coi là có “căn cứ”, từ đó hướng dẫn thống nhất áp dụng cho việc bảo vệ người tố cáo trên phạm vi toàn quốc.
 • Xem xét lại việc cung cấp thông tin của người tố cáo cho người được giao xác minh nội dung tố cáo thông qua văn bản giao xác minh, đồng thời quy định mức độ mật đối với văn bản giao xác minh để bảo vệ bí mật thông tin người tố cáo.
 • Xác định rõ phối hợp giữa người giải quyết tố cáo và các cơ quan, tổ chức có liên quan trong bảo vệ người tố cáo;
 • Cần phải điều chỉnh mức khen thưởng đảm bảo khuyến khích người dân phát hiện hành vi vi phạm pháp luật và báo với cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền;
 • Chính phủ cần ban hành Nghị định quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực khiếu nại, tố cáo làm cơ sở đấu tranh, xử lý những trường hợp vi phạm pháp luật trong lĩnh vực này, nhất là đối với các đối tượng lợi dụng quyền khiếu nại, tố cáo để gây rối an ninh trật tự, xúc phạm cán bộ, công chức, ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động của các cơ quan nhà nước;
 • Quy định về thời hiệu tố cáo hành vi vi phạm pháp luật (chưa phải là tội phạm) trong lĩnh vực hành chính để phù hợp với pháp luật hình sự và Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính;
 • Thực tế qua khảo sát, nắm tình hình ở nhiều địa phương, bộ ngành, cho thấy có nhiều vụ việc tố cáo có nội dung phức tạp, phải xác minh tại nhiều cơ quan, tổ chức, đơn vị, nhiều địa phương, đó đó, việc giải quyết tố cáo theo đúng thời hạn quy định gặp nhiều khó khăn. Thiết nghĩ cần phải có quy định cụ thể về thời hạn giải quyết tố cáo, đặc biệt nới rộng thời hạn giải quyết tố cáo đối với những vụ việc tố cáo phức tạp, liên quan đến nhiều cấp, ngành đảm bảo việc giải quyết tố cáo phù hợp hơn với thực tiễn.
 • Cần phải có quy định hướng dẫn cụ thể về “tố cáo tiếp” theo hướng quy định cụ thể mức độ xem xét vụ việc như thế nào để xác định được vụ việc đó đã được giải quyết đúng hay không đúng pháp luật, quy định thời hạn mang tính linh động hơn.
 • Nghiên cứu xem xét theo hướng công nhận đối với tố cáo không rõ họ tên, địa chỉ nhằm đảm bảo mọi hành vi vi phạm pháp luật đều bị phát hiện và xử lý, đặc biệt đối với những hành vi tham nhũng.
        Đại diện các đơn vị: Sở Tài nguyên & Môi trường; UBND huyện Triệu Phong; Công an tỉnh Quảng Trị; Sở Thông tin & Truyền thông; UBND huyện Đakrông; UBND huyện Gio Linh đã lên phát biểu ý kiến tham luận tại Hội nghị, qua đó nêu rõ những kết quả mà đơn vị đã đạt được trong 4 năm thực hiện Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo cũng như mạnh dạn chỉ ra những tồn tại, hạn chế, đề xuất các giải pháp khắc phục, phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới.
        Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Phạm Đức Châu – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Trị đánh giá cao những kết quả đạt được trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo của tỉnh trong thời gian qua; các cấp, các ngành đã giải quyết kịp thời các đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân, không để xảy ra điểm nóng về an ninh chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội.
Đồng chí nhấn mạnh rằng nâng cao hiệu quả công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo và quản lý nhà nước trên các lĩnh vực như một yếu tố hạn chế phát sinh khiếu nại, tố cáo. Cần có những quy định mạnh mẽ, cụ thể hơn nữa để nâng cao chất lượng của đội ngũ quản lý, cán bộ nhà nước. Bên cạnh đó, công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo cũng cần được cải tiến. Một mặt, các cơ quan, tổ chức có liên quan phải xây dựng và thực hiện nghiêm túc các quy trình nghiệp vụ về tiếp nhận, xử lý và giải quyết tố cáo, trong đó, nhấn mạnh trách nhiệm cá nhân trong việc bảo vệ bí mật thông tin người tố cáo; mặt khác, cần thiết phải quán triệt sâu sắc ý nghĩa và nâng cao nhận thức của mỗi cán bộ, công chức có trách nhiệm tham gia vào quá trình tiếp nhận, xử lý và giải quyết tố cáo về việc bảo vệ bí mật thông tin người tố cáo. Tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật tố cáo nói chung, về bảo vệ người tố cáo nói riêng để người dân hiểu được và yên tâm sẵn sàng tham gia tố cáo các hành vi vi phạm pháp luật, nhất là trong các trường hợp tố cáo hành vi tham nhũng.

Đ/c Phạm Đức Châu –  UVBTVTU, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo Hội nghị


Tại Hội nghị 07 tập thể và 17 cá nhân có thành tích xuất sắc trong 4 năm thực hiện Luật KN,
                   Luật Tố cáo đã được UBND tỉnh biểu dương và tặng Bằng khen.


 

Tác giả bài viết: Nguyễn Thị Ý Nhi – Chuyên viên Thanh tra tỉnh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Văn bản mới ban hành

Lịch làm việc Thanh tra tỉnh

-------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------

Lịch công tác từ 21/9/2020 - 26/9/2020

-------------------------------------------------------

Lịch công tác từ 12/10/2020 - 16/10/2020

Thống kê lượt truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 38


Hôm nayHôm nay : 12358

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 191518

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 2143489