BẢNG ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC PCTN NĂM 2017

        Sau khi thống nhất, UBND tỉnh giao đăng BẢNG ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC PCTN NĂM 2017 lên trang thông tin Thanh tra tỉnh để các cơ quan, đơn vị tải về sử dụng - theo KH 1136 ngày 11/4/2018 của UBND tỉnh Quảng Trị.

Nguồn tin: Phòng thanh tra phòng, chống tham nhũng- Thanh tra tỉnh,