HỘI NGHỊ TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT VỀ KHIẾU NẠI, TỐ CÁO

      Ngày 22/4/2015, Thanh tra tỉnh chủ trì phối hợp với UBND Thị xã Quảng Trị tổ chức tập huấn tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo ở xã, phường, thị trấn theo Đề án 1-1133 cho 130 người, trong đó: Ban Chỉ đạo UBND Thị xã, cán bộ lãnh đạo UBND, UBMTTQVN, Hội Nông dân, Tư pháp, Công an, Văn hóa, Địa chính, Văn phòng, Phụ nữ, Cựu chiến binh, Thanh niên xã, phường, thị trấn, khu phố, mặt trận, thôn trên địa bàn Thị xã.


                                                                                Quang cảnh Hội nghị


                     Đ/c Phan Văn Khôi – PCTT đang quán triệt Luật Tiếp Công dân, Luật Khiếu nại,
               Luật tố cáo và hướng dẫn nghiệp vụ về công tác tiếp dân, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo.

Tác giả bài viết: Tổng hợp - Thanh tra tỉnh