Thanh tra tỉnh phối hợp với UBND huyện Đakrông tổ chức Hội nghị tập huấn tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo

       Thực hiện Quyết định số 1133/QĐ-TTg ngày 15/7/2013 của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch số 114/KH-TTr ngày 23/2/2016 của Thanh tra tỉnh Quảng Trị về thực hiện Đề án 1-1133 năm 2016.
        Ngày 22/9/2016, Thanh tra tỉnh chủ trì phối hợp với UBND huyện Đakrông tổ chức tập huấn tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo ở xã, phường, thị trấn theo Đề án 1-1133 cho 120 người, trong đó: Ban Chỉ đạo UBND huyện Đakrông và cán bộ lãnh đạo UBND, HĐND, UBMTTQVN, Hội Nông dân, Tư pháp, Công an, Văn hóa, Địa chính, Văn phòng, Phụ nữ, Cựu chiến binh, Thanh niên ….. xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

            Đ/c Tôn Quang Tuyến – PCTT đang quán triệt Luật Tiếp Công dân, Luật Khiếu nại, Luật tố cáo
                           và hướng dẫn nghiệp vụ về công tác tiếp dân, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo

Tác giả bài viết: Nguyễn Thị Loan - Văn Phòng Thanh tra tỉnh