Thanh tra tỉnh tổ chức tập huấn tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo tại huyện Hải Lăng

Thanh tra tỉnh tổ chức tập huấn tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo tại huyện Hải Lăng
         Thực hiện Quyết định số 1133/QĐ-TTg ngày 15/7/2013 của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch số 114/KH-TTr ngày 23/2/2016 của Thanh tra tỉnh Quảng Trị về thực hiện Đề án 1-1133 năm 2016, về việc phối hợp tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật  về khiếu nại, tố cáo.
        Ngày 24/11/2016, Thanh tra tỉnh chủ trì phối hợp với UBND huyện Hải Lăng tổ chức tập huấn tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo ở xã, phường, thị trấn theo Đề án 1-1133 cho 180 người, trong đó: Ban Chỉ đạo UBND huyện Hải Lăng và cán bộ lãnh đạo UBND, UBMTTQVN, Hội Nông dân, Tư pháp, Công an, Văn hóa, Địa chính, Văn phòng, Phụ nữ, Cựu chiến binh, Thanh niên ….. xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

 

Tác giả bài viết: Nguyễn Thị Loan-VP Thanh Tra tỉnh