Kiểm tra thực địa tại Ban Quản lý Khu di tích Địa đạo Vịnh Mốc, huyện Vĩnh Linh trong khuôn khổ đoàn thanh tra tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

          Thực hiện Kế hoạch thanh tra năm 2017 được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt, Chánh Thanh tra tỉnh đã ban hành Quyết định thanh tra số 371/QĐ-TTr ngày 23/6/2017 về "Thanh tra việc chấp hành pháp luật về công tác quản lý Tài chính của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch".

                              (Đ/c Trần Tăng – PCTT tỉnh phát biểu trong buổi làm việc
             công bố quyết
định thanh tra tại Sở Văn hóa, Thể thao v
à Du lịch ngày 03/7/2017)

 

Liên quan đến nội dung cuộc thanh tra, ngày 19/7/2017, đồng chí Trần Tăng – Phó Chánh Thanh tra tỉnh và Đoàn thanh tra do đồng chí Đoàn Quang Cảm làm Trưởng đoàn tiến hành kiểm tra thực địa tại Ban Quản lý Khu di tích Địa đạo Vịnh Mốc, huyện Vĩnh Linh.

Làm việc với Đoàn có đại diện Ban Quản lý Di tích tỉnh và đại diện Ban Quản lý Khu di tích Địa đạo Vịnh Mốc.                      (Kiểm tra thực địa tại Ban Quản lý Khu di tích Địa đạo Vịnh Mốc)

Nguồn tin: Phòng NV3-Thanh tra tỉnh